Odra saagikuse suurendamine


Lõpliku terasaagi määravad kolm komponenti, millest kõige järjepidevam on keskmine terade kaal. Enamasti on saagikuse kõikumine erinevatel põldudel ja kasvuhooaegadel tingitud ernevusest terade arvus, mitte nende kaalus. Terade arvul m2 kohta (viljapead/m2 x terade arv viljapeas) ja saagikuse vahel on tugev seos, seevastu terade kaalu ja saagikuse omavaheline seos on küllaltki väike.

Kõrge saagi saamiseks tuleb saavutada õige viljapeade/pähikute arv, säilitada terve, roheline lehemass, suurendada terade arvu viljapeas ning terade suurust. Tasakaalus väetamisprogramm, mis sisaldab kõiki taimedele vajalikke makro- ja mikrotoiteelemente, on kõige eelnimetatu saavutamisel väga oluline. Suviodra saak on ligikaudu 20% väiksem võrreldes taliodraga. 30-35% terade moodustumiseks vajalikest süsiveskutest vöetakse suviodra puhul lipulehest ning kõrrest, 25-45% viljapeadest ning 20-45% ülejäänud taimest.

Väetamine ja odra saak

Põhitoitainete omastamine odra poolt

Lämmastik ja kaalium on toitained, mida oder vajab saagipotentsiaali saavutamisel kõige suuremates kogustes. Fosfori vajadus on sarnane väävlivajadusele. Kiire kevadise kasvu ajal vajatakse kõiki põhitoiteelemente kõige suuremas koguses.

Odra suhteline toitainete omastamine erinevates kasvufaasides:

(maks. =100)   Talioder Suvioder
Kasvufaas BBCH N P2O5 K2O KA* N P2O5 K2O KA*
Varajane kasv  Okt-19  0  0  0  1  0  0  0  1
Võrsumine 20-29   27  20  24  10  25  18  24  6
Kõrsumine 30-39   42  29  33  9  37  27  36  11
Viljatupe moodust. 40-49   59  45  51  13  53  42  62  19
Loomine 50-59  82  71  88  53  77  70  97  47
Õitsemine 60-69   100  88  100  79  100  91  100  71
Terade moodustumine 70-79  97  100  79  100  100  100  97  100
Füsioloogiline küpsus 80-89                
- Kogu taim    97  100  76  91  96  97  88  87
- Ainult terad    63 86  28  62  71  79  29  53 

* KA - kuivaine

Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi keskmine sisaldus taliodra erinevates saakides (86% kuivainet)

KOGU TAIM (kg/ha)

Terasaak (t/ha) N P P2O5 K K2O
3 68 15 34  58  70 
 112  25  57  97 117 
 157  35  80 137  165 

TERAD (kg/ha)

Terasaak (t/ha) N P P2O5 K K2O
51   11  25  15  18
85   19  43  25 30 
 120  26  60  35 42 


Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi keskmine sisaldus õlleodra erinevates saakides (86% kuivainet)

KOGU TAIM (kg/ha)
Terasaak (t/ha) N P P2O5 K K2O
3 59 15 34  58  70 
 89  25  57  97 117 
 137  35  80 137  165 
TERAD (kg/ha)
Terasaak (t/ha) N P P2O5 K K2O
42  11  25  15  18
70  19  43  25 30 
 98  26  60  35 42 

 

Mikrotoitainete omastamine odra poolt

Teiseste ja mikroelementide sisaldus ühes tonnis odraseemne saagis

Tasakaalustatud väetamisstrateegia on äärmiselt tähtis ning kõrge saagi saamiseks peab see lisaks põhitoiteelementidele sisaldama kõiki taimele vajalikke teiseseid ning mikroelemente, mis suure saagi saamiseks samuti olulised on. Sarnaselt põhitoiteainetele vajatakse ka neid kõige intensiivsema kasvu perioodil.

Ajutine puudus võib tekkida siis, kui mullastiku tingimused on toitainete omastamiseks ebasoodsad (nt põua või külma korral, liigniisketes tingimustes). Kasulik on teada toitainete vajadust tonni saagi saamiseks, mida koos saagitasemete arvestusega saab kasutada sobiva väetamisplaani koostamiseks.

Väävel 2,5 kg/t
Kaltsium 1,1 kg/t
Magneesium 1,8 kg/t
Vask 5,5 kg/t
Mangaan 50 g/t
Tsink 20 g/t
Boor 3,5 g/t
Raud 100 g/t