Yara missioon

Yara missioon on ühtaegu lihtne ja ambitsioonikas: maailma vastutustundlikult toiduga varustada ja kaitsta planeeti Maa.

Meie väetamis- ja täppisviljeluse lahendused pakuvad põllumajandustootjatele võimalust saakide suurendamiseks ning saagi kvaliteedi tõstmiseks, samal ajal keskkonnamõju vähendades. Meie keskkonna- ja tööstuslahendused parandavad õhu kvaliteeti ning vähendavad heitgaaside emissiooni. Me oleme esindatud üle kogu maailma - rohkem kui 17 000 töötajaga, enam kui 60 riigis. 

Siilinjärvi kaevandus
Siilinjärvi kaevandus

Yara eesmärk on aidata maailma kasvavale elanikkonnale toitu toota - kasumlikult ja efektiivselt, kuid keskkonda ja loodusvarasid säästvalt. 

Tänu meie väetistele ja väetamislahendustele saavad põllumajandustootjad tõsta oma põllukulturide saagikust ja parandada saagi kvaliteeti, vähendades samas keskkonnamõju. Meie keskkonna- ja tööstuslahendused parandavad õhu kvaliteeti ja vähendavad heitkoguseid, millel on erinevate toodete valmistamisel võtmetähtsus. Me propageerime oma töös avatud töökultuuri, mis aitab kaasa meie töötajate, töövõtjate ja äripartnerite turvalisusele ja heaolule.