Yara Privaatsuspoliitika


Käesolevat Yara Privaatsuspoliitikat (edaspidi „Privaatsuspoliitikat“) kohaldatakse isikuandmete suhtes, mida Yara Eesti OÜ (Papiniidu 5, 80042 Pärnu) (edaspidi „meie“) kogub ja kasutab, kui te külastate käesolevat veebilehekülge või kasutate muid suhtlusviise, mida on kirjeldatud allpool. Yara Eesti OÜ haldab veebilehte www.yara.ee ning on selle lehekülje kasutamisel Teie isiklike andmete töötleja. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Yara kogub, kasutab ja avalikustab kasutajate isikuandmeid. Juhul, kui me suhtleme Teiega viisil, mida allpool ei kirjeldata, informeerime Teid isikuandmete töötlemise kohta vastava teabega.

Kui Teil tekib seoses käesoleva Privaatsuspoliitikaga lisaküsimusi, võtke meiega palun ühendust e-mailil andmete-privaatsus@yara.com. Lisateabe saamiseks, kuidas Yara töötleb klientide, tarnijate ja äripartnerite isikuandmeid, vaadake avalikku versiooni Yara Andmete Privaatsusdirektiivist, mis moodustab osa Yara ettevõtteid siduvatest eeskirjadest.

 

1. Kuidas ja millal me isikuandmeid kogume

Me kogume infot Teie kohta, kui kasutate meie veebilehte või kontakteerute meiega muul viisil. Saame Teie andmeid järgmistest allikatest, sõltuvalt sellest, kuidas meiega suhtlete:

 • Meie veebilehe või mobiilirakenduste kaudu: Veebilehte on võimalik kasutada ilma oma isikut avalikustamata. Kui Te külastate meie veebilehte või suhtlete meiega veebis muul moel, kogume infot Teie arvuti ja meie veebisaidi kasutamise kohta läbi küpsiste. Me mõõdame koondatud tasandil saadud infot parandamaks veebilehe sisu. Samuti kogume isikuandmeid, kui kasutate meie mobiilirakendusi või võtate meiega ühendust kodulehe või rakenduste kaudu, seda parema klienditeeninduse eesmärgil. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake peatükki allpool – „Küpsised ja sarnased tehnoloogad“.

 • Vahetult Teie käest: Registreerides end kasutajaks meie veebisaidil või liitudes uudiskirja saajatega, täites mõne meie veebivormi internetis, sooritades meie juurest ostu või laadides üles informatsiooni mõnes meie portaalis, saame Teie käest teatud isiklikku informatsiooni.

  Meil on võimalus saada isiklikku infot Teie kohta ka siis, kui avaldate ise soovi (näiteks seotult klienditeenindusega) ja Teie tellimuste töötlemisel. Pange tähele, et meil on õigus nõuda teatud teabe töötlemist (näiteks teatud ostude puhul) ja mõnel juhul peame paluma Teil esitada andmeid enda kohta, et saaksite meiega lepingu sõlmida.

  Mõningatel juhtudel korraldame uuringuid, et paremini mõista meie veebilehe külastajate vajadusi ning eelistusi. Enne uuringu läbiviimist jagame infot, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse. Uuringutes osalemine on vabatahtlik ja viiakse läbi vaid Teie nõusolekul. Teil on õigus uuringus osalemisest ja oma isikuandmete jagamisest igal ajal keelduda.

 • Meie grupi ettevõtetelt, edasimüüjatelt, äripartneritelt ja muudelt kolmandatelt osapooltelt: Kui ostate meie tooteid, võime tehingu sooritamiseks küsida selleks vajalikke andmeid oma edasimüüjate käest. Teie nõusolekul võime importida enda süsteemidesse Teie isikuandmeid oma edasimüüjatelt, äripartneritelt ja kolmandatelt osapooltelt.

 • Teie seadmetest: Kui olete registreerinud end meie teenuste kasutajaks, mis võimaldavad Teil läbi oma seadme üles laadida infot mõnda meie keskkonda, kogume nendest vajalikke seadmete andmeid. Võime saada ka asukohaandmeid Teie nutitelefonist või muust geo-tundlikust seadmest eeldusel, et seade on seotud mõne meie mobiilirakendusega, mille olete alla laadinud või kasutajaprofiiliga, mille olete meie juures registreerinud.

