28 aprill, 2022

Yara Megalab™ mullaanalüüsid sobivad nüüd ka PRIA toetusteks!

Alates 2022. aasta aprillist võetud Yara Megalab™ mullaproovid sobivad nüüd ka PRIA toetuste saamiseks. Nüüd vastavad neli analüüsi, mida PRIA toetuste jaoks on vaja määrata: pH, fosfor, kaalium ja orgaaniline süsinik vastavalt KCl, Mehlich II, Mehlich III ja Dumas meetoditele.

Yaral on väga hea meel teada anda kõikidele Eestimaa põllumeestele, et alates 2022. aasta aprillist võetud Yara Megalab™ mullaproovid sobivad nüüd ka PRIA toetuste saamiseks. Selleks sai 2021. aasta lõpus ära muudetud analüüside metoodikad nii, et nad vastaksid Eesti nõuetele. Ehk siis neli analüüsi mida PRIA toetuste jaoks on vaja määrata: pH, fosfor, kaalium ja orgaaniline süsinik määratakse nüüd vastavalt KCl, Mehlich II, Mehlich III ja Dumas meetoditele. See on Eesti põllumeestele hea uudis, sest nüüdsest on võimalus hakata alternatiivina kasutama ka Yara Megalab™ teenust.

Megalab™ baas mullaanalüüs sisaldab lisaks eelpool loetletud neljale elemendile lisaks veel ka: magneesiumi, kaltsiumi, väävli, mangaani, vase, tsingi, boori, naatriumi, raua ja molübdeeni ning katioonide neelamisvõime analüüse. Kokku seega 15 analüüsi tulemust, maksumusega 30€.

Kui aga valida Yara Extra mullaanalüüs, siis lisandub just loetletud mulla baasanalüüsi näitajatele lisaks veel: mulla koostis (liiva, savi ja mullatolmu sisaldus mullas), soojenemise kiirus, vee hoidmise ja läbilaskmise võime, boniteedi ning leostumise ohu määramine. Lisaks veel märkused ning nõuanded kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi omavaheliste suhete kohta – mis suhetes üks element teise omastamist mullast blokeerima võib hakata. Extra mullaanalüüsi hinnaks on 35€.

Oluline on märkida, et Megalab™ mullaanalüüside tulemused tulevad väga kiiresti - reeglina 7. päeva jooksul ja tänapäeva elus info kiirus maksab! See tähendab seda, et ka sügisel võetud mullaproovide järgi saab korrigeerida oma järgmise aasta väetamise programme, ostes tooteid oma põldude muldade vajadustest lähtuvalt, mitte ainult hinda aluseks võttes. Tulevikku vaadates on suur uuendus veel see, et kõik iga eraldi põllu mulla analüüsid salvestuvad Megalab™ arvuti ajalukku (juhul kui kasutatakse alati sama põllu nime), mis tähendab, et tulevikus hakkab sealt leidma ka graafilist infot selle kohta, kuidas ühel või teisel põllul on elementide olukord muutunud. Analüüsidega tulevad kaasa ka Yara poolsed soovitused, milliseid tooteid peaks põllul kasutama, et olukorda muuta. Uuendusi on Megalab™ valdkonnas Yaral tulemas lähemate aastate jooksul veelgi.

PRIA toetuse taotlemise kvalifitseerumiseks muud tingimused on samad nagu varemgi ehk proovid peavad olema võetud Eestis sertifitseeritud mullaproovide võtja poolt. Seega tasub juba praegu oma suvele-sügisele planeeritud mullaproovide võtmise aeg ning saatmise koht läbi mõelda.  

Täpne ülevaade elementide olemasolust või puudusest.png

 

Mullaproovide saatmine toimub endiselt läbi kõigi nelja Yara edasimüüja - Baltic Agro, KEVILI PÜ, Linas Agro ja Scandagra kaudu. Võta ühendust oma koostööpartneri piirkondliku esindajaga ja uuri, millal neil on plaanis mullaproovide saatmisega aktiivsemalt tegeleda.