Oma teadmiste jagamiseks on Yara loonud palju tööriistu ja rakendusi, mis aitavad saaki ja selle kvaliteeti optimeerida. Sobiva tootepaketi ning õige väetusnormi valimisel on teadmised kultuurtaimede kohta esmatähtsad. Kui sobiv tootepakett valitud, on areneva põllukultuuri väetamise õige ajastamine järgmiseks võtmetähtsusega sammuks. Yara nõuannete abil saavad põllumajandustootjad oma saake ja selle kvaliteeti suurendada ilma, et toiteelemendid leostuksid mulda ja seetõttu reostataks keskkonda.

Yara seadmed, rakendused ja äpid

Oma teadmiste jagamiseks on Yara loonud palju tööriistu ja rakendusi, mis aitavad saaki ja selle kvaliteeti optimeerida.