Erikaalu tõstmine

Teravilja erikaalu mõõdetakse kilogrammides hektoliitri kohta (kg/hl) ning see näitab terade tihedust. Paljudel teraviljaturgudel on nõutav terade teatav minimaalne erikaal, et teravilja üldse müüa saaks. Nii näiteks nõutakse mõnel pool toiduvilja puhul erikaalu minimaalselt 72 kg/hl, söödavilja puhul 72 kg/hl. Erikaal oleneb küll põhiliselt konkreetse teraviljasordi geneetikast, kuid taimede kehv toitainetega varustatus ja vale väetamine võivad erikaalu vähendada.

Lämmastik

Kui lämmastikku kasutatakse üle optimaalse taseme, võib see põhjustada kultuuri lamandumist, mis paneb terad peas kasvama ning vähendab nende erikaalu. Lämmastiku jaotatud andmine (täpisväetamine) arvestusega, et kogu põllule rakendatakse optimaalset lämmastiku kogust, kindlustab ühtlase saagi valmimise.

Kaalium

Kaalium suurendab nisu kõrte tihedust ja tugevust ning aitab sellega parandada taimede seisukindlust. Kevadine kaaliumiga väetamine tagab hea lehestiku/pealsete struktuuri, mis vähendab lamandumise tõenäosust.

Kuidas tõsta nisusaagi kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta nisusaagi kvaliteeti.