„Mila“ tuleneb norrakeelsest sõnast „mikla“, mis tähendab edu.

YaraMila väetised

YaraMila kompleksväetistes sisalduvad esmatähtsad, saaki suurendavad ja selle kvaliteeti parandavad põhitoiteelemendid - lämmastik, fosfor ja kaalium (NPK) ning sisaldavad lisaks ka mikroelemente.

 
Yara väetiste formulatsioon annab põllumehele selged eelised:
• ülimalt kõrge kvaliteet ja kontrollitud tootmine
• tugev graanul, mis lendab ühtlaselt kaugele (kuni 40 m)
• väetise ja toiteelementide optimaalne jaotumine põldudel
• sisaldavad kahte erinevat lämmastiku vormi – nitraat ja ammooniumlämmastik
• sisaldavad kaaliumit talve- ja põuakindluse tagamiseks
• alati on olemas väävel, mis aitab paremini lämmastikku omastada
• erinevad fosfori vormid, millest üks on taimedele koheselt omastatav veeslahustuv ning teine P-Extend vorm, mis tagab fosfori pikaajalise saadavuse

Eesti turul müüdavad YaraMila väetised pärinevad Norrast ja Soomest.

YaraMila väetiste toiteelementide sisaldused massiprotsentides (%)

Toote nimetus N P K S Mg   B  Ca Zn Mn Fe Cu Mo Se
YaraMila NPK(S)
21-8-12 (7)
21,0 3,5 10,0 2,7 1,2 0,02 - - -
YaraMila NPK(S)
21-8-12 (7) PRILL
21,0 3,5 10,0 2,6 1,2 0,02 - - -
YaraMila NPK(S)
18-11-13 (7)
18,0 4,8 10,8  2,6 1,0 0,02 - - - - - - -
YaraMila NPK(S)
17-11-12 (10)
17,0 4,8 10,0 4,0 1,2 0,15 - - - - - - -
YaraMila NPK(S)
14-14-21 (6)
14,0 6,1 17,4 2,5 - 0,02 - -  
YaraMila NPK(S)
12-24-12 (5)
12,0 10,5 10,0 2,0 1,2 - - 0,007 0,2 - -
YaraMila NPK(S)
9-12-25 (7)
9,0 5,2 20,8 2,6 1,2 0,02 - - - - - - -
YaraMila Complex™
12-11-18 (20) *
12,0 4,8 14,9 8,0 1,6 0,015 - 0,02 0,2 0,2 - - -
YaraMila Cropcare™
11-11-21 (25) *
11,0 4,8 17,4 10,0 1,6 0,05 - 0,04 0,25 0,08 0,03 0,002 -
YaraMila Cropcare™
8-11-23 (29) *
8,0 4,8 19,1 11,7 2,5 0,05 - - 0,25 - 0,05 - -

* Kloorivabad väetised

Paljud YaraMila väetised on loodud spetsiaalselt kõrge väärtusega kultuuride, nagu puu- ja juurviljade ning viinamarjade, kuid ka murude tarbeks.

Toodetes on ühendatud tasakaalustatud lämmastikuallikad. Need sisaldavad nii ammoonium- kui nitraatlämmastikku kombinatsioonis täielikult omastatava fosfori formulatsioonidega. Viimased tagavad taimedele erinevates mullastikes pikaajaliselt kättesaadava fosfori, mille allikas on kas kloriidi või sulfaadi kujul.

Yara väetusprogrammides on YaraMila väetised esmatähtsateks saagi ülesehitamise komponentideks. Need väetised on erineva N:P:K suhtega ning nende koostises sisalduvad ka teisesed ja mikrotoiteelemendid. Taimetoitained YaraMila väetistes on tasakaalus ja taimedele kergesti omastatavad, seetõttu rahuldavad need erinevate kultuuride toitainete vajadusi kõige paremini.

Teiseste ja mikrotoiteelementide andmiseks on YaraMila väetised ideaalsed, sest võimaldavad toitainete väikestes kogustes ja ühtlaselt andmist. Veelgi enam, metaboolse sünergia ja tõhusamate formulatsioonide tõttu on teiseste ja mikroelementide omastamine YaraMila väetiste puhul võrreldes eraldi antavate spetsiaalväetistega parem.

