Kuulumine ühendustesse ning sertifitseerimine

Osana meie HESQ (tervist, keskkonda, ohutust ja kvaliteeti) puudutavatest tegevustest ning pühendumisest pidevate täienduste suunas viib Yara iga kahe aasta järel läbi kliendiküsitlusi ja tegutseb vastavalt nende tulemustele. Küsimustikud saadetakse laiali kirjalikult, tulemusi analüüsib neutraalne osapool ning tulemusi arutatakse ja vastav tegevusplaan koostatakse juhtkonnas. See aitab meil oma kliente veelgi paremini mõista.

Osana meie HESQ (tervist, keskkonda, ohutust ja kvaliteeti) puudutavatest tegevustest ning pühendumisest pidevate täienduste suunas viib Yara iga kahe aasta järel läbi kliendiküsitlusi ja tegutseb vastavalt nende tulemustele. Küsimustikud saadetakse laiali kirjalikult, tulemusi analüüsib neutraalne osapool ning tulemusi arutatakse ja vastav tegevusplaan koostatakse juhtkonnas. See aitab meil oma kliente veelgi paremini mõista.

 tegevus

Oma tegevuste juhtimisel kasutab Yara Tootehaldusprogrammi, mille põhimõtted loodi 2003. aastal Euroopa Väetisetootjate Ühenduse (Product Stewardship established by the European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA)) poolt ja mida kontrollivad sõltumatud audiitorid. Programm tagab, et toodete eest hoolitsetakse vajalikul määral terves tarneahelas – nii toote väljatöötamisel ja toormaterjalide ostul, kui ka tootmisel, ladustamisel ja laialiveol, müügil, transpordil lõpptarbijani ning põllumajandusettevõttes kasutamisel.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Yara on pühendunud ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifikaatide ning standardite saavutamisele kõikides oma rahvusvahelistes tegevusvaldkondades.

ISO 9001 on üks osa ISO 9000 kvaliteedistandardite perekonnast, mida haldab ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon, mida haldavad oma tegevust läbi auditite rakendavad akrediteerimis-ja sertifitseerimisasutused.

ISO 14001 avaldati esmakordselt standardina 1996. aastal ning see seab nõuded organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemile. Standardit rakendatakse sellistele keskkonnaaspektidele, mille üle orgaisatsioonil on kontroll ning mille puhul võib eeldada mõju.

OHSAS 18001 on rahvusvaheliselt tunnustatud töötervishoiu ja -ohutuse juhtimisüsteemide hindamise spetsifikatsioon. Selle töötasid välja valitud juhtivad kaubandusorganisatsioonid, rahvusvahelised standardi- ja sertifitseerimisasutused, kes viitasid aladele, kus puudusid sertifitseeritud rahvusvahelised standardid.

 

REACH

Yara on pühendunud The European Regulation REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) järgimisele. Määrus jõustus 1. juunil 2007 ning selle eesmärk on parandada inimeste tervise ning keskkonna kaitset. Lisaks laiemale kemikaalide testimisele on sellega seotud ka tarnijate, klientide, tootjate, importijate ja asjakohaste ametiasutuste senisest suurem vajadus vahetada infot. (kaasab ka muid kohalikke liikmeid nagu erinevad kutseliidud, määrused jne).

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.