YaraVita mikoväetised

„Vita“ tuleb norrakeelsest sõnast „vita“, mis tähendab teadmisi

Iga YaraVita® toode ja selle formulatsioon on loodud spetsiaalselt konkreetsete põllu- ja köögiviljakultuuride väetamiseks. YaraVita formulatsioon sisaldab üht kindlat mikroelementi või teatud mikroelementide kombinatsiooni, mida tuleb taimede tervise parandamiseks anda ajal ja kohas, kus kultuur neid kõige enam vajab. Täpses ja vajalikus koguses mikroväetist tuleb kasutada kas kindla üksiktootena või kombineeritud segudena ja formulatsioonis, mis toetaks teiseste ja põhitoitelementide omastamist ajal, kui taim neid mujalt ei saa.

YaraVita toodete mikrotoiteelementide sisaldused, g/l

Toote nimetus N P2O5 K2O S MgO Ca B Cu Fe Mo Mn Zn Si
YaraVita ACTISIL, %           2             0,6
YaraVita BORTRAC 65           150            
YaraVita BRASSITREL PRO  69        118  89  60      5 71     
YaraVita COPTRAC 500 69             500          
YaraVita GRAMITREL 64        150     50      150  80  
YaraVita KOMBIPHOS   440 75    67            10  
YaraVita MANTRAC PRO 69                   500    
YaraVita MOLYTRAC   250               250      
YaraVita STOPIT           160               
YaraVita THIOTRAC 200     300                  
YaraVita UNIVERSAL BIO 100 40 70       0,2 1   0,03 1,3 0,7  
YaraVita ZINTRAC 700 18                     700  

YaraVita vedelväetised on loodud lehekaudseks (sh puuviljade) väetamiseks, need toimivad kiiresti ning on taimede puudushaiguste ravimisel efektiivsed. Iga YaraVita leheväetis sisaldab alati kõrgekvaliteedilisi toitaineid ning väetamise efektiivsust tõstvaid abiaineid nagu märgajad, kleepained ja imendumist suurendavad abiained.

Puhtimisvahendina kasutatavad YaraVita tooted on loodud seemnete ühtlaseks ja ohutuks toitainetega katmiseks. See omakorda kindlustab kiire ja jõulise taimede arengu ning toetab nende varajast kasvu. Selle tulemusena on juured ning tärkavad lehed elujõulisemad, külmakindlamad ning vastupidavamad stressitingimustele. Taimekasvatajale annab see usaldusväärse baasi taimede ühtlase arengu kindlustamiseks.

Kõrge kvaliteediga kelaadid YaraVita valikus on ideaalsed kastmis- ja niisutussüsteemides kasutamiseks. Need on loodud selliselt, et väetises leiduvate toiteelementite koostoime oleks minimaalne, kuid nende efektiivsus säilib ka probleemsete muldade ja ebasoodsa pH tingimustes. Ehk teisisõnu – tagavad maksimaalse toitainete kättesaadavuse.

YaraVita toodete eelised

Kerge kasutada

Kerge kasutada

Yara tootearendusspetsialistid valivad formulatsioone, mis lihtsustavad väetiste kasutamist järgneva abil:

  • Suurem stabiilsus (lahustuvus), mis pikendab toote kasutusaega, vähendab tõrkeid väetamisel ning tööseisakutele kuluvat aega.
  • Väga hea segatavus, mis laiendab võimalusi kasutamiseks paagisegus koos teiste toodetega ning sobitab YaraVita tooteid paremini viljelusprogrammidesse (vt www.tankmix.com and TankmixIT mobiilirakendust).
  • Parem voolavus, mis teeb lihtsamaks pakendi tühjakskallamise ja hilisema puhastamise.

YaraVita väetised on taimedele ohutud

Ohutud

Paljudel juhtudel pritsitakse YaraVita väetisi otse taimedele, mistõttu on ohutus kultuurile väga tähtis. Kõiki YaraVita tooteid jälgitakse põhjalikult meie arendus- ja uurimiskeskuste kasvuhoonetes ning seetõttu anname oma toodete ohutusele garantii. Seda eeldusel, et neid kasutatakse vastavalt kinnitatud tooteetikettidel etteantud juhistele. Lisaks sellele testime me kõiki toodetes kasutatavate algainete raskemetallide sisaldust ja selle näitaja vastavust tarnija andmetele, tagades sel moel, et kultuur ei saa väetise kasutamisel kahjustada.

YaraVita tooted on toodetud vastavuses maailma kõige rangemate regulatsioonidega. Alates 1994. Aastast on Yara tehastel ISO 9001 sertifikaat, mis katab tootearenduse, toodete ja tugiteenuste kõik aspektid. Meie toodete ostjad leiavad kogu asjakohase info toodete ladustamise ja käitlemise kohta ohutuskaartidelt (SDS).

YarVita tooted on efektiivsed

Efektiivsed

Me testime YaraVita toodete efektiivsust oma uurimis-ja arenduskeskuste klaaskasvuhoonetes. Kui toode on läbinud edukalt nii ohutus- kui efektiivsuskatsed, viiakse sihtturgudel läbi sõltumatud põldkatsed, et veenduda toote kasutamise majanduslikus tasuvuses ka põllumajandustootja vaatevinklist. YaraVita toodetega tehtud katsetest on koostatud suur andmebaas, kus sisalduvad katseandmed nii erinevate toodete kui maailma piirkondade lõikes ning mis on tõestuseks toodete efektiivsusele. Meie range kvaliteedikontroll tagab, et kõik tehasest väljuvad valmistooted vastaksid oma spetsifikatsioonile. Meil on tihe koostöö toorainete varustajatega, sest nii saame säilitada kontrolli toorainete kvaliteedi üle. Mis on kirjas toote pakendil, sisaldub ka tootes endas. Kõikidel toodetel on partii number, mis teeb nende liikumise täielikult jälgitavaks.