YaraMila väetiste eelised

Tasakaalustatud lämmastik (N)

Sõltuvalt tootmisprotsessist ja tootespetsiifilisest formulatsioonist on lämmastik YaraMila väetistes 40-45% ulatuses niitraatlämmastiku ning 55-60% ulatuses ammooniumlämmastiku kujul. Kiiresti kasvavate taimede lämmastikuvajaduse rahuldamise ning tugeva juurestiku arengu kindlustamise eelduseks on kõrge lämmastiku kontsentratsioon, ammooniumlämmastik tagab taimede pideva lämmastikuga varustatuse. Võrreldes toodetega, mis sisaldavad samal hulgal lämmastikku, kuid seda vaid ammooniumi või uurea kujul, on YaraMila väetised oluliselt tõhusamad ning annavad tulemuseks kõrgema saagi ja selle parema kvaliteedi. YaraMila väetiste õigesti ajastatud andmine vähendab teiste NPK väetistega võrreldes lämmastiku kadu ning sel on väiksem mõju keskkonnale.

Taimedele kättesaadav fosfor (P)

Kogu YaraMila väetistes sisalduv fosfor on taimedele täielikult omastatavate veeslahustuvate orto- ja polüfosfaatide ning ammooniumtsitraadis lahustuva dikaltsiumfosfaadi kujul. Erinevate formulatsioonide kombinatsioon tagab laiale valikule kultuuridele erinevates mullastikutingimustes parema ning pikemalt kestva fosfori kättesaadavuse. Lisaks ammooniumtsitraadis lahustuvale fosforile sisaldavad YaraMila väetised ortofosfaate, prillitud YaraMila tooted lisaks ka polüfosfaatide fraktsioone. Fosfaadid, näiteks polüfosfaadid, tõstavad fosfori omastatavust taimede poolt ja aitavad seeläbi saagikust tõsta. Ekstreemsetes pH tingimustes on need võrreldes teiste fosforiühenditega stabiilsemad. Polüfosfaatide komponendid YaraMila prillväetistes eraldavad ja seovad endaga ka mullas leiduvatest mitte täielikult omastatavatest ühenditest vaske (Cu), tsinki (Zn) ja mangaani (Mn).

Loe rohkem fosfori tähtsuse kohta

Kaaliumi (K) allikas

Kaaliumi allikas

YaraMila väetised tagavad taimedele optimaalses vormis ning koguses kaaliumi kättesaadavuse.YaraMila tootevalik sisaldab ka kaaliumkloriidil (MOP) ja kaaliumfosfaadil (SOP) põhinevaid väetisi. Sobiv YaraMila toode tuleks valida sõltuvalt kasvatatavast kultuurist. YaraMila SOP väetised on loodud spetsiaalselt kloriiditundlike kultuuride väetamiseks (näiteks maasikad, salat, tomatid, kartulid, tubakas ja teatud dekoratiivtaimed). MOP-il põhinevad väetised on sobilikud kasutamiseks kõikidel ülejäänud kultuuridel.

Kaalium YaraMila toodetes stimuleerib taimede tugeva varre (kõrre) kasvu ning tänu välimiste taimerakkude seinte tiheduse suurenemisele tõstab haiguskindlust teatud haiguste suhtes. Kaalium suurendab ka taimede külmakindlust ning on esmatähtis kõrge puuviljasaagi ning selle kvaliteedi kindlustamisel. Õiges koguses kaaliumiga väetamisel on positiivne mõju puuviljade suurusele ning see tõstab nende kuivainesisaldust (TTS). On väga oluline, et kaalium oleks tasakaalus teiste mullas leiduvate katioonidega.

Lihtne käidelda

Lihtne käidelda

YaraMila kõrgekvaliteedilised prill- ning graanulväetised on transpordi või ladustamise käigus tekkida võivatele kahjustustele väga vastupidavad ning jaotuvad väetise laotamisel ühtlaselt.

Loe lähemalt

Kuluefektiivne

YaraMila väetiste kasutamine tasub end ära

YaraMila väetised tõstavad kultuuri saagikust ja selle kvaliteeti, see omakorda põllumajandustootja kasumit

YaraMila sisaldab kombinatsiooni efektiivselt omastatavast lämmastikust (N), fosforist (P) ja kaaliumist (K), mis annavad võrreldes teiste sarnaste väetistega kokku väga kuluefektiivse toote. Meie tähelepanu on eelkõige suurema saagi ja selle parema kvaliteedi kindlustamisel, mitte lihtsalt väetise hinna madalana hoidmisel. Selle tulemusena on YaraMila väetiste kasutamisel põllumajandustootja sissetulekutele suurem mõju.

Lihtne käitlemine, kokkuhoid segamiselt ja väetamiselt on selged eelised. YaraMila väetised on põllumajandustootjate ja edasimüüjate seas üle maailma tuntud kui ühtlase kvaliteediga tooted. Viimane on saanud tõestust nii analüüside kui praktilise kasutamise käigus ja tihedalt saakide suurenemise ning saagi kvaliteedi tõusmisega seotud.