Puudust süvendab

  • Madala või kõrge pH-ga mullad
  • Liivased või kerged mullad (leostumine)
  • Madal orgaanilise aine sisaldus
  • Põuatingimused
  • Suur sademete hulk (leostumine) või tugev kastmine
  • Suure koguse lagunemata orgaanilise aine/sõnniku (nt
  • põhk) lisamine
  • Kiiresti kasvavad kultuurid

Lämmastik on oluline

  • Taimed arenevad paremini
  • Parem saak

Väetised kasutamiseks, kui on puudus elemendist: Lämmastik

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva TROPICOTE

YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA MAG