Odra rohelise lehemassi hoidmine

Teine oluline tegur suurema odrasaagi saamiseks on korralikult arenenud lehemassi saavutamine ning selle rohelisena hoidmine kogu terade täitumisperioodi jooksul. Nii kasutatakse olemasolevat päikesevalgust maksimaalselt ära ning muundatatakse see osaks saagist

Taimede väetamine ja odra roheline lehemass

 Lämmastik, kaalium ja magneesium on lehemassi rohelisena hoidmisel kõige tähtsamad. Klorofüll on lämmastiku- ja magneesiumirikas valk, mis annab taimele selle rohelise värvuse ning on eduka fotosünteesi keskmeks. Seos klorofüllisisalduse ja lämmastiku vahel on kindla tõestuse leidnud ning mida rohkem saab taim lämmastikku kätte, seda suurem on ka tema klorofüllisisaldus.

Rohelise lehemassi hidmine

 

Rohelise lehemassi hidmine

Rohelise lehemassi hidmine

Magneesium on klorofülli keskmeks ning seob nelja lämmastikumolekuli. Seetõttu on lehemassi rohelisena hoidmisel tähtis roll ka magneesiumil.

Nii, nagu on oluline rohelise lehemassi hoidmine, on tähtis kindlustada ka taimestiku rakulise struktuuri ja ehituse säilimine, mis aitab olemasolevat valgust saagi moodustamiseks paremini ära kasutada. Lämmastiku toel moodustub rohkem ja suuremad rakud, mis tähendab, et taimes on ka rohkem vett – sellevõrra vajavad taimed rohkem kaaliumi.

Klorofüllirakk Kaaliumil on tähtis roll rakkude jagunemisel ning rakuseina tugevuse kindlustamisel, samuti toetab see toitainete laialikandumist taimes. Ebapiisav kaaliumi kättesaadavus võib viia lehtede enneaegse närbumise ja taimede lamandumiseni. Kaaliumipuuduse korral on tõenäosus kõrte lamandumiseks suurem, mis omakorda võib väga oluliselt nii saaki kui selle kvaliteeti vähendada.