 

2. Informatsiooni ja andmete liigid, mida kogume

Kogume isiku- ja seadmete andmeid seadusega lubatud ulatuses. Isikuandmed on info või kogum erinevatest infokildudest, mida saab kasutada Teie identifitseerimiseks. Olenevalt kasutatavatest teenustest või veebilehe kasutamisest võime koguda järgnevat infot:

 • Kontaktandmed, nagu näiteks nimi, aadress, meiliaadress, mida jagate, kui loote kasutajakontot või täidate mõnda meie veebivormi. See teave võimaldab meil Teid identifitseerida ning ühendust võtta.
 • Äriandmed, mis aitavad meil optimeerida Teie ettevõtte toiminguid, kui olete registreerinud meie juures kasutajakonto. See hõlmab, kuid ei pruugi piirduda, Teie ettevõtte nime, asukohta, suurust ja muud ärilist teavet, mis on Teiega seotud, kui omate registreeritud kasutajakontot.
 • Seoste teave, mis aitab meil mõista, kes te olete ja mida soovite, et saaksime Teile pakkuda huvipakkuvaid tooteid ja teenuseid. Selle hulka kuuluvad äriline ja varaline info, üldine asukoht ja muud demograafilised andmed, mis on kooskõlas seadusandlusega. Kogume seda infot juhul, kui omate registreeritud kasutajakontot.
 • Värbamisalane teave, mis aitab meil kindlaks teha sobivust ametikohale, kui otsustate meile tööle kandideerida. Selle hulka kuuluvad üldised kontaktandmed, CV, haridusalane teave, info oskuste ja pädevuste kohta, eelnev karjäär ning töökoguemus ja muu asjakohane info nagu pilt, diplomid, tunnistused, viited jmt.
 • Tehingutega seonduv teave selle kohta, kuidas kontakteerute meie, edasimüüjate ja äripartneritega, sealhulgas ostud, päringud ja kliendikontod.
 • Finantsandmeid, mis on vajalikud vaid ostude sooritamiseks.
 • Seadmete teave ja analüüs, nagu näiteks info arvutite, telefonide või muude seadmete kohta, millega meie veebilehte või rakendusi külastate, sõltuvalt Teie poolt määratud ligipääsupiirangutest. Me võime siduda Teie erinevatest seadmetest kogutud teavet, mis hõlbustab meil pakkuda Teie seadmetesse järjepidevat teenust. Need võivad olla näiteks erinevad atribuudid nagu IP-aadress, operatsioonisüsteem, tarkvara versioon, seadme sätted ja tunnused. Me võime koguda ka ühendusega seotud teavet nagu Teie mobiilioperaatori või interneti-teenusepakkuja nimi, mobiilireklaamide ja -rakenduste ID-d, brauseri tüüp, keel, geograafiline asukoht, ajavöönd ning veebisaidi või rakenduse külastamise kuupäev ja kellaaeg. Me võime koguda infot ka veebikülastuste käitumise kohta, näiteks lehekülgedel viibimise kestuste, kerimiste ja jagamiste kohta.
 • Seadmete andmeid, mis on (tarkvara või riistvara) loodud, kogutud või salvestatud seadmesse, mis seob Teie seadmeid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, Teie seadme asukoha teave.

 

