Odratera suuruse ja kaalu suurendamine


Oder

Odra tera suurus tuleneb geneetikast (st sordist) ning terade täitumisperioodi pikkusest. Kohe tolmlemise järel hakkavad arenema embrüo ja endosperm ning taime lehtedes ja vartes varem talletatud süsviesikud ja valgud suunatakse ümber arenevatesse teradesse. Mida pikem on terade täitumisperiood, seda pikemalt antud protsess kestab ja suuremaks terad kasvavad.

Lisaks toitainetega varustatusele mõjutab tera suurust vee kättesaadavus (mõnedes kuivade piirkondadega riikides põlde näiteks niisutatakse) ning haigustõrje – rohelist lehemassi ja ohteid aitab säilitada nii väetamine kui fungitsiidide kasutamine, terved taimed haigestuvad harvem.

Väetamine ning odraterade suurus ja kaal

Lämmastikuga varustatusel on terade lõplikule suurusele ja kaalule kõige suurem mõju. Varajane lämmastikväetamine tagab korraliku lehemassi, kus kõrtes on suur süsivesikute sisaldus – viimased suunatakse küpsemise ajal arenevatesse teradesse. Eriti oluline on seda meeles pidada kuivades piirkondades, kus ligi 60% terasaagist tuleb tegelikult lehemassis salvestunud süsivesikute arvelt. Seetõttu on oluline taimede lämmastikusisaldust jälgida ning varast lehtede suremist vältida, et sellest ei saaks terade täitumise ajal saaki piirav tegur.

Fosfor on taime ainevahetusprotsessides energia allikaks. Taimedes talletatud süsivesikute ümberjaotumine nõuab energiat, mistõttu on fosfor suure saagi saamiseks tähtis toiteelement.

Kaalium reguleerib aurumist ning parandab toitainete jaotumist taimes. Et taim koondab mineraalained suures osas viljapeasse, on oluline tagada kaaliumiga varustatus. Nii aitab kaalium vältida taime enneaegset vananemist, mida terade täitumise ajal esinev põud sageli põhjustab. Kaaliumipuuduses taimed ei suuda lehekaudset aurumist korralikult reguleerida ning selle tulemusena on lehed sageli stressisümptomitega ja närbunud.

Tänu oma rollile lämmastiku ainevahetuses tõstavad nii mangaan kui tsink terade kaalu.