Nisu saak

Nisu saagi puhul on võtmeteguriteks kaks näitajat – terade arv pinnaühiku kohta ning üksiku tera kaal. Hea saak saavutatakse, kui lehti ja võrseid on optimaalsel arvul, hoitakse rohelist lehepinda, suurendatakse terade/pähikute/viljapeade arvu ning kui taimed kasvatavad suured terad. Tasakaalustatud väetamisprogramm, mis sisaldab kõiki taimele vajalikke makro- ja mikroelemente, on kõigi loetletud omaduste saavutamiseks äärmiselt oluline.

Taimetoitainetega varustatus ja nisu saak

Makroelementide omastamine talinisu poolt

Suurte nisusaakide hoidmiseks on kõige enam vaja lämmastikku ja kaaliumi, fosfaadi vajadus seevastu on sarnane väävlile.

Kevadise kiire kasvuperioodi ajal vajab talinisu hädasti kõiki makroelemente.

Mikroelementide omastamine nisu poolt

Tasakaalustatud väetamisstrateegia on äärmiselt oluline ning kõrge saagi saamiseks peab see sisaldama ka kõiki taimele vajalikke teiseseid ning mikroelemente, mis suure saagi saamiseks on samuti olulised.