Yara Privaatsuspoliitika


Käesolevat Yara Privaatsuspoliitikat (edaspidi „Privaatsuspoliitikat“) kohaldatakse isikuandmete suhtes, mida Yara Eesti OÜ (Papiniidu 5, 80042 Pärnu) (edaspidi „meie“) kogub ja kasutab, kui te külastate käesolevat veebilehekülge või kasutate muid suhtlusviise, mida on kirjeldatud allpool.

Yara Eesti OÜ haldab veebilehte www.yara.ee ning on selle lehekülje kasutamisel Teie isiklike andmete töötleja. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Yara kogub, kasutab ja avalikustab kasutajate isikuandmeid. Juhul, kui me suhtleme Teiega viisil, mida allpool ei kirjeldata, informeerime Teid isikuandmete töötlemise kohta vastava teabega.

Kui Teil tekib seoses käesoleva Privaatsuspoliitikaga lisaküsimusi, võtke meiega palun ühendust e-mailil andmete-privaatsus@yara.com. Lisateabe saamiseks, kuidas Yara töötleb klientide, tarnijate ja äripartnerite isikuandmeid, vaadake avalikku versiooni Yara Andmete Privaatsusdirektiivist, mis moodustab osa Yara ettevõtteid siduvatest eeskirjadest.

 

1. Kuidas ja millal me isikuandmeid kogume

Me kogume infot Teie kohta, kui kasutate meie veebilehte või kontakteerute meiega muul viisil. Saame Teie andmeid järgmistest allikatest, sõltuvalt sellest, kuidas meiega suhtlete:

 • Meie veebilehe või mobiilirakenduste kaudu: Veebilehte on võimalik kasutada ilma oma isikut avalikustamata. Kui Te külastate meie veebilehte või suhtlete meiega veebis muul moel, kogume infot Teie arvuti ja meie veebisaidi kasutamise kohta läbi küpsiste. Me mõõdame koondatud tasandil saadud infot parandamaks veebilehe sisu. Samuti kogume isikuandmeid, kui kasutate meie mobiilirakendusi või võtate meiega ühendust kodulehe või rakenduste kaudu, seda parema klienditeeninduse eesmärgil. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake peatükki allpool – „Küpsised ja sarnased tehnoloogad“.

 • Vahetult Teie käest: Teie isikuandmed jõuavad meieni, kui olete otsustanud meile teatud teavet esitada, näiteks registreerudes uudiskirja saajaks, logides sisse mõnele meie veebisaidile või rakendusse, täites mõnda veebivormi internetis, sooritades ostu, esitades tellimust või laadides üles informatsiooni mõnes meie portaalis.

  Meil on võimalus saada isiklikku infot Teie kohta ka siis, kui avaldate ise soovi (näiteks seotult klienditeenindusega) ja Teie tellimuste töötlemisel, samuti meie messidel või üritustel osalemisel. Pange tähele, et meil on õigus nõuda teatud teabe töötlemist (näiteks teatud ostude puhul) ja mõnel juhul peame paluma Teil enda kohta andmeid esitada, et saaksite meiega lepingu sõlmida. 

  Kogume isikuandmeid Teie käest otse ka siis, kui tegutsete tarnijana, et toimiks tarnimislepingu täitimine ja suhete haldus. 

  Korraldame aeg-ajalt uuringuid, et mõista paremini meie veebilehe ja rakenduste külastajate, kasutajate, kontaktide ja klientide vajadusi ning eelistusi, näiteks läbi kliendirahulolu-uuringute. Enne uuringu läbiviimist jagame infot, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse. Uuringutes osalemine on vabatahtlik ja viiakse läbi vaid Teie nõusolekul. Teil on õigus uuringus osalemisest ja oma isikuandmete jagamisest igal ajal keelduda.

 • Meie grupi ettevõtetelt, edasimüüjatelt, äripartneritelt ja muudelt kolmandatelt osapooltelt: Kui ostate või müüte tooteid või teenuseid, võime koguda tehinguga seotud isikuandmeid tehingu täitmiseks ja ärisuhete haldamiseks. Teie palvel, või segmentide või tarnijasuhete haldamise õigustatud huvide järgmiseks, võime importida enda süsteemidesse Teie isikuandmeid oma edasimüüjatelt, äripartneritelt ja kolmandatelt osapooltelt.

