Leheproovide võtmise juhend

Leheanalüüside tulemusi ei tohiks võtta hooajalise toitainete vajaduse ennustamiseks, sest sõltuvalt hooajast, kasvufaasist ning kasvutingimustest toitainete tase lehtedes kõigub. Põllukultuuride leheanalüüse kasutatakse vaid proovi võtmise hetkel lehtedes olemasoleva toitainete taseme (puuduse) määramiseks. Kogu kasvhooajal kättesaadavate toitainete taseme määramisel on kõige usaldusväärsemaks allikaks ikkagi mullaproovid.

Teraviljade leheproovi võtmine

  • Leheanalüüse võetakse kultuuri aktiivse kasvu ajal.
  • Analüüse saab teha juba taime 2-3. lehe faasis alates.
  • Igalt proovialalt korjake lehti taimedelt, mis on samas kasvufaasis.
  • Valige taimelt alati kõige ülemine (noorim) täielikult väljaarenenud leht.
  • Koguge ainult kultuuri lehti, mitte varsi või juuri.

Leheproovide saatmiseks tuleks kasutata Yara Megalab leheproovide minigrip kotti, mille saad küsida enda edasimüüja käest. Samuti võib kasutada ühe "Minigrip" ribaga polüetüleenist proovimaterjali kotti (A4 formaat), mis on mõeldud laborile vajaliku koguse (ca 200 g) lehtede transpordiks ja hoidmiseks.

Leheanalüüsiks sobivad taimeosad ja parim proovi võtmise aeg

 


Tähtis:
Vajalik kogus leheproove teraviljadel on varasemates kasvufaasides (BBCH 20-32) 100-150 lehte ning hilisemates kasvufaasides, kui taimelehed on suuremad, piisab 80-100 lehest. Rapsi puhul on vajaminev kogus ca 80-100 lehte, sõltuvalt lehe suurusest. Leheproovi kaal peaks olema minimaalselt 60 g ja maksimaalselt 150 g.
Teraviljade puhul lõigake taime maapealseid osi minimaalselt 5-8 cm kõrguselt. Teiste kultuuride puhul koguge noorimaid täielikult väljaarenenud lehti, kui pole öeldud teisiti.

 


Leheproovide võtmine

Ärge koguge lehti, mis on taimekaitsevahendi, haiguste või mõne muu teguri tõttu ilmselgelt kahjustatud. Vältige tolmuseid ja mullaseid taimi. Segage korjatud lehti põhjalikult, seejärel pange piisaval hulgal lehematerjali koheselt proovikotti. Kui lehed on märjad, pühkige neid eelnevalt puhta niiskustimava materjaliga. Kuni üleandmiseni võiksid lehenäidiste kotid olla avatud, et lehed saaksid hingata ja kuivada. Kui taimelehed on korjatud 2-3 päeva enne saatmist, tuleks need kotist välja võtta ja asetada kuivama (nt. ajalehele või majapidamispaberile). 

Märgistage enda jaoks põllul vähemalt 20 erinevat punkti. Igast punktist võtke vähemalt üks leht 3-4 ümbruskonna taimelt (kokku tuleb proovialalt koguda 60-80 lehte). Ärge korjake lehti põllul ühest kohast – mida laiema ala pealt on lehed korjatud, seda usaldusväärsema tulemuse saate kogu põllu lõikes.

Kui kavatsete hiljem võtta kordusproove, et analüüsida toitainete arenguid kultuuri lõikes, siis märgistage proovi võtmise kohad enda jaoks lipukestega, et kordusproovid saaksid võetud enam-vähem samast piirkonnast. Kui olete põllul kasutanud taimekaitsevahendeid või leheväetiseid, siis võib põllult proove koguda alles peale 3-5 päeva möödumist.

Probleemsetelt aladelt võtke eraldi proovid ning taimematerjali kogumisel valige pigem esmaste sümptomitega taimi, mitte neid, mis on juba ilmselgelt kidurad või surnud.

Leheproovide võtmise trajektoor

Liikumistrajektoor proovide võtmisel valige nii, nagu järgneval skeemil on kirjeldatud. Vältige lehtede muljumist või rebestamist ehk võimalusel kasutage lehtede lõikamiseks taime küljest nuga või murdke leht lahti võimalikult kõrresõlme lähedalt.

Liikumistrajektoor leheproovide võtmisel


Leheproovide märgistamine

Ärge unustage proovi korralikult märgistada. Märgistusel peaks minimaalselt kirjas olema ettevõtte ja põllu nimi ning sordi nimetus nii, et te hiljem andmeid kätte saades saaksite aru, millisest põllust proov on võetud. Soovi korral võite lisada enese jaoks eraldi numeratsiooni.

Märgistus peab olema tehtud vee- ja kulumiskindla markeriga otse kotile (eelistatavalt koti kirjutusribale) või kirjutatud paberile. Juhul kui kasutate paberit ning tahate selle saata proovikoti sees, ärge unustage et paber peab olema asetatud eraldi väikesesse kilekotti, et see püsiks kuiv. Või kinnitage paber kindlalt ja tugevalt koos plastikkotiga proovi külge.

 

 


Soovitused ja keelud

 

 

  • ÄRGE LASKE võetavaid leheproove saastuda mullaga (lehed peavad olema puhtad).

  • ÄRGE SAATKE värsket taimematerjali postiga ajal, mil selle transport võib jääda nädalavahetusse või riiklike pühade aega.
  • ANDKE probleemse põllu kohta võimalikult palju taustainfot.

  • VEENDUGE alati, et proovid on korralikult ja selgelt märgistatud!

  • MÄRKIGE ka endale üles, millised proovid milliselt põllult on võetud (proovi number vms.)