Terade arvu suurendamine odra viljapeas

Terade arv igas viljapeas sõltub viljakatest pähikutest viljapea keskraol. Odra puhul sisaldab iga pähik ühte viljakat õisikut, samas kui näiteks nisul on igas pähikus 2-5 viljakat õisikut. Kaherealise odra korral on kolmeses pähikus vaid keskmine pähik viljakas, kuuerealise odra puhul on kõigi kolme pähiku õisik viljakas.

Terade arvu suurendamine odra viljapeas


Viljelusviis, eriti aga väetamine, võib terade arvu viljapeas ning viljapeade arvu m
2 kohta oluliselt mõjutada. Terade arv/m2 kohta ning iga üksiku tera suurus määravad seemnete võime talletada täitumisperioodi ajal toitaineid. Taliodra puhul on saadav saak terade arvuga viljapeas kõige enam seotud, seetõttu on väetamise varajane planeerimine optimaalse võrsumise tagamiseks ning produktiivvvõrsete säilitamiseks kuni kasvuperioodi lõpuni eriti oluline.

Väetamine ja terade arvu tõstmine odra viljapeas

Terade koguarv tuleneb produktiivvõrsete arvust ja terade arvust viljapeas. Taimekasvatajatel on seetõttu mõistlik keskenduda nende toitainete andmisele, millel on mõju terade arvule vilja viljapeas – need on peamiselt lämmastik, kaalium, vask, tsink ja mangaan.

Lämmastik

Kasutades lämmastikku korraliku lehestiku ja seeläbi ka rohkemate pähikute kasvatamiseks, on koristuse ajaks tulemuseks rohkem teri ühe viljapea kohta.

Vask

Terade arvu suurendamine odra viljapeas - vask

Tsink

Ka tsink on oluline kõrge terade arvu saavutamiseks viljapeas.

Mangaan

Mangaani puudus viib terade arvu vähenemiseni viljapeas

Terade arvu suurendamine odra viljapeas - mangaan

Boor

Boori mõju õietolmu kvaliteedile on palju uuritud ning dokumenteeritud, mistõttu on selge, et boori puudus võib viia terapesade vähenemiseni viljapeas. Boori mõju hinnatakse teraindeksi kaudu ning väljendatakse enamasti protsendina. Kõrge teraindeks on üks eesmärkidest, sest see tähendab, et igas viljapeas on rohkem teri. Siiski peab boori andmisel olema tähelepanelik, sest vales koguses ja valesti ajastatud booriga väetamine võib anda tulemuseks võrsete ja sellega koos ka saagi vähenemise.

Järgnevalt on näidatud booriga väetamise väga suur mõju ning kui oluline on boor taimetoiteelemendina.

Terade arvu suurendamine odra viljapeas - boor

 

Terade arvu suurendamine odra viljapeas - boor