 • Teie seadmetest: Kui olete registreerinud end meie teenuste kasutajaks, mis võimaldavad Teil läbi oma seadme üles laadida infot mõnda meie keskkonda või rakendusse, kogume nendest vajalikke seadmete andmeid, mida on täpsemalt kirjeldatud digitaalse põllumajanduse privaatsuseeskirjades. Võime saada ka asukohaandmeid Teie nutitelefonist või muust geo-tundlikust seadmest eeldusel, et seade on seotud mõne meie mobiilirakendusega, mille olete alla laadinud või kasutajaprofiiliga, mille olete meie juures registreerinud.

 • Teistest allikatest: Näiteks läbi kaubanduspartnerite või edasimüüjate, kes müüvad Yara tooteid või kasutavad Yara teenuseid, näiteks hinnapäringu rakendust või lojaalsusprogrammi. Teie isikuandmed jõuavad meieni, et oleks võimalik täita Teie päringut või lepingut, mis on sõlmitud kas Teiega või meie ja ülalnimetatud partnerite vahel, näiteks läbi meie edasimüüjate ostetud toodete tarnimiseks. 

 

2. Informatsiooni ja andmete liigid, mida kogume

Kogume isiku- ja seadmete andmeid seadusega lubatud ulatuses. Isikuandmed on info või kogum erinevatest infokildudest, mida saab kasutada Teie identifitseerimiseks. Olenevalt kasutatavatest teenustest või veebilehe kasutamisest võime koguda järgnevat infot:

 • Kontaktandmed, nagu näiteks nimi, aadress, meiliaadress, mida jagate, kui loote kasutajakontot või täidate mõnda meie veebivormi. See teave võimaldab meil Teid identifitseerida ning ühendust võtta.
 • Äriandmed, mis aitavad meil optimeerida Teie ettevõtte toiminguid, kui olete registreerinud meie juures kasutajakonto. See hõlmab, kuid ei pruugi piirduda, Teie ettevõtte nime, asukohta, suurust ja muud ärilist teavet, mis on Teiega seotud, kui omate registreeritud kasutajakontot.
 • Seoste teave, mis aitab meil mõista, kes te olete ja mida soovite, et saaksime Teile pakkuda huvipakkuvaid tooteid ja teenuseid. Selle hulka kuuluvad äriline ja varaline info, üldine asukoht ja muud demograafilised andmed, mis on kooskõlas seadusandlusega. Kogume seda infot juhul, kui omate registreeritud kasutajakontot.
 • Värbamisalane teave, mis aitab meil kindlaks teha sobivust ametikohale, kui otsustate meile tööle kandideerida. Selle hulka kuuluvad üldised kontaktandmed, CV, haridusalane teave, info oskuste ja pädevuste kohta, eelnev karjäär ning töökoguemus ja muu asjakohane info nagu pilt, diplomid, tunnistused, viited jmt.
 • Tehingute ja toodetega seonduv teave selle kohta, kuidas Te meie, edasimüüjate ja äripartneritega suhtlete, sealhulgas ostud, päringud ja kliendikontod, ostude ajalugu, toode ja selle kogus, kasvatatavad kultuurid ja eelistused.
 • Isikuandmed Teie sünnipäeva ja dokumendi kohta, ainult juhul, kui on vaja Teid tuvastada. 
 • Finantsandmeid, mis on vajalikud vaid ostude sooritamiseks.
 • Seadmete teave ja analüüs, nagu näiteks info arvutite, telefonide või muude seadmete kohta, millega meie veebilehte või rakendusi külastate, sõltuvalt Teie poolt määratud ligipääsupiirangutest. Me võime siduda Teie erinevatest seadmetest kogutud teavet, mis hõlbustab meil pakkuda Teie seadmetesse järjepidevat teenust. Need võivad olla näiteks erinevad atribuudid nagu IP-aadress, operatsioonisüsteem, tarkvara versioon, seadme sätted ja tunnused. Me võime koguda ka ühendusega seotud teavet nagu Teie mobiilioperaatori või interneti-teenusepakkuja nimi, mobiilireklaamide ja -rakenduste ID-d, brauseri tüüp, keel, geograafiline asukoht, ajavöönd ning veebisaidi või rakenduse külastamise kuupäev ja kellaaeg. Me võime koguda infot ka veebikülastuste käitumise kohta, näiteks lehekülgedel viibimise kestuste, kerimiste ja jagamiste kohta.
 • Seadmete andmeid, mis on (tarkvara või riistvara) loodud, kogutud või salvestatud seadmesse, mis seob Teie seadmeid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, Teie seadme asukoha teave.

