Nisu terade suuruse ja kaalu suurendamine

Nisu terade suuruse määrab taime geneetika ehk sort, terade pikkuse aga täitumisperiood. Tera embrüo ning endosperm hakkavad arenema kohe peale tolmlemist, taim aga suunab fotosünteesitud suhkrud ja varasemalt lehtedesse ning vartesse talletunud tärklise ja proteiinid nüüd arenevatesse teradesse. Mida pikem on terade täitumisperiood, seda tõenäolisem on suurte terade moodustumine. Lisaks toitainetega varustatusele mõjutab terade suurust ka vee kättesaadavus (mõnedes maailma piirkondades on vajalik põllu niisutamine põuast põhjustatud stressi vältimiseks) ning haigustõrje – fungitsiidid ja väetamine koos pikendavad lehemassi püsimist rohelisena ning vähendavad haigustesse nakatumist.

 Väetamine ja nisuterade suurus ning kaal

Lämmastik

Lämmastikuga varustatusel on terade lõplikule suurusele ja kaalule kõige suurem mõju. Varajane lämmastikväetamine tagab korraliku lehemassi, millel on suur süsivesikute sisaldus – viimased suunatakse küpsemise ajal arenevatesse teradesse. Eriti oluline on seda meeles pidada kuivades piirkondades, kus ligi 60% terasaagist tuleb tegelikult lehemassis salvestunud süsivesikute arvelt. Seetõttu on oluline taimede lämmastikusisaldust jälgida ning varast lehtede suremist vältida, et sellest ei saaks saaki piirav tegur.

Fosfor

Fosforil on keskne roll taimede erinevate protsesside energiaga varustamises. Taimes salvestunud süsivesikute ümberjaotamine nõuab energiat ning suurte terade saavutamiseks on vaja tagada taimede varustatus fosforiga. Suuremate terade saamiseks sobib nii tahkel kui vedelal kujul fosfor.

Kaalium

Kaalium reguleerib aurumist ning parandab toitainete jaotumist taimes. Et nisutaim koondab mineraalained suures osas viljapeasse, on oluline tagada kaaliumiga varustatus. Nii aitab kaalium vältida taime enneaegset vananemist, mida terade täitumise ajal esinev põud sageli põhjustab. Kaaliumipuuduses taimed ei suuda lehekaudset aurumist korralikult reguleerida ning selle tulemusena on lehed sageli stressisümptomitega ja närbunud. Piisav kaaliumiga varustatus pikendab terade täitumise perioodi ning selle tulemusena on terade mahukaal lõpuks suurem.

Mangaan ja tsink

Nii mangaan kui tsink parandavad nisu mahukaalu, sest neil on oluline roll lämmastiku metabolismis.