„Vita“ tuleb norrakeelsest sõnast „vita“, mis tähendab teadmisi

YaraVita mikoväetised

Iga YaraVita® toode ja selle formulatsioon on loodud spetsiaalselt konkreetsete põllu- ja köögiviljakultuuride väetamiseks. YaraVita formulatsioon sisaldab üht kindlat mikroelementi või teatud mikroelementide kombinatsiooni, mida tuleb taimede tervise parandamiseks anda ajal ja kohas, kus kultuur neid kõige enam vajab. Täpses ja vajalikus koguses mikroväetist tuleb kasutada kas kindla üksiktootena või kombineeritud segudena ja formulatsioonis, mis toetaks teiseste ja põhitoitelementide omastamist ajal, kui taim neid mujalt ei saa.

Loe rohkem YaraVita toodete kohta

YaraVita toodete mikrotoiteelementide sisaldused, g/l

Toote nimetus

N

P2O5

K2O

SO3

MgO

CaO

B

Cu

Fe

Mo

Mn

Zn

Si

YaraVita
ACTISIL
         

140

           

6

YaraVita
BORTRAC

65

         

150

           
YaraVita
BRASSITREL PRO

 69

     

 116.2

 123.7

 60

   

 5

71 

   
YaraVita
BRASSITREL BIO*

75

   

72.5

15

 

60

   

2

15

   
YaraVita
COPTRAC 500

69

           

500

         
YaraVita
GRAMITREL

64

     

 249

   

50

   

 150

 80

 

YaraVita HYDROMAG

69

 

 

 

 500

         

 

 

 
YaraVita
KOMBIPHOS
 

439.68

74.40

 

 66.4

         

 10

 
YaraVita
MANCOZIN
61            

110

   

330

84

 
YaraVita
MANTRAC PRO

69

                 

500

   
YaraVita
MOLYTRAC
 

249.61

             

250

     

YaraVita SAFE K

44

 

493.2

   

 

             
YaraVita
STARPHOS CMZ

 

194.65

         

10

   

45

45

 
YaraVita
STOPIT
         

192

             
YaraVita
ZINTRAC 700

18

                   

700

 
YaraVita
THIOTRAC

200

   

750

                 
YaraVita
UNIVERSAL BIO*

100

39.8

69.6

     

0,2

1

 

0,03

1,3

0,7

 

* Sisaldab bioaktiivseid aineid.

YaraVita vedelväetised on loodud lehekaudseks (sh puuviljade) väetamiseks, need toimivad kiiresti ning on taimede puudushaiguste ravimisel efektiivsed. Iga YaraVita leheväetis sisaldab alati kõrgekvaliteedilisi toitaineid ning väetamise efektiivsust tõstvaid abiaineid nagu märgajad, kleepained ja imendumist suurendavad abiained.

Puhtimisvahendina kasutatavad YaraVita tooted on loodud seemnete ühtlaseks ja ohutuks toitainetega katmiseks. See omakorda kindlustab kiire ja jõulise taimede arengu ning toetab nende varajast kasvu. Selle tulemusena on juured ning tärkavad lehed elujõulisemad, külmakindlamad ning vastupidavamad stressitingimustele. Taimekasvatajale annab see usaldusväärse baasi taimede ühtlase arengu kindlustamiseks.

Kõrge kvaliteediga kelaadid YaraVita valikus on ideaalsed kastmis- ja niisutussüsteemides kasutamiseks. Need on loodud selliselt, et väetises leiduvate toiteelementite koostoime oleks minimaalne, kuid nende efektiivsus säilib ka probleemsete muldade ja ebasoodsa pH tingimustes. Ehk teisisõnu – tagavad maksimaalse toitainete kättesaadavuse.

YaraVita toodete eelised

Kerge kasutada

Kerge kasutada

Yara tootearendusspetsialistid valivad formulatsioone, mis lihtsustavad väetiste kasutamist järgneva abil:

  • Suurem stabiilsus (lahustuvus), mis pikendab toote kasutusaega, vähendab tõrkeid väetamisel ning tööseisakutele kuluvat aega.
  • Väga hea segatavus, mis laiendab võimalusi kasutamiseks paagisegus koos teiste toodetega ning sobitab YaraVita tooteid paremini viljelusprogrammidesse (vt www.tankmix.com and TankmixIT mobiilirakendust).
  • Parem voolavus, mis teeb lihtsamaks pakendi tühjakskallamise ja hilisema puhastamise.

Ohutud

YaraVita väetised on taimedele ohutud

Paljudel juhtudel pritsitakse YaraVita väetisi otse taimedele, mistõttu on ohutus kultuurile väga tähtis. Kõiki YaraVita tooteid jälgitakse põhjalikult meie arendus- ja uurimiskeskuste kasvuhoonetes ning seetõttu anname oma toodete ohutusele garantii. Seda eeldusel, et neid kasutatakse vastavalt kinnitatud tooteetikettidel etteantud juhistele. Lisaks sellele testime me kõiki toodetes kasutatavate algainete raskemetallide sisaldust ja selle näitaja vastavust tarnija andmetele, tagades sel moel, et kultuur ei saa väetise kasutamisel kahjustada.

YaraVita tooted on toodetud vastavuses maailma kõige rangemate regulatsioonidega. Alates 1994. Aastast on Yara tehastel ISO 9001 sertifikaat, mis katab tootearenduse, toodete ja tugiteenuste kõik aspektid. Meie toodete ostjad leiavad kogu asjakohase info toodete ladustamise ja käitlemise kohta ohutuskaartidelt (SDS).

Efektiivsed

YarVita tooted on efektiivsed

Me testime YaraVita toodete efektiivsust oma uurimis-ja arenduskeskuste klaaskasvuhoonetes. Kui toode on läbinud edukalt nii ohutus- kui efektiivsuskatsed, viiakse sihtturgudel läbi sõltumatud põldkatsed, et veenduda toote kasutamise majanduslikus tasuvuses ka põllumajandustootja vaatevinklist. YaraVita toodetega tehtud katsetest on koostatud suur andmebaas, kus sisalduvad katseandmed nii erinevate toodete kui maailma piirkondade lõikes ning mis on tõestuseks toodete efektiivsusele. Meie range kvaliteedikontroll tagab, et kõik tehasest väljuvad valmistooted vastaksid oma spetsifikatsioonile. Meil on tihe koostöö toorainete varustajatega, sest nii saame säilitada kontrolli toorainete kvaliteedi üle. Mis on kirjas toote pakendil, sisaldub ka tootes endas. Kõikidel toodetel on partii number, mis teeb nende liikumise täielikult jälgitavaks.