 

3. Kuidas Yara isikuandmeid kasutab

Me kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1. Ostetud toodete ja teenuste ning klienditeeninduse funktsionaalsus:

 • Pakkumaks soovitud funktsionaalsust, tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid ning teisi Teie tellimustega seotud teenuseid, näiteks tarnimist, soovitusi ja hooldusi. 
 • Teie konto loomine, haldamine ja juurdepääsu võimaldamine teenustele/toodetele, kus konto on registreeritud.
 • Tehingute lõpule viimise ja ostuajaloo salvestamine.
 • Tellitud toodete ja seadmete kohaletoimetamine (sh läbi meie edasimüüjate tellitud toodete ja seadmete kohaletoimetamine).
 • Pakkmaks aktiivselt kohandatud aruandeid ja / või soovitusi / agronoomilisi näpunäiteid, mis põhinevad andmetel, mille olete Yarale edastanud ja mis on Teie äritegevusega seotud, tootlikkuse, kvaliteedi ja kasumlikkuse parandamiseks.
 • Hinnapakkumiste saatmiseks, mis on tulnud läbi hinnapäringu süsteemi või meie edasimüüjate kaudu. 
 • Pakkumaks Teile punkte, mida on võimalik vahetada kingituste või allahindluste vastu Yara toodetele, juhul kui olete lojaalsusprogrammi liige.
 • Saatmaks Teile informatsiooni, näiteks tingimuste ja eeskirjade muudatuste kohta ja vastamaks Teie päringutele ning avaldustele, kui saadate meile ettepanekuid ning küsimusi. 

2. Toodete- ja klienditugi: 

 • Pakkumaks Teile tuge, sealhulgas uuenduste ja tootearendusprogrammide edastamiseks ning diagnostikaks ja remondiks, tooteohutuseks ja toodete tagasikutsumiseks.
 • Pakkumaks Teile muud abi, näiteks paigaldus-, hooldus- ja rikkeabi.

3. Tarnija suhete haldamine: 

 • Lepingute haldamiseks, näiteks kaupu ja / või teenuseid pakkuvate kolmandate isikutega toimuvate suhete ja lepingute haldamine, et maksimeerida selliste suhete ja teenuste väärtust.
 • Tulemuslikkuse haldamiseks, näiteks tulemuslikkuse ülevaate seadistamine.
 • Riskijuhtimiseks, näiteks tarneaehla tõrgetele reageerimiseks.
 • Andmehalduseks, näiteks tarnija taotluste ja päringute kinnitamiseks.
 • Loomaks paremat suhtlust tarnijate ja välisorganisatsioonidega, et muuta äri sujuvamaks ning kulutõhusamaks. 

