Keskkond ja utiliseerimine

Õigel kasutamisel ei reosta väetised keskkonda, kuid nende väärkasutus võib viia väetise sattumiseni veekogudesse, kus see suurendab vetikate vohamist ning aitab kaasa eutrofeerumisele. Kui vähegi võimalik, tuleb väetisi hoida vähemalt 10 meetri kaugusel äravooluveest ja põllukraavidest ning piisavalt kaugel (nt 50 meetrit) puurkaevudest, salvkaevudest jne. Väetisekülviku õige kasutamine ning lekete ja pakendite korrektne kõrvaldamine aitab veekogudesse sattumist vältida. Yara nõuanded sisaldavad muuhulgas infot, millal on õige aeg väetamiseks nii, et omastamine taimede poolt oleks maksimaalne ning keskkonda sattuvad kaod minimaalsed.

Väetisekottide kvaliteet

Kotid kaitsevad väetist niiskuse ning mehaaniliste kahjustuste eest. Need on valmistatud polüetüleenist (PE), polüpropüleenist (PP), paberist või nimetatud materalide kombinatsioonist (nt klapiga kotid, ”täielikult avatud” kotid kokkusulatatud tihendite ja õmblustega). Kotte toodetakse vastavalt etteantud tehnilistele omadustele:

 • Paberi kaal, paberikihtide arv
 • Plastfooliumi paksus (PE)
 • Kanga kaal (kootud PP)
 • Tugevus ja venivus
 • Mõõtmed
 • Lisaained, nt UV-stabilisaatorid

 

Väetisepakendite utiliseerimine

Kottide tühjendamisel tuleb need sisust võimalikult tühjaks raputada. Tühje kotte võib utiliseerida sarnaselt tavajäätmetega ning tagastada need taaskasutusse. Katsed on näidanud, et sellisel moel tühjendatud kotid sisaldavad ainult jääkide jälgi, mistõttu neid ei loeta ohtlikeks jäätmeteks. Pakendite utiliseerimisel jälgiga kindlasti riiklike nõudeid! Peamised punktid, mida tuleks arvesse võtta:

 • Viige pakendite arv võimalikult väikeseks, valides otsmisel vajaminevale tootekogusele vastavad pakendid
 • Kasutatud pakendeid (kotte) ärge taaskasutage väetisega uuesti täitmiseks
 • Kõik vedeväetiste kanistrid tuleb koralikult tühjendada, kolm korda loputada ning nõrutada. Loputusvesi tuleb ohutult utiliseerida, soovitavalt kasutage loputusvett pritselahuse valmistamiseks
 • Pulbrit sisaldavad pakendid tuleb täielikult tühjendada
 • Sorteerige kasutatud pakendid vastavalt nende tüübile

Utiliseerimisel kontrolli õigeid sümboleid:

2: HDPE: kõrge tihedusega polüetüleen 
HDPE on kergelt vahajas ja pooljäik. See ei pragune ning jääb vees pinnale ulpima.

4: LDPE: madala tihedusega polüetüleen 
LDPE-d kasutatakse elastsete kottide valmistamiseks. Pakendiringlusesse saadetud LDPE-st tehakse sageli poekotte.

5: PP: polüpropüleen 
PP venib põlemisel kiududeks ning eritab kemikaalidele iseloomulikku lõhna.

märgistus

Ka riknenud väetis tuleb ohutult kõrvaldada. Isegi kui jäägid pole põllule laotamiseks kõlbulikud, sisaldavad need väärtuslikke toitaineid. Seega veenduge, et riknenud väetis saaks kokku kogutud ja kasutatud soovitud viisil. Kui riknenud väetist ei saa väetamiseks kasutada, tuleb see utiliseerida sarnaselt ohtlikele jäätmetele.

 

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.