Puudust süvendab

 • Happelised või väga leeliselised (lubjarikkad) mullad
 • Madal orgaanilise aine sisaldus
 • Külmad või märjad tingimused
 • Nõrgalt arenenud juuresüsteemiga kultuurid
 • Väikeste fosforivarudega mullad
 • Suure fosfaatide imamise võimega mullad
 • Rauarikkad mullad

Fosfor on oluline

 • Soodustab mugulate teket
 • Suurendab mugulate arvu
 • Annab ühtlase suurusega mugulad
 • Soodustab mugulate kasvu ja suurendab mugulate saaki
 • Suurendab mugulate kuivaine- ja tärklisesisaldust
 • Parandab mugulate säilimispotentsiaali ja vähendab hoidmise käigus tekkivate haiguste arvu