Nisusaagi kvaliteedi tõstmine

Soovitud nisu kvaliteet oleneb kasvatajapoolsest nisu realiseerimise eesmärgist, nt kas eesmärgiks on kasvatada sööda- või toiduvilja, ja sellega seotud kvaliteeditingimustest. Peamised kvaliteedinäitajad, mida arvesse võtta, on teravilja proteiinisisaldus (valgusisaldus), erikaal, langemisarv ja tärklisesisaldus. Väetusprogrammid mõjutavad saagi kvaliteeti ja seetõttu tuleks need planeerida vastavalt sellele, milliseid kvaliteedinäitajaid soovitakse saavutada. Maksimaalse teravilja kvaliteedi saavutamisel peab kasvataja suutma sageli täita mitmeid erinevaid kvaliteedinõudeid korraga.

Teravilja kvaliteeti mõjutavad makrotoiteelemendid

Lämmastik (N) ja kaalium (K) on teravilja kvaliteeti mõjutavatest makrotoitainetest kõige olulisemad. Lämmastik on oluline proteiini- ja tärklisesisalduse seisukohast, kaalium aga tagab taime tugeva struktuuri, vältides sellega lamandumist, mis võib vähendada langemisarvu ning erikaalu.

Teravilja kvaliteeti mõjutavad mikrotoiteelemendid

Teisejärgulised toiteelemendid nagu väävel (S) ja Magneesium (Mg) mõjutavad vastavalt proteiinisisaldust ja erikaalu, samal ajal toetab tsink lämmastiku metabolismi, mis parandab teraviljas valgusisaldust.

Kuidas tõsta nisusaagi kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta nisusaagi kvaliteeti.