Eestis on oder enamikel aastatel olnud üks enim kasvatatud kultuure, mistõttu teadmised selle kultuuri omaduste ja õige väetamise kohta on meie põllumeeste jaoks väga olulised. Maailmas on oder maisi, riisi ja nisu kõrval tootmismahult neljas teravili, aastatoodanguga 132 miljonit tonni. Seega on oder kultuur, mida tasub kasvatada ja millele on nii maailmas kui kohalikul turul nõudlust.

Yara teadmised odrast aitavad teil saavutada suuremaid saake

Fakte odrast

Fakte rapsist

Oder on oma välimuselt väga varieeruv ning seda võib klassifitseerida mitmeti. Liigitamisel lähtutakse enamasti kas viljapea tüübist, terasaagi kasutamise eesmärgist või ohete omadustest. Enamus odrast kasvatatakse kas söödaodraks või inimestele toiduks, kuid küllalt suurt osa odrasaagist kasutatakse ka õlletootmises toorainena.

Loe edasi

Odrasaagi kvaliteeti mõjutatavad tegurid

Odrasaagi kvaliteeti mõjutatavad tegurid

Millist odra kvaliteeti soovitakse saavutada, sõltub lõppkasutaja eesmärgist ehk millises valdkonnas teravili lõpuks realiseeritakse – kas sellest saab tooraine loomasöödas või õlletööstuses. Peamised näitajad, mida tuleb jälgida, on odra proteiinisisaldus, mahukaal, niiskusesisaldus ja 1000 tera mass.

Loe edasi

Odra saak

Odra saak

Lõpliku terasaagi määravad kolm komponenti, millest kõige järjepidevam on keskmine terade kaal. Enamasti on saagikuse kõikumine erinevatel põldudel ja kasvuhooaegadel tingitud ernevusest terade arvus, mitte nende kaalus. Terade arvul m2 kohta (viljapead/m2 x terade arv viljapeas) ja saagikuse vahel on tugev seos, seevastu terade kaalu ja saagikuse omavaheline seos on küllaltki väike.

Loe edasi