Yara BigBag nuga

Yara Big Bag nuga võimaldab väetise suurkottide lihtsat ja turvalist avamist ning on ergonoomiliseks töövahendiks Yara big-bag kottidega töötamisel.

Järgnev juhend on abiks Yara BigBag noa kasutamisel. Põhjalikumad juhised leiate kasutusjuhendist.

Enne noa esmakordset kasutamist soovitame kontrollida, et viimane poleks transportimise käigus viga saanud. Kui kahtlustate, et nuga on transportimisel kahjustada saanud, palun võtke ühendust Yara Eesti esindusega ning ärge kasutage nuga enne Yara esindajaga suhtlemist.

Noa kasutamisel veenduge, et hoiaksite alati mõlemat käepidet ühe käega. See tagab alati õige ja ohutu noa kasutamise. Mitte kunagi ei tohi minna rippuva koorma/väetisekoti alla! Samuti hoidke rippuva koormaga piisavat vahekaugust.

Noa kasutamiseks lükake eesmist käepidet väljapoole kuni see on täielikult avatud.  Nuga on nüüd kasutusvalmis. Kui olete noa kasutamise lõpetanud, hoidke mõlemast käepidemest kinni ning tõmmake noa välja ulatuv osa katte sisse tagasi.

Nuga pole enne sulgunud, kui kuulete  klõpsatust – siis on nuga lukustunud. Enne selle hoiulepanekut veenduge alati, et nuga on korralikult suletud. See tagab ohutu hoiustamise.

Yara Big Bag nuga suletuna ja lukustatud positsioonis. Yara Big Bag nuga avatud positsioonis ja kasutusvalmis.

Noa kasutamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused

 • Seiske tasasel ja mittelibedal pinnal.
 • Ärge mitte kunagi seiske rippuva väetisekoti all!
 • Kasutage nuga seda alati kahe käega kinni hoides.
 • Enne kasutamist avage nuga alati selle täiesti avatud positsiooni.
 • Peale kasutamist sulgege nuga – sulgumisel teeb nuga “klõpsatuse”.
 • Järgige alati üldiseid ohutusnõudeid.
 • Kasutage nuga ainult selle ettenähtud otstarbeks.

Kuidas Yara BigBag nuga hoida

 • Veenduge, et eemaldate noalt peale selle kasutamist ettevaatlikult väetise ja muu materjali.
 • Hoidke nuga kuivas ja ohutus kohas.
 • Hoidke nuga lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas ja nii, et seda ei saaks avada.
 • Nuga peab hoiustamisel alati suletud olema.

Hooldus

Yara Big Bag nuga ei vaja hooldamist. Kui väetis kleepub noa kasutamisel selle külge, pühkige nuga enne kokkupanemist ja hoiustamist kuiva riidega puhtaks. Noaga seotud mistahes probleemide ilmnemisel võtke palun viivitamatult Yara`ga hendust.