Lahendused põllukultuuridele

Nisu

Otsite infot nisu puudushaiguste kohta? Soovite tõsta nisu saaki ja saagi kvaliteeti ja vajate abi õige väetise valimisel? Siit leiate neile küsimustele vastused, lisaks nõuandeid ja infotnisu toitainete vajaduse kohta.

Nisu saagi puhul on võtmeteguriteks kaks näitajat – terade arv pinnaühiku kohta ning üksiku tera kaal. Hea saak saavutatakse optimaalse lehtede ning võrsete arvu puhul, lehtede rohelisena hoidmisel, terade/pähikute/viljapeade arvu suurendamisel ning suurte terade saavutamisel. Tasakaalustatud väetamisprogramm, mis sisaldab kõiki taimele vajalikke makro- ja mikroelemente, on kõigi loetletud omaduste saavutamiseks äärmiselt oluline.

Yara teadmised nisust aitavad teil saavutada suuremaid saake

Fakte nisust

Fakte nisust

Nisu on stabiilseks toiduallikaks miljonitele inimestele maailmas, olles maisi ja odra kõrval kolmest maailmas enim kasvatatavast teraviljast. Kuigi teisel kohal kasvatatava kogumahu poolest on teraviljadest tegelikult riis, kasvatatakse viimast siiski rohkem kohalikuks tarbimiseks Lääne- ja Ida-Aasias.

Loe edasi

Nisu saak

Nisu saak

Nisu saagi puhul on võtmeteguriteks kaks näitajat – terade arv pinnaühiku kohta ning üksiku tera kaal. Hea saak saavutatakse, kui lehti ja võrseid on optimaalsel arvul, hoitakse rohelist lehepinda, suurendatakse terade/pähikute/viljapeade arvu ning kui taimed kasvatavad suured terad. Tasakaalustatud väetamisprogramm, mis sisaldab kõiki taimele vajalikke makro- ja mikroelemente, on kõigi loetletud omaduste saavutamiseks äärmiselt oluline.

Loe edasi

Nisu saagi kvaliteet

Nisu saagi kvaliteet

Soovitud nisu kvaliteet oleneb kasvatajapoolsest nisu realiseerimise eesmärgist, nt kas eesmärgiks on kasvatada sööda- või toiduvilja, ja sellega seotud kvaliteeditingimustest. Peamised kvaliteedinäitajad, mida arvesse võtta, on teravilja proteiinisisaldus (valgusisaldus), erikaal, langemisarv ja tärklisesisaldus. Väetusprogrammid mõjutavad saagi kvaliteeti ja seetõttu tuleks need planeerida vastavalt sellele, milliseid kvaliteedinäitajaid soovitakse saavutada. Maksimaalse teravilja kvaliteedi saavutamisel peab kasvataja suutma sageli täita mitmeid erinevaid kvaliteedinõudeid korraga.

Loe edasi

Toiteelementide mõju nisule ning puudushaigused

Igal taimetoiteelemendil on nisu väetamisel oluline mõju. Vali altpoolt toiteelement ning saad rohkem teada selle mõju ning vastava puudushaiguse kohta.

Nisu väetamisprogrammid

Välja töötatud meie agronoomide poolt, aitavad Yara väetamisprogrammid saavutada teil parimaid tulemusi.
Nisu väetamisprogrammid
Nisu väetamisprogrammid

Suvinisu väetamisprogramm

Yara väetamisprogrammid sisaldavat tootevalikut, mille kasutamine katab täielikult taimede toitainetevajaduse. 

Ava suvinisu väetamisprogramm

Talinisu väetamisprogramm

Yara lihtsates ja usaldusväärsetes väetamisprogrammides on rakendatud väga pikaajaliste väetamiskatsete tulemusi. 

Ava talinisu väetamisprogramm

Seadmed, rakendused ja äpid