Fakte kartulist

Maailmas on suur hulk erinevaid kartuli liike, ligilähedaselt 85 perekonda ja ligi 3000 liiki. Yara lehelt leiate infot eelkõige nn. valge kartuli kohta, mille kasvatus Eestis on tavapärane ja pika ajalooga.

Kartul on Eesti elanikkonna seas laialt tarbitav toiduaine, seega selle vajaduse tingib eelkõige kohalik turg. 2017. aastal kasvatati Eestis kartulit ca 5,4 tuhandel hektaril ning kuigi vajadus kohalikul turul on olemas, on kartulikasvatus viimase 4. aasta jooksul 19% vähenenud (2013. a oli vastav näitaja 6,6 tuh. ha). Samuti on langenud keskmine saak, mis 2017. a oli 16,9 t/ha, 2013. aastal aga 19,2 t/ha*. Kokku kasvatati Eestis 2017. a 91,2 tuhat tonni kartulit.

* Allikas: Eesti Statistikaamet

Millised omadused iseloomustavad kartulit?

Siit leiad üldist infot kartuli, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.