Yara tehnoloogia


Katmissüsteem

Väetisegraanulite katmine on oluline väetise kvaliteedi säilitamisel, sest kaitseb neid niiskuse ning mehaaniliste vigastuste eest käitlemisel. Yara Tehnoloogiakeskus on loonud tõhusaid katmisviise erinevatele väetisegraanulitele, mis tagavad:

  • Vähenenud veeimavuse, kui väetist hoitakse niiskes keskkonnas
  • Väiksema paakumise
  • Vähema tolmu moodustumise

Veeimavuse graafik


Lisaks sellele kasutatakse katmisel sageli pigmenti, et erinevatel toodetel oleks kindel värv ning neid oleks kergem ära tunda. Katmiseks kasutatavad ained parandavad väetiste kvaliteeti ning need on taimedele, mullaelustikule ning inimestele ohutud.

Paakumisvastased ained

Väetised ja sooltooted kipuvad tarnspordi ja ladustamise ajal üldiselt paakuma. Selle vältimiseks töödeldakse väetisi erinevate ainetega, mis sisaldavad pindaktiivseid ühendeid ja peenikest laenguteta pulbrit. Pindaktiivsed ained kontrollivad kristallide moodustumist, näiteks et ei tekiks tugevamaid kristallisildasid. Pulber vähendab väetiseosakeste pealispinna kontaktpinda.

Tolmu vältimine

Väetistelt vabaneva tolmu kogus sõltub mitmetest füüsikalistest omadustest nagu osakeste suurus ja kuju, käitlemise viis ning katmise viisist.

Termoringluse vältimine

Normaaltingimustes on kõik ammooniumnitraatväetised stabiilsed. Kui neid aga ladustatakse otsese päikesevalguse käes, võib esineda suuremaid temperatuuri kõikumisi, mille mõjul toimub paisumine ja seejärel füüsiline purunemine.

Ammooniumnitraadi purunemine kotis

Ammooniumnitraadi 
lagunemine kotis

Purunemine on suurem, kui toode on ebastabiilses asendis ja / või suure niiskussisaldusega.

Ammooniumnitraat võib olla erinevates stabiilsetes kristallilistes olekutes, kuid üleminekuga ühelt vormilt teisele vormile kaasneb palju muutusi. Üleminek temperatuuril 32°C muudab aine tihedust ja võib põhjustada selle purunemist väikesteks tükikesteks, kui toode selle teperatuuri läbimisel jahtub või veelgi soojeneb.

AN 33,5 ja teised sarnased kõrge ammooniumnitraadi sisaldusega tooted sisaldavad stabilisaatoreid, mis termoringlust ära hoiavad.

Siiski, pika ladustamise käigus võivad ka need tooted laguneda, kui tingimused termoringluseks on soodsad.

Jälgige alati ilmastikutingimusi, eriti, kui ladustate puistes väetist.

Kondensatsiooni vältimine

Kuumades ja niisketes tingimustes võib õhust ööpäeva jooksul eralduda ca 10-15 grammi vett / m3. Väikese lao kohta (1000 Mt, 30x20x10m) teeb see umbes 90 liitrit päevas või 1260 liitrit 2 kahe nädala jooksul. Vesi tuleb juhtida välja. Uutes ehitusprojektides kasutatakse temperatuurikõikumiste vältimiseks katusealust soojustust. Toode peab olema alati kaetud.

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.