3. Kuidas Yara isikuandmeid kasutab

Me kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Klienditeenindus: pakkumaks soovitud tooteid ja teenuseid ning tellimustega seotud muid teenuseid, näiteks tarnimist, soovitusi ja hooldusi. See hõlmab individuaalsete aruannete ja/või soovituste aktiivset pakkumist Yarale edastatud andmete põhjal, mis on konkreetselt seotud Teie ettevõttega, et parandada klientide tootlikkust, kvaliteeti ja kasumlikkust.
 • Toodete-ja klienditugi: pakkumaks tehnilist tuge, sealhulgas uuenduste ja toodete ja/või programmide täiustamist, diagnostikat ja remonti, tooteohutust või toodete tagastamist.
 • Turundus: pakkumaks Teile Yara toodete ja teenuste kommunikatsiooni ning otseturustamist, sealhulgas personaalse profiili loomist, mida me kasutame sihipärasteks turunduspakkumiste tegemiseks, toodete, teenuste või kutsete edastamiseks, mis võiksid Teile huvi pakkuda. Vastavalt kehtivale seadusandlusele, küsime Teie nõusolekut sellisele turundamisele. Teil on igal ajal võimalik nendest pakkumistest loobuda järgides sõnumis antud juhiseid või võttes meiega ühendust andmete­privaatsus@yara.ee.
 • Värbamine: uute töötajate värbamiseks Yara meeskonda, kui kandideerite vabale töökohale läbi www.yara.com asuva portaali või mõnel muul moel. Teie kandideerimisalast informatsiooni kasutatakse ametikohale sobivuse kindlakstegemiseks.
 • Küsitlused ja reklaamüritused: korraldamaks uuringuid, küsitlusi, lojaalsusprogrammiga seotud üritusi ning teisi reklaamikampaaniaid.
 • Kommunikatsioon: pakkumaks Teie jaoks huvitavat teavet, näiteks ettevõtte ajakirjad, kataloogid, teated, kutsed sündmustele, meeldetuletused jne
 • Igapäevaste äritegevuste haldamine: meie veebisaidi, teenuste ja lepingute haldamiseks, analüüside tegemiseks, pettuste vältimiseks, ettevõtte juhtimiseks, aruandluseks ja seaduste järgimiseks.


4. Milline on Yara õiguslik alus Teie andmete töötlemiseks?

 • Mõnel juhul töötleme Teie andmeid, kui täidame Teiega sõlmitavat lepingut (näiteks klienditeeninduse või arveldamise eesmärgil) või kui peame seda tegema seadusest lähtuvalt või raamatupidamiskohustuste täitmiseks.
 • Samuti töötleme Teie andmeid, kui meil on selleks õigustatud huvi ning kui need huvid ei kahjusta Teie andmekaitse õiguseid. Sellised huvid on tavaliselt seotud meie toodete ja teenuste täiustamisega, et suurendada klientide rahulolu ja kohaldada neid Teie eelistuste ning vajaduste järgi.
 • Mõnel juhul töötleme Teie andmeid Teie nõusolekuga (näiteks kui soovite saada meie infolehti või muid turundusmaterjale). Sellistel juhtudel on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tühistada, saates kiri aadressile andmete-privaatsus@yara.com. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta sellele eelnenud perioodi seaduslikkust.

 

5. Millistel juhtudel avaldab Yara isikuandmeid

Me ei müü Teie isikuandmeid väljaspool Yarat tegutsevatele turundusettevõtetele. Me võime Teie isikuandmeid jagada ainult järgmistel juhtudel:

 • Teie nõusolekuga võime Teie isikuandmeid jagada oma hoolikalt valitud äripartneritega.
 • Meie teenusepakkujatega, kes edendavad Yara äritegevust, tegutsevad meie nimel ja meie juhiste järgi vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel.
 • Teiste Yara kontserni kuuluvate ettevõtetega, kui see osutub vajalikuks, et rahuldada Teie taotlus, Teie ametialase võimekuse hindamiseks tööle värbamise eesmärgil, Teiega lepingu sõlmimiseks või muudel juhtudel, kui andmete jagamine on vajalik Teie päringu täitmiseks.
 • Võimalike ostjate või müüjatega juhul, kui me müüme või ostame mõne äri või vara.
 • Yara kaitsmiseks (sh kohaldatavate seaduste täitmiseks).
 • Juriidilistel põhjustel riigiasutustele, kui see on seaduse, määruse, kohtuprotsessi või valitsuse nõude alusel vajalik.

Samuti võime erinevatel eesmärkidel jagada koondatud andmeid meie äripartneritele ja ettevõtetele, näiteks Yara poolt Teie ettevõttele tehtavate soovituste täiustamiseks, veebilehe arendamiseks, seadmete täiustamiseks, süsteemi haldamiseks, statistikaks, uuringuteks ja analüüsideks.

Kui Te ei soovi meile oma isikuandmeid edastada, ei pruugi olla meie võimuses pakkuda Teile soovitud tooteid ja teenuseid või informeerida Teid teistest Yara poolt pakutavatest toodetest ja teenustest.


6. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Kui Te külastate meie veebisaiti või kasutate meie mobiilirakendusi, kogume automaatselt teatavat informatsiooni, kasutades selleks küpsiseid ja brauseri analüüsitööriistu. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie seadmesse veebisaidi külastusel. Esmasel veebisaidi külastusel saadetakse Teie seadmesse küpsisefail, mis tuvastab Teie brauseri.

Me kasutame küpsiseid autentimise eesmärgil, mis võimaldab Teil mugavalt jääda kontole sisselogituks, kui vahepeal saidilt lahkute. Need küpsised on veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks äärmiselt vajalikud.

Kohandades oma brauseri tehnilisi seadeid, on Teil võimalus takistada küpsiste salvestumist ja juurdepääsu Teie seadmesse. Siiski, pange tähele, et keelates küpsiste salvestamise oma seadmesse, ei pruugi veebilehe teenused olla Teile kättesaadavad.

Kui Teie geo-tundlike mobiiliseadmete sätted võimaldavad meie rakendustel asukohateavet koguda, teeme seda automaatselt. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib seda, kuidas me saadud teavet kasutame, kui seostame seda Teie isikuandmetega. Lisateavet küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate meie „Küpsiste seadistustest“.


7. Teie võimalused

Pakume erinevaid võimalusi, kuidas Teiega suhtleme.

 • E-post: Saate lõpetada Yara uudiskirjade ja reklaamsõnumite saamise, järgides nendes kirjades esitatud loobumisjuhiseid või võttes meiega ühendust aadressil andmete-privaatsus@yara.com.

Me austame Teie soove, kui soovite loobuda Yara uudiskirjadest ja reklaamsõnumitest. Palun pange tähele, et me võime jätkuvalt edastada Teile teenusega seotud teateid, näiteks kirju, mis kinnitavad toote või teenuse ostu sooritamist. Me võime ka säilitada andmeid, et tagada tarbijate nõudmiste täitmine ja teatud tüüpi sõnumite saatmine.

Palun pange tähele, et saate hallata oma mobiiliseadme privaatsus-ja turvasätteid, et määratleda, kuidas Teie seade jagab Yarale asukohateavet, kuidas Teie brauser käitleb küpsiseid ja nendega seotud tehnoloogiaid. Seadete muutmise kohta saate teavet oma mobiilsideteenuse operaatorilt või seadme tootja käest.


8. Teie õigused

Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma Yara andmebaasis olevatele isikuandmetele, nende parandamist, piiramist ja kustutamist, samuti koopiat struktureeritud masinloetaval kujul. Oma registreeritud kasutajaprofiili andmeid võite igal ajal uuendada, parandada või kustutada. Isikuandmete töötlemisega seotud päringud ja juurdepääsutaotlused edastatakse allpool toodud kontaktile. Kui oleme palunud Teie andmete töötlemiseks nõusolekut, on Teil õigus esitada vastuväide ebasoovitud töötlemiste suhtes või nõusolekust tervenisti loobuda.

Kui me töötleme Teie isikuandmeid eelnevalt selgitatud huvidest lähtuvalt (punkt 3), on Teil õigus esitada sellele vastuväide. Need õigused võivad olla mõnes olukorras piiratud – kui Yara suudab tõendada, et meil on seaduslik õigus Teie andmeid töödelda.

Kui me vajame Teie isikuandmeid, et täita seaduslikke või lepingulisi kohustusi, on selliste andmete esitamine kohustuslik: kui neid andmeid ei esitata, ei saa me sõlmida lepingulisi suhteid ega täita meile antud kohustusi. Kõikidel muudel juhtudel on isikuandmete esitamine vabatahtlik.

Teie isikuandmed jäävad meie andmebaasi lepingulise suhte kehtivuse ajaks. Pärast lepingu lõpetamist või teenusest loobumist hoiame Teie isikuandmeid alles seni, kui on vajalik sõlmitud kokkuleppe või teenuse osutamiseks. Saate igal ajal saata kirja sooviga kustutada oma kasutajakonto koos selles sisalduvate andmetega, kirjutades selleks aadressile andmete-privaatsus@yara.com.


