Lämmastiku tähtsus kartulikasvatuses

Lämmastik on kartulitaimedele nö. kütus, mis on vajalik tamede kasvuks ja tagab suure saagi. Lämmastik tagab ka lehtede kasvuks vajaliku optimaalse fotosünteesi.

Lämmastiku andmine koos kartuli mahapanekuga edendab taimede varajast kasvu ja tõstab kuivainesisaldust. Peale seda tuleks lämmastikku anda jaotatult, et vähendada võimalikku leostumist – esimene kord peale mahapanekut, teine kord taimede kokkukasvamisel kartulivagudes ning puhmiku moodustumise ajal. Õitsemise ja mugulate kasvu ajal antud lämmastik pikendab mugulate kasvamisperioodi ehk aitab kasvatada suuremad mugulad. Liigse vegetatiivse kasvu ärahoidmiseks ei tohiks lämmastikuga aga liialdada.

Lämmastik stimuleerib kasvu ning tagab suure saagi. Seda on vaja korraliku lehestiku moodustamiseks ning mugula kasvuks ja saagi suurendamiseks. Lämmastik tagab optimaalse fotosünteesi lehtedes.

 

Lämmastiku andmine taimede varases kasvufaasis aitab kasvatada üleüldist suurt lehemassi. Hilisemates kasvufaasides aitab lämmastik rohelist lehemassi säilitada ning saaki suurendada.

 

Parasvöötmes põhjustab lämmastiku liigne kasutamine hilisemates kasvufaasides taime vegetatiivset kasvu ilma, et saak saaks küpsuseni jõuda. See võib vähendada kartuli tärklisesisaldust ning kogu saagi kvaliteet võib väheneda.

Lämmastikuga liigväetamine hilisemas kasvufaasis võib vähendada ka kuivainesisaldust, mõjutades saagi kvaliteeti.

 

Kui vajalik on suures koguses lämmastiku andmine, annab jaotatud lämmastikväetamine eelised. Katsetes, kus lämmastiku andmine toimus jaotatult kolmes osas, oli saak võrreldes ühekordse väetamisega 12% suurem.

Umbes 60% kogu lämmastikust kasutatakse enne mugulate moodustumist, seega tuleks pealtväetamisel anda 2/3 kogu lämmastiku kogusest. Ülejaanud 1/3 tuleks anda mugulate moodustumise ajal või mitme lehekaudse väetamisena koos kartuli lehemädaniku tõrjega.

 

Üldised juhised lämmastikväetamiseks

Kasutatav lämmastikväetise kogus sõltub ajast, kui pikalt kogu taim vajab hooldust ning sellest, kui suur osa lämmastikust potentsiaalselt võib mullas leostuda. Optimaalne lämmastiku kogus sõltub nii mulla tüübist kui eelkultuuridest.

Kui suurte (>300 kg/ha) lämmastiku koguste andmisel on märgata anomaaliaid või mitteoodatavat tulemust, tuleks kontrollida toitainete lahustumise häiretest põhjustatud võimalikku toitainete kadu mullas.

Kartul on mahapanekul väga tundlik NPK suhtes. Tuleb leida tasakaal toiteainete kasutamisel - näiteks magneesiumi ja väävli kasutamine samaaegselt paneb tulevasele kartulisaagile hea aluse. Liigse lämmastiku kasutamine võib viia ülemäärase vegetatiivse kasvuni mugulate moodustumise arvelt.

Lämmastikupuudus kartulil

Lämmastikupuuduse korral on kartuli lehed kahvatud kollakad/rohelised, väikesed ja kuivavad enneaegselt. Taim on kängus kasvuga ning õhukeste väheldaste vartega. Saagikus on madal ja mugulaid moodustub vähe.

Toiteelementide mõju kartulile ja puudushaigused

Igal taimetoiteelemendil on kartuli väetamisel oluline mõju. Vali altpoolt toiteelement ning saad rohkem teada selle mõju ning vastava puudushaiguse kohta.

Millised omadused iseloomustavad kartulit?

Siit leiad üldist infot kartuli, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.