Odra kvaliteeti mõjutatavad tegurid

Millist odra kvaliteeti soovitakse saavutada, sõltub lõppkasutaja eesmärgist ehk millises valdkonnas teravili lõpuks realiseeritakse – kas sellest saab tooraine loomasöödas või õlletööstuses. Peamised näitajad, mida tuleb jälgida, on odra proteiinisisaldus, mahukaal, niiskusesisaldus ja 1000 tera mass.

Odra kvaliteet

Uuringud on näidanud, et õlleodra kvaliteeti määratakse ka mitmete teiste omaduste põhjal, nt valkude ja süsivesikute sisalduse, endospermi struktuuri, rakuseina koostise ja erinevate ensüümide aktiivsuse järgi linnastamisprotsessis. 

Kultuuri kasvatusprogramm mõjutab koristatud odra kvaliteeti ja seetõttu tuleks see planeerida vastavalt sellele, millist kvaliteeti soovitakse saavutada. Kõige kõrgema kvaliteediga odrasaagi saamiseks peab tootjad saavutama sageli ülalnimetatud kvaliteedinäitajate kombinatsiooni.

 

Taimede varustamine toitainetega ja odra kvaliteet

Odra kvaliteeti mõjutavad makrotoiteelemendid

Kaks kõige olulisemat makroelementi on lämmastik ja kaalium, seetõttu peaks eesmärk olema tasakaalustatud toiteainete programm. Kummagi nimetatud toiteelemendi liig või puudus võib avaldada saagile negatiivset mõju. Liigne lämmastik tõstab terade proteiinisisaldust, mis pole alati soovitav. Samuti võib see põhjustada saagi lamandumist koos võimalike muude tagajärgedega nagu hilinenud saagikoristus ja terade kasvamaminek pähikutes.

Odra kvaliteeti mõjutavad mikrotoiteelemendid

Väävel teisejärgulise toiteelemendina võib mõjutada terade lämmastiku- ja valgusisaldust. Kaltsium ja boor parandavad rakuseinte tugevust, mis ühtlasi aitab vähendada lamandumise riski. Kuid liigne toitainete andmine võib olla ka kahjulik. Liiga palju väävlit võib mõjuda negatiivselt molübdeeni omastamisele või rikkuda linnastamisprotsessis loodava toote maitset.