YaraMila väetisi on lihtne käidelda

YaraMila kõrgekvaliteedilised prill- ning graanulväetised on transpordi või ladustamise käigus tekkida võivatele kahjustustele väga vastupidavad ning jaotuvad väetise laotamisel ühtlaselt.

Yara toodab kõrge kvaliteediga, prillitud või granuleeritud kujul YaraMila väetisi teatud kindlat tootmisprotsessi järgides. Tootmine hõlmab ka jälgimis- ning katmisprotsessi, mille tulemusena valmivad ühtlased ja väga kõrge kvaliteediga väetised. Tänu sellele on YaraMila tooted mehaanilistele vigastustele väga vastupidavad. Õigel käitlemisel takistavad need omadused ladustamisel , transportimisel või väetamisel väetisetolmu tekkimist. Võrreldes teiste tahkete väetistega lahustuvad YaraMila prillväetised kiiremini ning ühtlasemalt ja varustavad taimede juuri suuremal hulgal toitainetega, aidates sellega taimede toitainetega varustamist paremini kontrollida.

Kõik YaraMila tooted on liitväetised ning seetõttu pole nende transpordil, käitlemisel ja laotamisel ohtu toiteelementide kaoks. YaraMila formulatsioon on loodud spetsiaalselt lihtsa ja täpse, masinaga või käsitsi väetamise kindlustamiseks. Igas prillgraanulis on toitained ühesuguse kombinatsiooniga, mis annab hea kontrolli väetamise üle. Meie prillgraanulid on rasked ning väga ühtlased, mis annab väga ühtlase ja täpse väetamistulemuse. See vähendab toitainete kadu ning tõstab saagipotentsiaali maksimumini. YaraMila väetisi saab anda nii enne külvi, külvi alla kui ka põllule laotades.

Voolavus

Põllumajandustootja võib olla kindel, et mis on kirjas väetisepakendi peal, on olemas ka selle sees. Üks väetisekott sisaldab kõiki pakendil toodud elemente.