Odrasaagi kvaliteedi mõjutamine


Lämmastik

Kõrge proteiinisisaldus või halb tärklise moodustumine odra terades on põhjustatud suures koguses lämmastiku omastamisest kasvuhooaja teisel poolel. Lämmastikväetamisel on odra terade proteiinisisaldusele väga suur mõju.

Odrasaagi kvaliteedi mõjutamine

Kõrgete normidega lämmastiväetamine suurendab terade proteiinisisaldust, mis võib olla taotluslik, kui odrasaaki kasutatakse loomasöödaks. Kuid kui saaki soovitakse realiseerida õlleodrana, mille puhul nõutakse madalamat terade proteiinisisaldust, peab lämmastikväetist andma väiksemate normidega.

Seetõttu on oluline planeerida lämmastikväetamine vastavalt eesmärgiks seatud saagile ja selle kvaliteedile. Tera täitumise faasis suunatakse lämmastik taimede vartest, lehtedest ja sõkaldest moodustuvatesse teradesse.

Selles faasis omastab juurestik mullast aktiivselt toitaineid, lämmastiku omastamine mullast on väga kõrge ja seetõttu kaasneb hilisema lämmastikväetamisega suurem terade proteiinisisaldus.

Lämmastikväetamise edasilükkamine annab seega tulemuseks suurema proteiinisisaldusega terad. Kui oder külvatakse sügisel, peab lämmastik olema antud kasvufaasiks BBCH 25-31. Kui külvatakse kevadel, siis vähemalt 60% lämmastikust tuleb anda külvi ajal ja ülejäänud osa lämmastikust kasvufaasis BBCH 13. Loomadesöödaks realiseeritava odra puhul võib antava lämmastiku kogus olla suurem ja väetamine ise toimuda hiljem, et suurendada seeläbi terade proteiinisisaldust ja tõsta loomasööda söödaväärtust.

Kaalium

Liigne kaalium võib teravilja kvaliteeti mõjutada kaudselt. Piisav kogus kaaliumit kindlustab taimele tugeva kõrre ehk hea seisukindluse ning vähendab sellega lamandumise või murdumise riski (kuivad varred murduvad), vältides nii viljapeade/pähikute kukkumist maapinnale. Väga sageli hakkavad terad viljapeas aga idanema, põhjustades sellega odraterade kvaliteedi vähenemist.

Väävel

Väävel on oluline proteiini komponent. Väävlipuudus põhjustab odra saagilanguse, sest väävel soodustab lämmastiku omastamist, mille tulemuseks on terade kõrgem lämmastikusisaldus. Väävliga väetades on saadud suuremaid saake lämmastikku lahjendades, see annab tulemuseks ka madalama lämmastikusisaldusega odra terad. Väävlipuuduse korral on täheldatud idanemist soodustavate ensüümide aktiivsuse vähenemist, mis linnastamisprotsessis on aga väga oluline (F.J. Zhao et al, 2005).

Mangaan ja tsink

Mangaan ja tsink mängivad olulist rolli paljudes taime protsessides, sealhulgas soodustavad lämmastiku metabolismi ehk omastamist. Parandades lämmastiku metabolismi, suureneb lämmastiku kaasamine proteiinide moodustumisse.