YaraVita väetiste hoiustamine

YaraVita tooted on pakendatud kõrge kvaliteediga pakenditesse, kuid vajavad sellest hoolimata käitlemisel ja hoiustamisel erilist hoolt. Yara pakendid on toodetud taaskasutusvõimalusi silmas pidades. Meie 1-, 5- ja 10-liitristel pakenditel on spetsiaalse märgistusega "lift and reject" element, mida taaskasutamise lihtsustamiseks saab täielikult eemaldada. Yara 5- ja 10-liitristel pakenditel on kahesuunalised käepidemed, mis teeb nende loputamise lihtsaks. Mistahes pakendite käitlemisel ja utiliseerimisel tuleb alati järgda kohalikku seadusandlust!

YaraVita väetiste mahalaadimine

YaraVita väetiste mahalaadimisel kasutage kahveltõstukit või kaubaaluste tõstukit. Veenduge, et kasutatav tehnika suudaks kõige raskema kaubaaluse koormust taluda. Vältige kaubaaluste käsitsi lahtipakkimist sissetuleva kauba laadimiseks. Veenduge, et kaubaaluse ümber olev kaitsev kokkutõmbumisvastane pakend ei oleks mahalaadimise ajal kahjustatud. Ärge jätke kaubaaluseid peale mahalaadimist välja.

YaraVita toodete pakendid - vedelikud

Pakendi
suurus
Pakendi tüüp Pakendi kork Pealispakend Pakendeid
karbis
Pakendi UN
spetsifikatsioon
1 l Valge HDPE
pudel
Valge PP
keeratav kork
Kartongkast 10 N/A 
5 l Valge HDPE
pudel
Valge PP
keeratav kork
Kartongkast 2 jah
10 l Valge HDPE
pudel
Valge PP
keeratav kork
Kartongkast 2 jah
25 l Valge HDPE 
kanister
Valge HDPE
keeratav kork
Puitkast N/A jah
210 l Hall HDPE
kanister
PP keeratav kork
EPDM/PE tihendiga
Pole saadaval N/A jah
1000 l Valge HDPE
IBC
Punane PE
keeratav kork
Galvaniseeritud
terasraam
N/A jah

 Yara 1000-liitrised IBC mahuteid on võimalik taaskasutada, kasutades selleks Schutz Ticket Service” skeemi, mis on mõeldud ülemaailmseks vabaks kasutamiseks. Tuleb vaid klikkida antud lingil ning täpsustada mahuti asukoht.

YaraVita toodete pakendid - pulbrid

Pakendi suurus Pakendi tüüp Pealispakend Pakendi UN
spetsifikatsioon
1-20 kg HDPE plastmass polüetüleen Kartongkast N/A 
20-25 kg LLDPE polüetüleenist kott N/A jah
Leffingwell tooted Flyback paberkott N/A Ei

 

Erinevate säilitamisviisidega YaraVita tooted

YaraVita väetised on valmistooted, mis toodetud algusest peale kultuurtaimede väetamise eesmärgiga. On olemas YaraVita tooteid, mida saab kasutada lehekaudseks väetamiseks (pritsides lehti), kuid ka neid, mis mõeldud juurekaudseks väetamiseks kastmis- või niisutussüsteemides. Olemas on mitmeid tooteid seemnete töötlemiseks. YaraVita väetiste valikus on lahustuvaid pulbreid, vedelikke ja suspensioontooteid.

YaraVita väetiste kaubaaluseid tuleb hoida püstiasendis. Kui riiulite kasutamine pole võimalik, järgige kaubaaluste virnastamisjuhiseid. Mõnede kaubaaluste/pakndite kombinatsioonide puhul võib kasutada kahekordset virnastamist.

ALUMISE PAKENDI SUURUS

 

 

 

 


ÜLEMISE
PAKENDI
SUURUS
  1 l 5 l 10 l 25 l 210 l 1000 l Pulbertoode
1 l ✔️ ✔️
5 l ✔️ ✔️ ✔️
10 l ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
25 l ✔️
25 l puitkastis ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
210 l ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
1000 l ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Pulbertoode ✔️

 


Vedelikud

Lahus (toitained on vees 100% lahustuvad)

  • Selged, vabalt voolavad vedelikud, mis segunevad lihtsalt veega, tulemuseks on selge lahus.
  • Kõik toitained on tootes täielikult lahustuvas vormis.


Suspensioonid (enamik toitaineid ei lahustu täielikult vees)

  • Läbipaistmatud, vedelad vedelikud, mida saab veega hõlpsasti segada, moodustub hägune või piimjas suspensioon.
  • Sisaldab enamikku toitaineid väikeste mikroniseeritud osakeste kujul, mis lahustuvad vees osaliselt.
  • Valmistatud selliselt, et raskusjõud (gravitatsioon) toitaineosakesi ei mõjuta (osakesed ei sadestu põhja). 

