Nisu terade arvu suurendamine viljapeas

Terade koguarvu määravad ära produktiivõrsete arv pinnaühiku kohta ning terade arv viljapeades, seetõttu peaks taimekasvataja püüdma väetamisega mõjutada just terade/pähikute arvu viljapeas.

Väetamine ja nisuterade arv viljapeas

Lämmastik

Lämmastik mõjutab terade arvu viljapeas/pähikutes. Suure saagikusega nisul on umbes 45-50 tera ühes viljapeas, kuid kui taimede lämmastikuga varustatus on piiratud, on see arv väiksem.

Lämmastikväetamine tuleb ajastada täpselt, sest terade arv pähikus määratakse varakult – teisest kõrresõlmest kuni õiealgmete moodustumiseni.

Kaalium

Kaalium mõjutab seemnete arvu viljapeas. Allolev uuring näitab selget seost kaaliumi kättesaadavuse ning viljapeas olevate terade arvu vahel. Kaaliumipuuduse korral jääb osa potentsiaalsetest teradest pähikutes välja arenemata, terade arv väheneb.

Allikas: Potash Development Association

Mangaan, Tsink, Vask ja Boor

Terade arvu viljapeas mõjutavad enim mangaan, tsink, vask ja boor, mistõttu on need saagi suurendamisel ka kõige olulisemad mikroelemendid.

 

Muud agronoomilised võtted, mis mõjutavad nisuterade arvu viljapeas:

Võimalik terade arv viljapeas on erinevatel kasvuhooaegadel erinev ning seda mõjutavad mitmed tegurid:

  • Sordivalik
  • Õitsemisaegne haigustõrje / haiguste foon
  • Õitsemisaegsed ilmastikutingimused
  • Temperatuur ja päeva pikkus enne pähikute moodustumist (Zadok BBCH 30)

Selline varieerumine annab võimaluse saaki kahel moel suurendada:

  1. Saavutades küll väiksema arvu kõrvalvõrseid, kuid rohkem teri viljapeades.
  2. Terade arv viljapeas on küll väiksem, kuid produktiivvõrsete arv suurem.