4. Turundus, kommunikatsioon ning kohandatud teenuste pakkumine: 

 • Pakkumaks Teile kommunikatsiooni, teavet ja otseturundust Yara toodete, tehnoloogiate ja teenuste kohta, sealhulgas profiili loomiseks, mida me kasutame selleks, et pakkuda Teile suunatud turunduspakkumisi, isikupärastatud pakkumisi, infolehti, tooteinfot, ettevõtte ajakirju, katalooge, teadaandeid või kutsed üritustele jne, mis meie arvates võivad Teile huvi pakkuda.
 • Pakkumaks Teie jaoks kohandatud agronoomilisi nõuandeid ja soovitusi.
 • Sõltuvalt Teie valikutest, saatmaks Teile turundusalast infot e-maili ja / või SMS-i teel. Selline turundusinfo võib koosneda näiteks agronoomilistest ja kaubanduslikest nõuannetest, uudiskirjadest, uuringutest, kampaaniatest, kutsetest ja teabest mitmesuguste korralduslike muudatuste, messide, seminaride, koolituste, veebiseminaride või koosolekute kohta. 
 • Aeg-ajalt kasutamaks Teie isikuandmeid küsitluste, uuringute, lojaalsusprogrammi ja reklaamürituste tarbeks ning võimaldamaks Teil osaleda kliendiküsitlustes ja uuringutes, et täiustada oma teenuseid ja tooteid. 
 • Samuti töötleme isikuandmeid, pakkumaks Teile kohandatud turundust, kasutades infot ostuajaloo, eelistuste, käitumise ja muu sellega seotud teabe kohta, et paremini mõista Teie soove ja vajadusi.
 • Lisaks segmenteerime ja kasutame isikuandmeid analüüsi jaoks, et areneda ja pakkuda asjakohaseid tooteid, kommunikatsiooni ja teenuseid ning suurendada oma agronoomilisi teadmisi. Samuti kasutame segmenteerimist ja profileerimist, et teha kindlaks, kas potentsiaalsed uued kliendid on huvitatud konkreetsest tootest või meiega suhtlusest.
 • Sõltuvalt Teie eelistustest, jagame infot teiste turundajatega, kui soovite saada infot nende toodete ja teenuste kohta. 
 • Lubamaks sisestada ja avaldada Teie postitusi jaa kommentaare meie veebisaitidelt ja mobiilirakendustest.
 • Kui kehtiv seadusandlus seda nõuab, saamaks Teie nõusolekut turunduseks ja uuringuteks turunduse eesmärgil. Teil on igal hetkel võimalik oma eelistusi muuta, järgides sõnumites ja teadetes olevaid juhiseid või võttes ühendust privacy.global@yara.com (füüsiliste lepingute korral). 

5. Reklaamivõimaluste pakkumine ja sotsiaalse jagamise hõlbustamine:

 • Võimaldamaks Teil osaleda kampaaniates.
 • Lihtsustamaks sotsiaalset jagamist, kui Te soovite seda teha. Selliste reklaamide, kampaaniate ja sotsiaalse jagamise kohta võivad kehtida täiendavad reeglid, mida soovitame kindlasti lugeda. 

6. Värbamine: 

 • Uute töötajate värbamiseks Yarasse, kui olete täitnud sooviavalduse läbi meie portaali, mis on kättesaadav aadressil yara.com või esitanud selle meile mõnel muul viisil. 
 • Kasutamaks Teie sooviavalduses esitatud teavet hindamiseks, kas olete vastavale positsioonile sobiv kandidaat. 

7. Igapäevase äri haldamine ja aruandlus: 

 • Analüüsimaks oma klientide käitumist, toodete ja teenuste kasutamist, et luua aruandeid, raporteid ja analüüse.
 • Haldamaks meie veebilehekülgi ja teenuseid, lepinguid, analüüse ja pettuste ennetamist. 
 • Äriteabeks, näiteks üldiste turunäitajate koostamiseks. 
 • Tootearenduseks, et arendada uusi tooteid või täiustada olemasolevaid. 
 • Juhtimise ja auditi tarbeks, nagu siseauditid, ärianalüüsid, kontrollid ja aruandlus (näteks rikkumisest teatamise protseduur). 
 • Äritehingute tarbeks, sealhulgas saneerimine, ühinemine, müük, loovutamine, üleandmine või muu võõrandamine. Näiteks ühinemise korral isikuandmete avaldamine teisele ettevõttele. 
 • Kaitsmaks Yara varasid, näiteks tervise- ja ohutuskaalutlustel või juurdepääsuõiguste ja turvalisuse haldamiseks (pettuste, küberrünnakute ja identiteedivarguste vältimiseks). 
 • Juriidiliste kohustuste järgimiseks, näiteks arvete säilitamine raamatupidamise eesmärgil või mõningate andmete avalikustamine riigiasutuste poolt esitatud taotluste täitmiseks. 


