Tärklisesisalduse tõstmine bioetanooli tootmise tarbeks

Kui nisu kasvatatakse biokütuse valmistamiseks, on kõige olulisemaks saagi tärklisesisaldus. Sobiva sordi valimisel on kasulik meeles pidada, et pika valmimisajaga nisusortidel on tärklise sisaldus üldjuhul suurem. Vältima peaks liiga hilist saagikoristust, sest sellisel juhul võib pea (terad) kasvama hakata, kuid siis saab alguse ka tärklise lõhustamine ensüümide poolt.

Lämmastik on kõige olulisem terade tärklisesisaldust mõjutav toitaine. Kõrge tärklisesisaldus on pöördvõrdelises seoses terade lämmastikusisaldusega (proteiinisisaldusega), st terade madal lämmastiku (või proteiini-) sisaldus on märk nende kõrgest tärklisesisaldusest ja tähendab seega ka potentsiaalselt kõrget saagist saadavat bioetanooli taset. Kui teravilja kasvatatakse spetsiaalselt bioetanooli tootmiseks, tuleks ka viljelusviisi vastavalt kohandada. Lämmastikku tuleb sellisel juhul anda varakult hooaja alguses ning vältida mistahes hilist lämmastiku omastamist kultuuri poolt, mis võiks kaasa tuua proteiinisisalduse tõusu.

 

Kuidas tõsta nisusaagi kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta nisusaagi kvaliteeti.