Väetiste ohutu käitlemine ja hoiustamine

Tootehaldusprogramm

Et turu vajadusi rahuldada, on Yara tooteportfell väga lai. Meie tooted on granuleeritud või prillitud, see omakorda võib toote käitlemist ja ladustamist oluliselt mõjutada.

Seetõttu hoiab Yara käigus nn tootehaldusprogrammi, mis tagab, et kogu väetise väärtusahelas oleks iga etapi eest korralikult hoolt kantud – alates tootearendusest, toormaterjalide sisseostust ja kogu tootmisprotsessist kuni toote tarnimiseni lõpptarbija juurde.

Programmi raames on Yara täielikult pühendunud asjakohasele nõustamisele, sest nii kindlustame oma partnerite ja klientide tervise ja ohutuse. Samal ajal peame silmas keskkonnaalaseid aspekte ja ohutut toidu tootmist ning anname omalt poolt panuse toodete väärkasutamise ning varguste vältimiseks. Käesoleva peatüki eesmärgiks on tõsta esile väetiste kasutamist puudutavad ohutusalased teemad ning anda parimaid praktilisi nõuandeid tarneahelas töötavatele inimestele.

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.