4. Milline on Yara õiguslik alus Teie andmete töötlemiseks?

1. Leping

 • Juhtudel, kui sõlmime Teiega lepingu (toodete ja teenuste ost, müük või kohaletoimetamine), on meie õiguslikuks aluseks lepingu täitmine või Teie sooviavaldus lepingu sõlmimiseks. 
 • Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks kehtib juhul, kui see on vajalik lepingu haldamiseks ja / või selle sõlmimiseks. See võib hõlmata näiteks klienditeenindust (lojaalsuprogamm puhul), kliendisuhete haldamist, arvete esitamist ja muud taolist. 
 • Juhul, kui meil on vaja Teie isikuandmeid juriidiliste või lepinguliste kohustuste täitmiseks, on nende andmete esitamine kohustuslik, vastasel korral ei ole meil võimalik lepingutingimusi täita ega omapoolseid kohustusi täita. Kõikidel muudel juhtudel on isikuandmete jagamine vabatahtlik. 

2. Juriidiline kohustus

 • Seadus kohustab meil Teie isikuandmeid töötlema, kui täidame näiteks raamatupidamiskohustust.

3. Õigustatud huvid

 • Samuti töötleme Teie andmeid, kui meil on selleks õigustatud huvi ning kui need huvid ei kahjusta Teie andmekaitse õiguseid. Sellised huvid on tavaliselt seotud meie toodete ja teenuste täiustamisega, et suurendada klientide rahulolu ja kohaldada neid Teie eelistuste ning vajaduste järgi.
 • Mõnel juhul töötleme Teie andmeid Teie nõusolekuga, kui olete täitnud kontaktivormi füüsiliselt või digitaalselt. Vajadusel töötleme Teie isikuandmeid edasi, kui täidame edasimüüjaga sõlmitud lepingut, tarnides Teie poolt tellitud tooteid ja teenuseid. 
 • Mõnikord (näiteks kleindiprofiili loomisel), on meie õigustatud huviks turunduslikud tegevused, et kohandada meie pakkumisi ja teenuseid, kuniks need ei kaalu üles kliendi õiguseid isikuandmete kaitseks. 
 • Olemsoleva kliendisuhte korral on meie õigustatud huviks saata aeg-ajalt Teile infot huvipakkuvate toodete ja / või teenuste kohta, kasutades selleks digitaalseid turunduskanaleid. Sellistel juhtudel on alati tagatud võimalus digitaalsest turundusest loobuda. 
 • Segmenteerimisel ja analüüsimisel on meie õigustatud huviks oma toodete ja teenuste täiustamine, et pakkuda oma klientidele ja potentsiaalsetele uutele klientidele asjakohaseid tooteid, teenuseid ja kommunikatsiooni ning oma agronoomiliste teadmiste suurendamine.
 • Meil on õigustatud huvi andmete töötlemiseks, kui saame isikuandmeid oma partnerite ning edasimüüjate käest (näiteks hinnapäring, lojaalsusprogramm), et vastata teie soovidele ning sõlmida ja / või täita lepingut, mis on sõlmitud Teie või meie ja partneri vahel.
 • Toetume õigustatud huvile, kui täidame mõnda oma ärilist eesmärki, teostame tootearendust, äritehinguid, auditit, Yara varade kaitsmist.
 • Pange tähele, et teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui selle eesmärgiks on otseturundus. Seda on täpsemalt seletatud 8. punktis.

4. Nõusolek 

 • Mõningatel juhtudel töötleme Teie isikuandmeid, kui olete selleks oma nõusoleku andnud (näiteks kui soovite saada meie infolehti või muid turundusmaterjale). Sellistel juhtudel on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tühistada, loobudes tellimusest. 
 • Nõusoleku tühistamine ei mõjuta sellele eelnenud perioodi seaduslikkust.

