Puudust süvendab

  • Happelised mullad
  • Kerged liivased mullad (leostumine)
  • Väike orgaanilise aine sisaldus
  • Ebapiisavalt õhutatud mullad (üleujutatud mullad)
  • Piirkonnad, kus esineb vähe tööstuslikke heiteid

Väävel on oluline

  • Terve roheline lehestik
  • Vilja ühtlane küpsemine
  • Vili tarvitab lämmastikku tõhusamalt
  • Viljaterade suurem valgusisaldus

Väetised kasutamiseks, kui on puudus elemendist: Väävel

YaraBela AXAN NS 27-4

YaraBela SULFIX NS 26-14

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Teraviljad: 5,0 l/ha kõrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni (Zadoki skaala, kasvufaas 30-31). Keskmise kuni suure puuduse korral korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga. Veekulu: 200 l/ha. Ainult toidunisu: kuni 5,0 l/ha loomise lõpust (pea on lehetupest täielikult väljunud) kuni piimküpsuse lõpuni (Zadoki skaala, kasvufaas 59-79) või pritsida kaks korda kulunormiga 3,0 l/ha alates lipulehe keelekese nähtavale ilmumisest kuni piimküpsuse lõpuni (Zadoki skaala, kasvufaas 39-79). Veekulu: 200 l/ha.

Loe lähemalt tootest YaraVita THIOTRAC