Kaltsiumi tähtsus kartulikasvatuses

Kaltsium on võtmeelement raku seintes, aidates ehitada tugevat rakuseina struktuuri ja kindlustada raku stabiilsust.

Mugulasisesed häired, näiteks sisemine rooste (IRS) või sisemine pruunisus (IBS), vähenevad korraliku kaltsiumiga varustatuse korral. Kartulivagude kokkukasvamise või mugulate moodustamise faasis tuleks kasutada kaltsiumnitraati. Kogemused näitavad, et kui koores on vähemalt 0,15% kaltsiumi, paraneb koore lõppvälimus, väheneb vastuvõtlikkus haigustele ning IRS-le (Russet Burbank, USA).

Tugevdades mugula rakuseinu kaltsiumiga, on võimalik vähendada Erwinia poolt põhjustatud märgmädaniku esinemissagedust kartuli hoiustamisel.

 

Kaltsium vähendab ka erinevate koorehaiguste, nagu mustkärna ja hõbekärna esinemist, tagades nii parema välimusega koore. Seevastu suures koguses vaba kaltsiumi maapinnas, näiteks vahetu pinnase lupjamine, võib suurendada harilikku kärna nakatumist.

 Kõrge kaltsiumisisaldusega mugulatel on väiksem risk koore plekilisuse tekkeks koristamisel ning hilisemal transpordil. USA-s läbi viidud uuringud näitavad, on sortide võime kaltsiumit omastada on erinev.

Kasutades ammooniumnitraadi asemel pigem kaltsiumnitraati, on võimalik plekkide teket vähendada. Mõnede sortide puhul võib koore plekilisus väheneda isegi poole võrra.

Kaltsiumi kasutamine seemnekartuli kasvatamisel suurendab järgmise aasta saagipotentsiaali. Kaltsiumiga varustatud seemnekartul omab suuremat kasvujõudu ja kasvab paremates tingimustes, mistõttu suureneb iga taime saagikus.

 

 

Üldised juhised kaltsiumiga väetamiseks

  Kaltsium on võtmeelement raku seintes, aidates ehitada tugeva struktuuri ja kindlustada raku stabiilsuse. Kaltsiumi poolt rikastatud rakuseinad on vastupidavad bakterite ja seente rünnakutele. Kaltsium on oluline raku jagunemisel ja kasvamisel, seega on see taimedele väga oluline element enne mugulate moodustumist ja mugulate moodustumise faasis. Samuti aitab kaltsium taimel vastu pidada stressitingimustes, mõjutades taime ahelreaktsioonina stressi korral.

Kaltsiumi oluline roll on reguleerida aktiivset trantsporti õhulõhede avanemisega. Väga efektiivne on kaltsium just suvekuudel, mil ilmad on kuumad, vähendades lehtede närbumist ja lehekahjustusi. Kaltsiumi kasutamisel võib saagikus tõusta kuni 30%.

Kaltsiumipuudus kartulil

Näha põllul taime lehtedel otseseid kaltsiumipuuduse tunnuseid on suhteliselt ebatõenäoline, kuid pruunid laigud võivad tekkida võsundite ja mugula vahele. Mõningaid puudustunnuseid võib siiski näha ka põllul lehtedel. Nooremad lehed on värvuselt helerohelised ja väikesed ning keerduvad leheotstest alla. Pruunid laigud võivad tekkida lehe äärtele. Kui kartulit kasvatatakse ilma kaltsiumita hüdropoonikal, siis leheroots ja kasvav lehestik kasvab kokku ning mugula arenemisel võib näha koore mõranemist.

Toiteelementide mõju kartulile ja puudushaigused

Igal taimetoiteelemendil on kartuli väetamisel oluline mõju. Vali altpoolt toiteelement ning saad rohkem teada selle mõju ning vastava puudushaiguse kohta.

Millised omadused iseloomustavad kartulit?

Siit leiad üldist infot kartuli, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.