 

5. Millistel juhtudel avaldab Yara isikuandmeid?

Me ei müü Teie isikuandmeid väljaspool Yarat tegutsevatele turundusettevõtetele. Me võime Teie isikuandmeid jagada ainult järgmistel juhtudel:

1. Yara International ASA gruppi kuuluvatele ettevõtetele käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel

 • Ühiste protsesside optimeerimiseks. Mitme ettevõttega grupis on mõnikord vajalik tõhustada ressursside kasutamist. Sel puhul toetame üksteist grupisiseselt ühiste protsesside optimeerimisel. 
 • Grupi ettevõtete ühisteks tegevusteks, näiteks teadus- ja arendustegevus, süsteemihaldus, statistika, analüüs, turundus, uute väljavaadete leidmiseks ja muudeks eesmärkideks, mis on sätestatud Yara Andmete Privaatsusdirektiivis. 
 • Teiste Yara kontserni kuuluvate ettevõtetega, kui see osutub vajalikuks, et rahuldada Teie sooviavaldus või päringut, Teie ametialase võimekuse hindamiseks tööle värbamise eesmärgil, Teiega lepingu sõlmimiseks või muudel juhtudel, kui andmete jagamine on vajalik Teie päringu täitmiseks. 
 • Teadusuuringute tarbeks, kui meil on selleks õigustatud huvi täiustamaks on tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid. 

2. Teenusepakkujatele, et hõlbustada meile pakutavaid teenuseid

 • Käesolevas privaatsuspoliitikas ja andmetöötluslepingus märgitud eesmärkidel. 
 • Nende eesmärkide hulka kuuluvad näiteks serverid andmete hoiustamiseks, maksete töötlemine, saadetiste ja e-posti kohaletoimetamine, klienditugi ja tehniline abi, veebianalüütika ja IT-jõudluse jälgimine, kliendisuhete haldamine, kasutuskogemuse hindamine, uuringud ja küsitlused, seaduse järgimine, samjuti meie äritegevuse kindlustamine, näiteks rikete tuvastamine ja lahendamine. 

3. Riigiasutustele või valitsusele, kui see on asjakohane

 • Vaidluste lahendamiseks kolmandate osapooltega. 
 • Õiguskaitseorganite või valitsuse korraldustest lähtuvalt. 
 • Kui seadus, määrus või kohtuprotsess seda nõuab. 
 • Anda teavet, mis meie meelest on oluline.

4. Äripartneritele oma kohustuste täitmiseks

 • Seoses koostöö ja lepingutega, kui see on vajalik näiteks müügiprotsessi täitmiseks.
 • Seoses müügi- või äritehingutega võimalike ostjate ja müüjatega. Äritehingu korral on meil õigustatud huvi isikuandmete avaldamiseks või edastamiseks kolmandatele osapooltele. 
 • Vastavalt teie valikutele, turundusliku info edastamiseks.

5. Kolmandatele osapooltele, kellega jagate oma isikuandmeid meie veebilehe või mobiilirakenduste kaudu

 • Mõne meie veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu on teil võimalik anda juurdepääs oma isikuandmetele ka teistele veebisaitidele, mobiilirakendustele, üksikisikutele või organisatsioonidele, näiteks nõustajatele, kes aitavad teid otsuste langetamisel, konsultantidele, edasimüüjatele, masinatootjatele ja sotsiaalmeediaplatvormidele. 
 • Kui ühendate oma mobiilirakenduse enda sotsiaalmeediakontoga või jagate infot meie veebilehelt läbi oma sotsiaalmeediakonto, jagate infot sealse kontaktilistiga, teiste kasutajatega ja sotsiaalmeediaplatvormi haldajaga. Sellisel juhul volitate meid teabe jagamist hõlbustama ning mõistate, et jagatud info kasutamist reguleerib sotsiaalmeediaplatvormi haldaja privaatsuseeskiri. 

Samuti võime jagada teie isikuandmeid, kui järgime seadusi ja määruseid, meie (meie esindajate ja korporatsiooni) õiguste, tingimuste, privaatsuse, ohutuse ja vara tagamiseks. 


6. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Kui Te külastate meie veebisaiti või kasutate meie mobiilirakendusi, kogume automaatselt teatavat informatsiooni, kasutades selleks küpsiseid ja brauseri analüüsitööriistu. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie seadmesse veebisaidi külastusel. Esmasel veebisaidi külastusel saadetakse Teie seadmesse küpsisefail, mis tuvastab Teie brauseri.

Me kasutame küpsiseid autentimise eesmärgil, mis võimaldab Teil mugavalt jääda kontole sisselogituks, kui vahepeal saidilt lahkute. Need küpsised on veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks äärmiselt vajalikud.

Kohandades oma brauseri tehnilisi seadeid, on Teil võimalus takistada küpsiste salvestumist ja juurdepääsu Teie seadmesse. Siiski, pange tähele, et keelates küpsiste salvestamise oma seadmesse, ei pruugi veebilehe teenused olla Teile kättesaadavad.

Kui Teie geo-tundlike mobiiliseadmete sätted võimaldavad meie rakendustel asukohateavet koguda, teeme seda automaatselt. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib seda, kuidas me saadud teavet kasutame, kui seostame seda Teie isikuandmetega. Lisateavet küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate meie „Küpsiste seadistustest“.


7. Teie võimalused

Pakume erinevaid võimalusi, kuidas Teiega suhtleme.

 • E-post: Saate lõpetada Yara uudiskirjade ja reklaamsõnumite saamise, järgides nendes kirjades esitatud loobumisjuhiseid või võttes meiega ühendust aadressil andmete-privaatsus@yara.com.

Me austame Teie soove, kui soovite loobuda Yara uudiskirjadest ja reklaamsõnumitest. Palun pange tähele, et me võime jätkuvalt edastada Teile teenusega seotud teateid, näiteks kirju, mis kinnitavad toote või teenuse ostu sooritamist. Me võime ka säilitada andmeid, et tagada tarbijate nõudmiste täitmine ja teatud tüüpi sõnumite saatmine.

Palun pange tähele, et saate hallata oma mobiiliseadme privaatsus-ja turvasätteid, et määratleda, kuidas Teie seade jagab Yarale asukohateavet, kuidas Teie brauser käitleb küpsiseid ja nendega seotud tehnoloogiaid. Seadete muutmise kohta saate teavet oma mobiilsideteenuse operaatorilt või seadme tootja käest.


8. Teie õigused

Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma Yara andmebaasis olevatele isikuandmetele, nende parandamist, piiramist ja kustutamist, samuti koopiat struktureeritud masinloetaval kujul. Oma registreeritud kasutajaprofiili andmeid võite igal ajal uuendada, parandada või kustutada. Isikuandmete töötlemisega seotud päringud ja juurdepääsutaotlused edastatakse allpool toodud kontaktile. Kui oleme palunud Teie andmete töötlemiseks nõusolekut, on Teil õigus esitada vastuväide ebasoovitud töötlemiste suhtes või nõusolekust tervenisti loobuda.

Kui me töötleme Teie isikuandmeid eelnevalt selgitatud huvidest lähtuvalt (punkt 3), on Teil õigus esitada sellele vastuväide. Need õigused võivad olla mõnes olukorras piiratud – kui Yara suudab tõendada, et meil on seaduslik õigus Teie andmeid töödelda.

Kui me vajame Teie isikuandmeid, et täita seaduslikke või lepingulisi kohustusi, on selliste andmete esitamine kohustuslik: kui neid andmeid ei esitata, ei saa me sõlmida lepingulisi suhteid ega täita meile antud kohustusi. Kõikidel muudel juhtudel on isikuandmete esitamine vabatahtlik.

Teie isikuandmed jäävad meie andmebaasi lepingulise suhte kehtivuse ajaks. Pärast lepingu lõpetamist või teenusest loobumist hoiame Teie isikuandmeid alles seni, kui on vajalik sõlmitud kokkuleppe või teenuse osutamiseks. Saate igal ajal saata kirja sooviga kustutada oma kasutajakonto koos selles sisalduvate andmetega, kirjutades selleks aadressile andmete-privaatsus@yara.com.


