Tuhande tera massi ja tera suurust mõjutavad tegurid

Enne seemnete külvi on väga oluline teha kindlaks odra 1000 tera mass, et saavutada põllul võimalikult optimaalne taimik.

Taimetoiteained ja odra tuhande tera mass

Lämmastik ja väävel

Lämmastik ja väävel suurendavad oluliselt terade arvu odra pähikutes ja seeläbi ka saaki. Mõnikord moodustub rohkem väiksemaid teri aga viimaste suurus arvelt. Samas, näiteks õlleodra kasvatamisel on tera suurus väga oluline, seetõttu tuleb õlleodra puhul liigset lämmastiku andmist vältida.

On oluline märkida, et suurema saagi saamisel on terade arv tähtsam nende kaalust, seetõttu ei tohiks viimasele liigselt keskenduda. Väikesed terad võivad olla põhjustatud ka liiga hilisest lämmastikväetamisest, mis põhjustab teisest võrsumist ning hilisemat viljapeade ja terade moodustumist. Moodustunud hilisvõrsed vähendavad saagi kvaliteeti, terad on väikesed ja suure niiskusesisaldusega. Ka vilja lamandumine liigse lämmastikväetamise või hoopis kaaliumipuuduse tõttu takistab lõplikku tera täitumist, põhjustades väikesi valmimata teri.

Vask, mangaan ja boor

Uuringud on näidanud, et mikroelemendid nagu tsink, vask, mangaan ja boor suurendavad odra tuhande tera massi.

1000 tera massi mõjutamine

Odra tera suurust ja mahukaalu mõjutab peamiselt seemnete täitumisperioodi pikkus – mida pikem see on, seda suuremaks areneb tera. Põllumajanduslikust aspektist on kõige olulisem külviaeg. Külviga hilinemine võib kaasa tuua kultuuri kehva arengu, mis hiljem mõjutab otseselt teravilja kvaliteeti.

1000 tera massi mõjutamine

1000 tera massi mõjutamine