 

Pulbrid

Lahustuvad

  • Sisaldab kõiki toitaineid vees täielikult lahustuvas vormis.
  • Veega segades lahustub täielikult, moodustub selge lahus.

Märguvad

  • Toitained segunevad veega, moodustub hägune või piimjas suspensioon.
  • Sisaldab enamikku toitaineid väikeste mikroniseeritud osakeste kujul, mis lahustuvad vees osaliselt.

 

Välistegurite võimalik mõju YaraVita toodetele nende hoiustamiselToote tüüp
Väline mõjutegur
Hoiustamise
aeg
Hoiustamise
temperatuur
Õhuniiskus Kokkusurumine
hoiustamise ajal
Lahus Vähese tähtsusega
Pikaajalisel ladustamisel võib põhjustada mõningast värvimuutust, kuid mõju toote efektiivsusele ja koostisele puudub.
Vähese tähtsusega
Pikaajalisel ladustamisel võib põhjustada mõningast värvimuutust, kuid mõju toote efektiivsusele ja koostisele puudub.
Ei mõjuta Ei mõjuta
Suspensioon Kriitilise tähtsusega
Raskusjõul (gravitatsioonil) on osakestele pidev mõju, mis sunnib neid pakendi põhja sadestuma. Kuigi YaraVita tooted peavad tänu oma koostisele raskusjõule hästi vastu, on mõningase sademe teke pikemaajalisel hoiustamisel vältimatu.

Vältige pikaajalist hoiustamist ja kasutage toodete väljastamisel laost põhimõtet "esimesena lattu tulnud tooted lähevad esimesena kasutusse".
 Kriitilise tähtsusega
Raskusjõul (gravitatsioonil) on osakestele pidev mõju, mis sunnib neid pakendi põhja sadestuma. Kuigi YaraVita tooted peavad tänu oma koostisele raskusjõule hästi vastu, on mõningase sademe teke pikemaajalisel hoiustamisel vältimatu.

Vältige pikaajalist hoiustamist ja kasutage toodete väljastamisel laost põhimõtet "esimesena lattu tulnud tooted lähevad esimesena kasutusse".
Ei mõjuta Ei mõjuta
Pulber Arvestatav mõjutegur
Aeg on väetise tükkiminekul soodustavaks teguriks, eriti siis, kui hoiustamistemperatuur on kõrge või väetis on hoiustamisel kokku surutud.

Vältige pikaajalist hoiustamist ja kasutage toodete väljastamisel laost põhimõtet "esimesena lattu tulnud tooted lähevad esimesena kasutusse".
Oluline mõjutegur
Kõrgete õhutemperatuuride korral (üle 30°C) võib toode paakuda, eriti siis, kui ladustamise aeg on pikk ja toode kokku surutud. 

Mitmed tõenäolised stsenaariumid:
- tootes olev niiskus liigub osakeste vahel, põhjustades kristallisildade moodustumist,  millest omakorda
- kleep- ja kapillaarjõud osakeste vahel tõstavad toote temperatuuri.

Hoidge hoiustamise temperauuri vahemikus 5-30°C ja kasutage toodete väljastamisel laost põhimõtet "esimesena lattu tulnud tooted lähevad esimesena kasutusse".
Ei ole oluline mõjutegur, kui väetise pakend on avamata ja terve. Õhuniiskus ei mõjuta tooteid, mida ladustatakse avamata originaalpakendis.

Kindlate toodete puhul muutub oluliseks mõjuteguriks peale pakendi avamist või kui viimane on kahjustunud.  Tooted, mis sisaldavad suurel hulgal veeslahustuvaid toitaineid, on hügroskoopsed ning võivad suure õhuniiskuse korral suure tõenäosusega  paakuda. 

Vältige poolikute pakendite ladustamist. Kui see pole võimalik, hoolitsege, et poolikud pakendid oleksid korralikult suletud.
Ei ole oluline mõutegur toodete puhul, mis on pakendatud pappkarpidesse, kuna viimased välistavad toote kokksurumist ülaloleva raskuse mõjul.

Oluline mõjutegur, kui väetis on pakendatud kotti. Kui väikesed pulbriosakesed surutakse hoiustamise ajal kottidele asetatud raskustega kokku, võib toode paakuda.

Hoiustage kotte raamil või riiulitel. Kui riiulite kasutamine pole võimalik, järgige kottide virnastamise juhiseid. 

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.