Yara Megalab™ analüüsid

Megalab™ töötab täna partnerlaborite võrgustikuna, töödeldes infot, mis saabub üle kogu maailma. Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Austraalia, Lõuna-Aafrika ja Kaug-Ida – kõik need piirkonnad saavad Megalab™ süsteemist infot.

Megalab™ teenus


  • Kiired ja täpsed tulemused interneti või e-maili teel
  • Täielik raport taimede toitainesisalduse kohta
  • Soovituslikud väetamisprogrammid konkreetse kultuuri väetamiseks vastavalt kindlaksmääratud vajadusele.

 

Analüüside tõlgendamine on võtmeks

Edukas viljelustehnoloogia põhineb teadmistel, kus arvestatakse iga saaki limiteeriva faktoriga. Kas tegemist on mõne toitaine liia või puudusega, toitainete tasakaalustamisel on abi toitainesisalduse määramisest taime kudedest, samuti väetamisele eelnevatest mullaanalüüsidest.

Mullaanalüüs on ideaalne abivahend, mis annab infot toitainete sisaldusest mullas, samuti teiste väetamist mõjutavate faktorite nagu mulla pH ja CEC ning lupjamisvajaduse kohta. Kui toitainete tase mullas on paigast väga ära, peab Yara soovituslikku väetamisprogrammi põllu tingimustele vastavaks kohandama, et mõnede toitainete liig ei saaks teiste toitainete omastamisel takistavaks teguriks. Taimede jõudsa arengu kindlustamiseks peab valitsema toitainete tasakaal.

Koeanalüüs on kiire abivahend, mis annab tagasisidet kultuuri toitainesisalduse kohta konkreetsel ajahetkel ning aitab langetada otsust teha lisaväetamine puudushaiguse ennetamiseks või ravimiseks. Koeanalüüsi hulka loetakse lehe-, varre-, vilja- ja viljaalgmete analüüse.

Analüüs on usaldusväärne meetod hindamaks toitainete puudujääki mullas ning selle järgi saab valida õigeid väetamisnorme. Nii ei väetata põldu üle, hoitakse keskkonda ning kasvatajale tähendab see majanduslikku kasu. Õigeaegne, õige normiga väetamine annab tulemuseks hea saagi, seda ka siis, kui väetusnorme tuleb vähendada. On riike, kus seadusandlus seab kasvatajatele kohustuse mullast ja kultuurist enne igat uut väetamist analüüs võtta, kuna see aitab hoida keskkonda.

Hoolika proovikogumise tähtsus

Analüüsi tulemuste täpsus ning sellest tulenevate nõuannete usaldusväärsus sõltub suuresti kõige esimesest sammust - proovide kogumisest. 

Proovide kogumist saab käsitleda kolme lihtsa etapina:

  • Korraliku ja põllule iseloomuliku mulla- või leheproovi võtmine;
  • kogu vajaliku põllu- ja taustainfo edastamine (eriti probleemsete põlluosade koht; 
  • proovi õige pakendamine ning kohene laborisse saatmine.

Kasutatavad proovide pakendid:

  • Mullaproovide saatmiseks kasutada kahe "Minigrip" ribaga polüetüleenist proovimaterjali kotte (A5 formaadis), mis on mõeldud laborile vajaliku koguse (ca 500 g) mulla transportimiseks ja hoidmiseks;
  • Leheproovide saatmiseks võib kasutada ka ühe "Minigrip" ribaga polüetüleenist proovimaterjali kotti (A4 formaat), mis on mõeldud laborile vajaliku koguse (ca 200 g) lehtede transpordiks ja hoidmiseks.