Puudust süvendab

  • Orgaanilised mullad
  • Kriidised mullad
  • Liivased mullad
  • Taaskasutusse võetud nõmmed
  • Tugev lämmastikuga väetamine

Vask on oluline

  • Suurem viljakus (viljaterade arv peas)
  • Parema kvaliteediga viljaterad

Väetised kasutamiseks, kui on puudus elemendist: Vask

YaraVita COPTRAC 500

YaraVita COPTRAC 500

Teraviljad: 0,25-0,5 l/ha kui teraviljal on 2-3 pärislehte (Zadok skaala, kasvufaas 12-32). Kui puudus on silmnähtav, korrata pritsimist 10-14 päeva pärast kulunormiga 0,25 l/ha (väga tugeval puudusel 0,5 l/ha). Minimaalne veekulu 200 l/ha.

Loe lähemalt tootest YaraVita COPTRAC 500

YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL

Taliteraviljad: Sügisel 1,0-1,5 l/ha alates 2. lehe faasist (BBCH 12). Kevadel 1,0-3,0 l/ha alates võrsumisest kuni 2. kõrresõlmeni (BBCH 25-32). Vajadusel korrata kulunormiga 1,0 l/ha 2. kõrresõlme ilmumisest kuni lipulehe keelekese nähtavaleilmumiseni (BBCH 32-39). Vee kulu: 200 l/ha. Suviteraviljad: 1,0-3,0 l/ha alates 2. lehe faasist kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Vajadusel korrata kulunormiga 1,0 l/ha 2. kõrresõlme faasist kuni lipulehe keelekese nähtavaleilmumiseni (BBCH 32-39). Vee kulu: 200 l/ha.

Loe lähemalt tootest YaraVita GRAMITREL