Yara Megalab™ mulla- ja leheanalüüsid on põllumehele parim võimalus õppida tundma oma põllumuldasid, määrata oma põllukultuuride täpsed väetamisvajadused ning analüüsida oma taimekasvatuslikku käekirja ja otsuste tulemusi.
Megalab™ on turvaline veebipõhine süsteem, mis pakub põllumajandusanalüüside tõlgendamise ning biomeetriliste andmete teenust. 

Loodud 1990. aastal, töötab süsteem 364 päeva aastas, 24 tundi ööpäevas, saates väetamissoovitusi Yara klientidele üle kogu maailma. Eesti põllumehele on Megalab™ teenus kättesaadav olnud aastast 2018. 

Yara MegalabTM mullaanalüüsid on kõige detailsemad analüüsid Eestis ning on aktsepteeritud toetuste taotlemisel.Edukas viljelustehnoloogia põhineb teadmistel, kus arvestatakse iga saaki limiteeriva faktoriga. Taimede väetamisel on oluline toitainete tasakaal, et vältida mõne elemendi liigsust või puudust, sest iga toiteelemendi kõrvalekalle võib osutuda väga oluliseks saaki limiteerivaks teguriks. Toitainete tasakaalustamisel on abi toitainesisalduse määramisest taimelehtede kudedest ning väetamisele eelnevatest mullaanalüüsidest

Mullaproovide kampaania

Leheproovide kampaania

Kiirus ja täpsus

Kiired ja täpsed tulemused interneti või e-maili teel

Soovituslikud väetamisprogrammid

Soovituslikud väetamisprogrammid konkreetse kultuuri väetamiseks vastavalt kindlaksmääratud vajadusele

Täielik ülevaade

Täielik raport taimede toitainesisalduse kohta

Mullaanalüüsidel mitmeid uuendusi

Megalab_Soil_analyses

Mullaanalüüs on ideaalne abivahend, mis annab infot toitainete sisaldusest mullas, samuti teiste väetamist mõjutavate faktorite nagu mulla pH ja CEC ning lupjamisvajaduse kohta. Kui toitainete tase mullas on paigast väga ära, peab Yara soovituslikku väetamisprogrammi põllu tingimustele vastavaks kohandama, et mõnede toitainete liig ei saaks teiste toitainete omastamisel takistavaks teguriks. Taimede jõudsa arengu kindlustamiseks peab valitsema toitainete tasakaal.

Loe mullaproovide kohta veel

Täienda teadmisi leheanalüüsidega

Yara_Megalab_Leaf

Lehtede koeanalüüs on põllumehele hea ja kiire abivahend, mis annab tagasisidet kultuuri toitainesisalduse kohta konkreetsel ajahetkel ning aitab langetada otsust lisaväetamise aktuaalsuse kohta, et siis teha otsus puudusthaiguse ennetamise või ravimise vajalikkuse kohta.

Loe leheproovide kohta veel

540x300px_linas_agro_Logo-01.png