Mangaani tähtsus kartulikasvatuses

Varastes kasvufaasides vähendab mangaaniga väetamine hilisemat nakatumist harilikku kärna ja hõbekärna. Mugulate moodustumise ajal antud mangaan tagab tugevama koore.

Üldised juhised mangaaniga väetamiseks

Mangaan on taimes väga liikumatu ja liigub ainult ülespoole, läbi ksüleemi lehtedesse. Jõudes lehtedesse, puudub igasugune edasine ülekanne taistesse taime osadesse. Suur mangaanipuudus võib oluliselt vähendada saaki ja mugulate kuivainesisaldust.

Mangaanipuudus kartulil

Arvukad pruunid plekid tekivad üle terve lehe ja taime. Märgatavalt rohkem plekke on varre läheduses.

Toiteelementide mõju kartulile ja puudushaigused

Igal taimetoiteelemendil on kartuli väetamisel oluline mõju. Vali altpoolt toiteelement ning saad rohkem teada selle mõju ning vastava puudushaiguse kohta.

Millised omadused iseloomustavad kartulit?

Siit leiad üldist infot kartuli, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.