9. Infoturve

Yara hoolib Teie privaatsusest ning on pühendunud Teie isikuandmete turvalisuse tagamisele. Rakendame asjakohaseid tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis kaitsevad Teie isikuandmeid kadumise, väärkasutamise või muutmise eest. Me piirame juurdepääsu Teie isikuandmetele neile, kellel on selleks äriline huvi.


10. Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) toimub ainult juhul, kui on olemas asjakohased kaitsemeetmed, näiteks siduvad ettevõtlusreeglid, Euroopa Liidu (EL) standardlepingu tüüptingimused või kui andmeid vastuvõttev pool on sertifitseeritud EL-USA andmekaitseraamistikuga.

Et saaksime täita mõnda punktis 5 kirjeldatud eesmärki, peame vajadusel Teie isikuandmeid edastama väljapoole Euroopa majandusruumi. Näiteks, kui täidate mõnda veebipõhist vormi, võib meil kasutuses olla USA-s asuv alamprotsessor. Selline andmete ränne toimub ainult tingimusel, et on rakendatud asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu eespool kirjeldatud.

Kui Teil tekib antud teema osas küsimusi, palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontakti kaudu. 

Yara võib edastada koondatud andmeid kolmandatele osapooltele (riigisiseselt ja/või välismaale) järgistel juhtudel:

 • Et parandada või arendada veebilehekülge või konkreetsete teenustega seotud seadmeid;
 • Veebilehe ja seadmete nõuetekohaseks toimimiseks.

 

11. Kolmandate osapoolte privaatsuspõhimõtted

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb isikuandmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist ainult Yara seisukohast. Teistel veebisaitidel, millele on juurdepääs läbi Yara veebisaidi, on oma privaatsuspoliitika. Samuti on meie sõltumatutel edasimüüjatel, tarnijatel ja äripartneritel oma privaatsuspoliitika. Me soovitame Teil tutvuda kõikide kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjadega enne, kui jagate neile oma isikuandmeid, nõustute nende reklaami või pakkumistega. Kuigi me anname endast parima, et siduda end veebilehtedega, mis jagavad meie kõrgeid standardeid ja austust privaatsuse vastu, ei vastuta me mingil moel teiste veebilehekülgede sisu ega privaatsuspoliitika eest.

 

12. Yara privaatsuspoliitika muudatused ja täiendused

Aeg-ajalt võime käesolevat privaatsuspoliitikat värskendada või muuta, et kajastada uusi või erinevaid privaatsuspõhimõtteid, ilma Teid teavitamata. Sellest lähtuvalt eeldame, et hoides end regulaarselt privaatsuspoliitikaga kursis ning jätkates veebisaidi ning rakenduste ja teenuste kasutamist pärast muudatuste tegemist, nõustute tehtud muudatuste ja uuendustega.

Oluliste muudatuste tegemisest privaatsuspoliitikas teavitame Teid infoga kodulehel või muul moel, sõltuvalt teenustest, mida kasutate. Kui Te ei nõustu mistahes muudatustega, peate teenuse või rakenduse kasutamise lõpetama ning vajaduse korral Yara käest paluma oma kasutajakonto sulgemist aadressil andmete-privaatsus@yara.com.


13. Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Käesolevat privaatsuspoliitika, arvestades kohaliku kohustusliku seadusega, on reguleeritud ja tõlgendataksevastavalt Norra seadustele ning selle suhtes kohaldatakse Norra kohtute ainupädevust. 

 

14. Kuidas meiega ühendust võtta 

Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on mistahes küsimusi või kommentaare meie privaatsuspõhimõtete või käesoleva privaatsuspoliitika kohta. Teil on võimalik meiega kontakteeruda kas andmete-­privaatsus@yara.com või dataprivacy@yara.com kaudu. Võite suhelda ka kohalike Yara Eesti OÜ esindajate kaudu. 

Kui Teil on lahendamata probleeme, on Teil õigus esitada kaebus pädevale asutusele, kes lahendab sellised probleemid vastavalt kohaldatavatele seadustele või Yara Andmete Privaatsusdirektiivist lähtuvalt.

Jõustumise kuupäev 31. mai 2018 / Viimati uuendatud 31. mai 2018