9. Infoturve

Yara hoolib Teie privaatsusest ning on pühendunud Teie isikuandmete turvalisuse tagamisele. Rakendame asjakohaseid tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis kaitsevad Teie isikuandmeid kadumise, väärkasutamise või muutmise eest. Me piirame juurdepääsu Teie isikuandmetele neile, kellel on selleks äriline huvi.


10. Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) toimub ainult juhul, kui on olemas asjakohased kaitsemeetmed, näiteks siduvad ettevõtlusreeglid, Euroopa Liidu (EL) standardlepingu tüüptingimused või kui andmeid vastuvõttev pool on sertifitseeritud EL-USA andmekaitseraamistikuga.

Et saaksime täita mõnda punktis 5 kirjeldatud eesmärki, peame vajadusel Teie isikuandmeid edastama väljapoole Euroopa majandusruumi. Näiteks, kui täidate mõnda veebipõhist vormi, võib meil kasutuses olla USA-s asuv alamprotsessor. Selline andmete ränne toimub ainult tingimusel, et on rakendatud asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu eespool kirjeldatud.

Kui Teil tekib antud teema osas küsimusi, palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontakti kaudu. 

Yara võib edastada koondatud andmeid kolmandatele osapooltele (riigisiseselt ja/või välismaale) järgistel juhtudel:

 • Et parandada või arendada veebilehekülge või konkreetsete teenustega seotud seadmeid;
 • Veebilehe ja seadmete nõuetekohaseks toimimiseks.

 

11. Kolmandate osapoolte privaatsuspõhimõtted

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb isikuandmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist ainult Yara seisukohast. Teistel veebisaitidel, millele on juurdepääs läbi Yara veebisaidi, on oma privaatsuspoliitika. Samuti on meie sõltumatutel edasimüüjatel, tarnijatel ja äripartneritel oma privaatsuspoliitika. Me soovitame Teil tutvuda kõikide kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjadega enne, kui jagate neile oma isikuandmeid, nõustute nende reklaami või pakkumistega. Kuigi me anname endast parima, et siduda end veebilehtedega, mis jagavad meie kõrgeid standardeid ja austust privaatsuse vastu, ei vastuta me mingil moel teiste veebilehekülgede sisu ega privaatsuspoliitika eest.

 

12. Yara privaatsuspoliitika muudatused ja täiendused

Aeg-ajalt võime käesolevat privaatsuspoliitikat värskendada või muuta, et kajastada uusi või erinevaid privaatsuspõhimõtteid, ilma Teid teavitamata. Sellest lähtuvalt eeldame, et hoides end regulaarselt privaatsuspoliitikaga kursis ning jätkates veebisaidi ning rakenduste ja teenuste kasutamist pärast muudatuste tegemist, nõustute tehtud muudatuste ja uuendustega.

Oluliste muudatuste tegemisest privaatsuspoliitikas teavitame Teid infoga kodulehel või muul moel, sõltuvalt teenustest, mida kasutate. Kui Te ei nõustu mistahes muudatustega, peate teenuse või rakenduse kasutamise lõpetama ning vajaduse korral Yara käest paluma oma kasutajakonto sulgemist aadressil andmete-privaatsus@yara.com.


13. Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Käesolevat privaatsuspoliitika, arvestades kohaliku kohustusliku seadusega, on reguleeritud ja tõlgendataksevastavalt Norra seadustele ning selle suhtes kohaldatakse Norra kohtute ainupädevust. 

 

14. Kuidas meiega ühendust võtta 

Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on mistahes küsimusi või kommentaare meie privaatsuspõhimõtete või käesoleva privaatsuspoliitika kohta. Teil on võimalik meiega kontakteeruda kas andmete-­privaatsus@yara.com või dataprivacy@yara.com kaudu. Võite suhelda ka kohalike Yara Eesti OÜ esindajate kaudu. 

Kui Teil on lahendamata probleeme, on Teil õigus esitada kaebus pädevale asutusele, kes lahendab sellised probleemid vastavalt kohaldatavatele seadustele või Yara Andmete Privaatsusdirektiivist lähtuvalt.

Jõustumise kuupäev 31. mai 2018 / Viimati uuendatud 31. mai 2018