Yara Megalab™ mullaproovid - ära arva, vaid tea!

2024. aastal jätkab Yara Megalab™ TASUTA lehe- ja mullaproovide kampaaniaga. Kampaanias osalevad kõik YaraMila® ja YaraBela® ostud, mis on tehtud või tehakse perioodil 01. august 2023 - 30. juuni 2024. Toome siinkohal välja ka mullaproovide kampaania tingimused, mis kehtivad kõikidele Yara toodete ostjatele ning mis on kõikide Yara toodete edasimüüjate kaudu samad. 

Kampaania tingimused:

Iga täiskoorma (25 t) YaraBela® ostu kohta = 3 TASUTA  mulla Baasanalüüsi Iga täiskoorma (25 t) YaraMila® ostu kohta = 3 TASUTA  mulla
Ekstra analüüsi 
Iga täiskoorma (19,2 t) YaraSuna® ostu kohta = 3 TASUTA mulla
Solvita analüüsi

Kui lisada Baasanalüüsile juurde +20 € või Ekstra analüüsile juurde +10 €, saab põhjaliku Solvita analüüsi põllu mullast! 


Yara Megalab™ mullaanalüüsid:

Baasanalüüs - määratakse 12 olulise taimede toiteelementide sisaldus mullas ning raport annab soovitused väetamiseks sõltuvalt kasvatatavast kultuurist. Lisaks määratakse mulla pH, katioonide neelamisvõime ehk mulla üldine viljakusvõime ning orgaaniline süsinik.

Ekstra analüüs – lisaks mulla baasanalüüsi näitajatele määratakse ka mulla koostis ja lõimis. Välja tuuakse erinevate mullanäitajate väärtused: veehoidmisvõime, vee läbilaskvus, boniteet, potentsiaalne katioonide neelamisvõime, leostumisoht, soojenemiskiirus. Raportis on välja toodud kommentaarid lõimise, pH, Ca:K, Ca:Mg, Mg:K suhete osas.

Solvita analüüs – kõige põhjalikum ja detailsem mullaanalüüs Eestis!
Solvita analüüs on kõige mahulisem ja täpsem mulla seisundi hinnang, milles luuakse seosed toiteelementide sisalduse, mulla koostise ja mulla mikrobioloogiliste näitajate läbi. Raport annab väärtuse mulla tervise indeksina, mis arvutatakse bioloogiliste, keemiliste ning füüsikaliste analüüside tulemuste põhjal.

Yara Megalab™ teenust pakuvad põllumeestele kõik neli Eestis esindavat edasimüüjat: Baltic Agro, Põllumeeste ühistu KEVILI, Scandagra ja Linas Agro Eesti. Nii jõuab mullaalüüsi teenus kõikide soovijateni-põllumeesteni.


Siinkohal veel kord meeldetuletuseks, et ka need Eestimaa põllumehed, kes pole ülal toodud perioodi jooksul Yara tooteid ostnud, saavad kõikide edasimüüjate kaudu samuti kasutada Yara Megalab™ labori teenuseid.
Nende põllumeeste jaoks kehtib järgnev hinnakiri:

Kindlasti tasub uurida oma koostööpartneri käest, millal ja kus kohast nad plaanivad mullaanalüüsid teele panna, et võetud proovid õigeks ajaks õigesse kohta jõuaksid.

Soovime kõikidele Eestimaa põllumeestele head mullaproovide võtmise hooaega.

Tarkus tarviline vara!