„Bela“ tuleb norrakeelsest sõnast „beyla“, mis tähendab viljakust.

YaraBela väetised

YaraBela® lämmastikväetised on väga kõrge kvaliteediga ning neis sisaldub tasakaalustatud nitraat- ja ammooniumlämmastik suhtega 50/50. Lisaks sisaldavad väetised veel väävlit, magneesiumit ja kaltsiumit. Toodetel on ideaalne iga kultuuri jaoks välja töötatud N:S suhe. YaraBela NS väetised ei hapesta mulda nii nagu ammooniumsulfaat, hoides sellega kokku lupjamise kuludelt.

Tänu suurele ja tugevale graanulile on tagatud väga head külviomadused, lennates ühtlaselt isegi kuni 40m kaugusele. Sama oluline on YaraBela väetiste lihtne käsitlemine, mis väljendub heas voolavuses, väheses tolmus ning graanuli tugevas löögi- ja purunemiskindluses, tagades probleemivaba töö kiirel aja

YaraBela toodete toiteelementide sisaldused, massiprotsentides %

Toote nimetus N N-NO3 N-NH4 S SO3 Ca CaO Mg MgO
YaraBela AXAN NS 27-4  27  13,5 13,5  4,0  10 6 8,3 0,7 1,1
YaraBela SULFAN NS 24-6  24  12 12  6  15  8,6  12  0,5 0,8
YaraBela SULFIX NS 26-14  26  7 19  14  35  -  -  -  -

YaraBela väetiste eelised

Elujõudu andvad toitained

Elujõudu andvad toitained

YaraBela väetistel on efektiivne formulatsioon koos väävli ja magneesiumiga, mis kindlustab taimede tasakaalustatud väetamise ilma täiendava väetusvajaduseta. Teiseste toiteelementide, nagu magneesiumi ja väävli tähtsust sageli alahinnatakse. Ometi on mõlemad toiteelemendid taime tervise ja kasvu seisukohast tähtsad. 

YaraBela tootevalik sisaldab väävlit kaltsiumsulfaadina ning magneesiumi magneesiumsulfaadina. Mõlemad on kergesti lahustuvad ning taimede juurtele kiiresti kättesaadavad. Lisaks sellele ei vähenda kaltsiumsulfaat erinevalt ammooniumsulfaadist omastatava nitraatvormi hulka.

Magneesium ja väävel

Väävel ja magneesium täiustab YaraBela väetisi

Väävlil on taimede ainevahetuses ning lämmastiku omastamises oluline roll. See osaleb proteiinide, klorofülli, ensüümide, koensüümide ja vitamiinide moodustumises ning omab mõju suhkrute kvaliteedile. Minevikus said põllud väävlit sageli õhust, happevihmade kaudu, ning see tagas automaatse ja piisava väävliga varustatuse. Nüüd on õhu kvaliteet üldiselt paranenud ning see on taolist atmosfääri sadestumist oluliselt vähendanud. Seega on täna suure, kõrge kvaliteediga saagi saamiseks vajalik taimede väävlivajaduse läbimõeldud rahuldamine. 

Magneesium jällegi on klorofülli molekuli keskmeks ja seega väga olulise tähtsusega klorofülli moodustumisel. Magneesiumipuudus pärsib taimede ainevahetust, seega teiste toitainete optimaalseks omastamiseks ning proteiinide, rasvade ja suhkrute sünteesiks on magneesium väga vajalik. Kuna magneesium on vihmaga kergesti leostuv, on seda kergetes ja liivastes muldades sageli puudu. 

Selgelt nähtavad tulemused

YaraBela annab selgelt nähtavad tulemused

YaraBela lämmastikväetised varustavad taimi tasakaalustatud lämmastikuga, sest on segu ammoonium- ja nitraatlämmastikust. Nitraatlämmastik on eelistatud lämmastikuvorm, sest on taimede poolt kiiresti ja täielikult omastatav.

Kõrge kvaliteediga koostisosad

 • Täpne ammooniumnitraat: YaraBela peamine aktiivaine on ammooniumnitraat, mis kindlustab lämmastiku kiire omastamise ning täpse lämmastikuga varustatuse.
 • Aktiivne magneesium: YaraBela® sisaldab aktiivset magneesiumit kiseriidi kujul, viimane on selle tähtsa toitaine parim vorm.
 • Efektiivne väävel: YaraBela® SULFAN`it rikastab kergesti lahustuv kaltsiumsulfaat. Väävel YaraBela väetistes ei muuda nitraat- ja ammooniumlämmastiku 50/50%-list suhet.
 • Kõik ühes: Esmatähtsate taimetoitainete kombinatsioon igas üksikus graanulis tagab optimaalse väetussünergia.

Efektiivsed

YaraBela kasutamine annab eelieid

Agronoomilisest seisukohast annavad YaraBela väetised olulisi eeliseid:

 • Kõrge omastamisefektiivsusega lämmastik. Ammooniumnitraatväetiste nagu YaraBela puhul on kaod väiksemad ning nende puhul on lämmastiku omastamise efektiivsus kõrgeim kõikides mullastikutüüpides.
 • Ühtlane jaotumine. YaraBela homogeensus, mehaaniline kvaliteet ning kõrge puistetihedus tagavad optimaalsed tingimused ühtlaseks väetise laotamiseks ning taimede optimaalse varustatuse toiteelemendiga.
 • Kõrge saak. Võrdsete väetusnormide juures annab YaraBela väetiste kasutamine karbamiidil põhinevate väetistega võrreldes 2-5% kõrgema saagi.
 • Kõrge proteiinisisaldusega saak. YaraBela väetised tõstavad võrreldes karbamiidiga saagi proteiinisisaldus 0,3-0,9%.
 • Väiksem mulla happesus. YaraBela® Extran sisaldab dolomiiti, mis vähendab mulla happesust ja vajadust põllu lupjamiseks.

Keskkonda säästvad

YaraBela väetised on keskkonnasäästlikud

YaraBela väetiste kasutamisel säästate keskkonda:

 • Madal elutsükli ökoloogiline jalajälg. YaraBela elutsükli ökoloogiline jalajälg on võrreldes karbamiidiga 12,5% väiksem.
 • Väiksed kaod lendumisel. Ammooniumnitraadi (YaraBela) kaod lendumisel jäävad vahemikku 1-3%. Võrdluseks – karbamiidi puhul on see näitaja 27%.
 • Väiksem leostumine. Kõrge efektiivsusega lämmastik, kiire omastatavus ja madal väetusnorm annavad lämmastikujääkide ja leostumise üle parima kontrolli.
 • Madal keskkonnaindeks. YaraBela keskkonnaindeks on karbamiidiga võrreldes 46,6% väiksem.