Megalab muld

Yara Megalab™ mullaproovide kampaaniad – kõik on pardal!

Hea meel on tõdeda, et alates 2022. aastast pakuvad Yara Megalab™ teenust põllumeestele kõik neli Eestis esindavat edasimüüjat: Baltic Agro, Põllumeeste ühistu KEVILI, Scandagra ning uuena on lisandunud ka Linas Agro Eesti. Nii peaks mullaalüüside teenus jõudma kõikide soovijateni-põllumeesteni. Toome siinkohal välja ka mullaproovide kampaania tingimused, mis kehtivad kõikidele Yara toodete ostjatele. 2022 aasta Yara Megalab™ kampaania tingimused on kõikide Yara toodete edasimüüjate kaudu samad.

Mullaanalüüsid

Ära unusta kasutamata algava 2022-2023 hooaja kampaania tasuta mullanalüüse! Kampaanias osalevad kõik YaraMila ja YaraBela ostud, mis on tehtud või tehakse perioodil 01.juuli 2022 - 30.juuni 2023.

Selles perioodis tehtud YaraMila ja YaraBela ostudega kaasnevad järgnevad tasuta mullaanalüüsid:

  • iga täiskoorma (24-25 tn) YaraBela ostu kohta = 3 tasuta BSS ehk Broad Spectrum Soil mullaanalüüsi (põhjalik toiteelementide analüüs)
  • iga täiskoorma (24-25 tn) YaraMila ostu kohta = 3 tasuta BSE ehk Broad Spectrum Extra mullaanalüüsi, kus lisaks mulla toiteelementide analüüsile lisandub veel mulla lõimis, boniteet, vee hoidmise ja läbilaskmise võime, soojenemise kiirus, elementide omavahelised suhted ja palju muud
  • juulist-augustist lisandub uuena juurde veel mikrobioloogia Solvita (BIO) = BSE-SOL mullaanalüüs, mis sisaldab endas lisaks eelnevale veel mulla mikrobioloogilist analüüsi. Samuti seda, kui palju on mullas mineraliseeruvat lämmastikku ja uudisena mulla tervise indeksit. Seda analüüsi Yara poolt tasuta pakkuma ei hakata vaid BSS analüüsile tuleb põllumehel lisaks maksta +15 EUR ja BSE analüüsile lisaks +10 EUR analüüsi kohta.

Siinkohal veel kord meeldetuletuseks, et ka need Eestimaa põllumehed, kes pole ülal toodu perioodi jooksul Yara tooteid ostnud, saavad kõikide edasimüüjate kaudu samuti kasutada Yara Megalab™ labori teenuseid. Nende põllumeeste jaoks kehtivad järgnevad analüüside maksumused:

Leheanalüüs – 25 EUR

BSS mullaanalüüs – 30 EUR

BSE mullaanalüüs – 35 EUR

BSE-BIO mullaanalüüs – 45 EUR

Kindlasti tasub uurida oma koostööpartneri käest, millal ja kus kohast nad plaanivad mullaanalüüsid teele panna, et võetud proovid õigeks ajaks õigesse kohta jõuaksid.

 

Soovime kõikidele Eestimaa põllumeestele head mullaproovide võtmise hooaega. Tarkus tarviline vara!