Väetise külv (laotamine)

Väetise tõhusaimaks ärakasutamiseks tuleb taimetoitained kogu töölaiuse ulatuses ühtlaselt ja õiges koguses põllule laotada. Me anname endast alati parima, et saaksite meilt kõrgekvaliteedilise toote, kuid põllule laotamise kvaliteet on sageli siiski otsustava tähtsusega, sest ainult täpselt ja hoolikalt laotatud väetis tagab parimad saagitulemused.

Väetisekülv Väetisekülvikute tootjatelt saadavad väetamistabelid põhinevad katsebaaside ideaaltingimustes tehtud katsetel. Need annavad infot, kuidas väetisekülvikut kõige optimaalsemalt seadistada, arvestades soovitud külvinormi (kg/ha) ning konkreetset töölaiust. Seadistused varieeruvad vastavalt masinale ning väetise tüübile.

Kui väetamistabelid pole käepärast, on soovitatav kasutada katsekaste, mis annavad aimu laotamise kvaliteedist, kuigi see meetod ei ole väga täpne.

Väikestel põldudel kasutatakse sageli 12-meetrise töölaiusega tsentrifugaallaotureid, samas nii tsentrifugaal- kui pneumaatilised väetisekülvikuid kasutatakse ka suuremate töölaiustega – 24-36 meetrit.

Väetise laotamine

Kehv väetise laialilaotamine annab tulemuseks kultuuri kehvapoolse arengu, see on väetise raiskamine. Sellist olukorda saate vältide, järgides enne igat väetamist alllevaid juhiseid:

 • Kontrollige väetiseloaturit regulaarselt “tavapärase kulumise” osas, jälgige masina tootjapoolseid hooldusnõudeid ning asendage vajadusel kuluvosad
 • Kasutage iga erineva väetise laotamiseks väetiselaoturi vastavaid soovituslikke sätteid, enne laotamist tehke sätetele test. Seadistus tehke selliselt, et variatsioonikoefitsent oleks võimalikult väike
 • Tagamaks ühtlast laotamistulemust, tuleb masina seadeid regulaarselt kontrollida
 • Kui teil puuduvad masina kalibreerimiseks vajalikud seadmed, kasutage vastava teenusetegija abi
 • Salvestage andmed kõikide hoolduste, kalibreerimiste ning põllutööde kohta
 • Puhastage laoturit regulaarselt, nii töötamise ajal kui peale seda. Peale igat tööpäeva lõppu peske laotur veega puhtaks
 • Väetisega täidetud laoturi mahuti ning väljutusava katke tööseisakute ajaks kinni
 • Paigaldage laoturi mahuti kohale rest avaga 10 mm. See vähendab väljutusava ummistumise riski
 • Hoidke laotur laitmatus töökorras, järgides masina kasutusjuhendit

Väetisekülviku seadistamine

Väetiselaoturi seadistuse panevad paika väetise füüsikalised omadused. Osakeste suuruse ühtlikkus, puistetihedus ja väljavoolu kiirus mõjutavad seadeid kõige rohkem.

 • Lugege kasutusjuhendit! Pöörake erilist tähelepanu seadistus- ja kalibreerimissoovitustele
 • Tsentrifugaallaotur seadistage vastavalt väetustabelile. NB! Mõnikord on väetis valmistatud rohkem kui ühes tehases
 • Sellisel juhul võivad laotamisomadused olla erinevad väetustabelis toodust. Lugege alati hoolikalt väetisekotil olevaid juhiseid
 • Kontrollige enne igat väetamist väljamõõdetavat kogust
 • Enne töö alustamist testige väetise laotamist spetsiaalsete katsekastide abil

Väetise laotamine

 • Hoidke põllul õiget sõiduridade vahekaugust. Kui külvil pole õiget vahekaugust fikseeritud, märgistatakse see vahu, tokkide, värvi vmt abil. Silmamõõt ei ole täpne
 • Kasutada tuleb servalaotusseadet ja hoida tuleb ohutut kaugust
 • Väetist ei tohi laotada tugeva tuulega. Tsentrifugaallaoturid on tuule suhtes enamasti tundlikumad kui poomlaoturid. Külgtuul juhib kogu väetamismustri külgsuunas
 • Kõrge õhuniiskuse korral olge tähelepanelik. Mõned väetised imavad rohkem niiskust kui teised
 • Kiirus olgu ühtlane. Kõikumine 10-20% avaldab väetamise ühtlikkusele suurt mõju
 • Ärge sõitke liiga kiiresti. Mida suurem on liikumiskiirus, seda suurem on ebatasase pinnase mõju väetamisele
 • Suurem töökiirus suurendab ka taldrikutele avaldatavat koormust, sest ajaühikus tuleb väljutada rohkem väetist. See võib põhjustada ebaühtlast laotamist
 • Jälgige pidevalt laotamise kvaliteeti. Muude asjade hulgas võib reguleerimist vajada ka hüdrauliliselt käitatava laoturi kõrgus
 • Poomlaoturi korral võivad kulunud väljutusrullid ning voolikute keerud ja augud põhjustada ebaühtlast laotamist. Lugege lisainfot kasutusjuhendist!

YaraVita toodete pritsimine

YaraVita leheväetised on segatavad paljude teiste agrokemikaalidega, et pritsimistöid oleks lihtsam ja mugavam teha. Veebilehelt www.tankmix.com ning Yara TankmixIT mobiilirakendusest leiate enam kui 30 000 paagisegukatse tulemused. Andmeid uuendatakse iga päev ning otsing on nii toote kui toimeaine põhine. 

 

Väetisekülvikute tootjad:

Amazone

Amazone on Euroopa üks suuremaid väetisekülvikute tootjaid. Nende peamine eesmärk on varustada põllumehi kõrgtehnoloogiliste masinatega, mis annaks parimaid töötulemusi.

Bogballe

BOGBALLE on üks maailma suurimatest väetisekülviku tootjatest. Nad töötavad mineraalväetiste laotamiseks mõeldud tehnoloogia edasiarendamise suunas.

Evans and Pearce

Evans and Pearce Ltd on teravilja ventilatsiooni- ning töötlemisseadmetega oma valdkonnas esirinnas.

Kongskilde

Kongskilde loob mullaharimiseks ja taimede eest hoolitsemiseks mõeldud masinaid ja meetodeid.

Kubota

Kubotast on saanud rahvusvaheline juhtiv kaubamärk, kes keskendub ka ühiskonnale ning pakub keskkonnasõbralikke seadmeid.

Farmec Sulky

Sulky on Prantsusmaal väetise- ja seemnekülvikute tootmises turuliider, olles samas ka üks kolmest tipptootjast Euroopas.

Kuhn

KUHN väetisekülvikutel on pikk kasutusaeg ja suur väetamisvõimsus, samuti aitavad need masinad vähendada kulutusi ja suurendada tootlikkust.

Teagle

Teagle toodab turu juhtiva brändi “Tomahawk” väga laial masinavalikut, mida müüakse üle kogu maailma.

Kverneland

Kverneland on pühendunud tühusamate lahenduste leidmisisele, mis aitaks kuludelt kokku hoida ja kasumit tõsta.

Väderstad

Väderstad loob paindlikke ja kuluefektiivseid mullaharimismasinaid ning külvikuid, mis sobivad erinevatesse mullaharimissüsteemidesse. Väderstadi külvik Rapid on enim müüdud külvik Euroopas.

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.