Yara PRECISE KIT™

Yara PRECISE KIT'i abil on võimalik kiirelt ja lihtsalt kontrollida, kas väetisekülviku seaded on õiged ning kas väetis jaotub ühtlaselt kogu töölaiuse ulatuses. Soovitame seda regulaarselt kontrollida, eriti väetise vahetamisel.

Laotamisühtlikkuse katse seadistamine

Allolevast videost ja kirjeldusest leiad juhised, kuidas Yara PRECISE KIT'i abil väetamise ühtlikkust testida: 

7 kogumiskasti jaotatakse põllul ühele sirgele ja üksteisest võrdsele kaugusele kogu töölaiuse ulatuses, risti väetisekülviku liikumissuunaga. Kastidevaheline kaugus sõltub väetisekülviku töölaiusest, selle saab kindlaks määrata PRECISE KIT'iga kaasasoleva juhendi abil. Väga oluline on paigutada kogumiskastid tasasele pinnale täiesti horisontaalselt. Vastasel korral ei pruugi testi tulemused olla täpsed. Siinkohal on heaks abimeheks vesilood. Kogumiskastide sisse tuleb asetada ka sõrestikud, mis takistavad väetisegraanulite välja lendamist. 

Testi tegemiseks tuleb laotada väetist 3 töölaiuse ulatuses ehk siis sellel tehnorajal, millele on paigutatud kogumiskastid ning samuti sellest paremal ja vasakul asuvatel tehnoradadel. Seejärel korjatakse kogumiskastid ettevaatlikult kokku ning iga sisu tühjendatakse eraldi seitsmesse mõõteanumasse. Korrektse tulemuse saamiseks tuleb jälgida, et mõõteanumad oleksid samas järjekorras nagu kogumiskastide paigutus põllul. 

Väetisekülviku õige seadistuse ja veatu laotamise korral on tulemuseks võrdne kogus väetist igas mõõteanumas. 

Katse tegemisel tuleb tähelepanu pöörata ka ilmale, eriti tuule tugevusele. Kui tuulekiirus ületab 7 m/s, siis katse ei õnnestu ning tulemused on ebatäpsed. 
NB! Tuulekiirust tuleb jälgida ka siis, kui lähed kogu põllule väetist laotama, mitte ainult testi tegemise ajal. Liiga tugeva tuule korral ei ole tulemused optimaalsed. 

Mida väetise laotamisel veel silmas pidada? >>

Soovid teada oma väetise laotamise variatsioonikoefitsenti?

Variatsioonikoefitsent annab aimu väetamise tulemuslikkuse kohta. Optimaalne tulemus 36 m töölaiuse puhul on vahemikus -10...+10%, ideaalne on, kui tulemus jääb alla 5%. Päris elus on muidugi mõjutajaid lisaks väetisekülviku seadistustele rohkem - oma roll on ilmastikul, pinnasel ja väetise kvaliteedil.

Palun sisesta katse mõõtmistulemused allolevatesse lahtritesse

Keskmine
--
Variatsioonikoefitsent (CV), %
--

 

Mida testi tulemused näitavad? 

Allpool näitame kolme tulemust, mida sa hea meelega oma põllul näha ei soovi. Õnneks on laotamisühtlikkuse testimise abil võimalik neid tulemusi terve põllu ulatuses vältida. 

1. Liiga palju väetist ühel küljel 

Võimalikud põhjused: 

 • Vale labade asetus
 • Kahe väljalaskeavaga väetisekülviku ebaühtlane doseerimine
 • Väetisekülvik on ühele poole kaldu

 

2. Alaväetamine kahe tehnorajavahelisel alal

Võimalikud põhjused: 

 • Liiga suur sõidukiirus
 • Liiga madal ketta pöörlemiskiirus
 • Külviku maksimaalne mahutavus ületatud
 • Liiga madal kaldenurk

3. Üleväetamine kahe tehnorajavahelisel alal

Võimalikud põhjused:

 • Liiga madal sõidukiirus
 • Liiga suur ketta pöörlemiskiirus
 • Liiga kõrge kaldenurk

10 nõuannet edukaks väetisekülviks: 

 • Hoolda väetisekülvikut - vaheta aegsasti välja kulunud või katkised varuosad.
 • Pane hoolikalt paika seadistused - igal väetisekülviku tootjal on olemas juhendid vastavalt kasutatavale väetisetüübile. 
 • Jälgi ilma - väldi väetisekülvi tugeva tuule ajal.
 • Ära ületa minutimahtu (vt. vastava väetise tabelist)
 • Jälgi sõidukiirust. 
 • Jälgi õiget vahemaad. 
 • Kasuta väetisekülviku katet.
 • Kontrolli väetisekogust.
 • Kontrolli laotamise ühtlikkust
 • Kasuta tolmuvaba, kuiva ja hea voolavusega väetist. Kontrolli väetist regulaarselt tööde käigus ning väetisepartiid vahetades. 

Miks väetisekülviku hooldamine oluline on? >>

Yara PRECISE KIT'id on olemas kõigi Yara edasimüüjate juures Eestis. Kui soovid lisainfot või abi laotamisühtlikkuse testi läbiviimisel, võta kindlasti ühendust Yara kohaliku esindaja või oma koostööpartneri piirkondliku müügiesindajaga.