Nõuded kartuli turustamisele

Paljudes riikides pole enam võimalik lihtsast kartulikasvatusest saadavat saaki üldturul müüa. Täna peab pakutav saak vastama rangetele, lõpptarbija seatud kvaliteedi kriteeriumitele ning kartulikasvatajad ise arvestama võimalike rahatrahvidega või halvimal juhul saagi tagasilükkamisega.

Eeltoodu tulemusena on terve kasvatusprogramm, alates sordi valikust, seemne vahekaugusest ja argronoomilistest juhistest kuni kuivatamise ja ladustamiseni, seatud eesmärgiga saavutada võimalikult kõrge tootlikkus ja turul olevatele kvaliteedinõuetele vastavus.

Värske kartuli turg

Tarbijale on toidu valmistamisel olulised nii mugula välimus kui ka kvaliteet. Paljuski sõltuvad need sordivalikust, kuid ka sellest, millisel viisil on kartul kasvanud. Turul olevad värsked kartulid peavad vastama teatud nõuetele. Vörskelt turustatavad mugulad peavad olema kindla kuju ja suurusega (45-85 mm) ning ilusa koorega, vabad haigustest ja plekkidest kartuli pinnal. Samuti on oluline mugulate kuivainesisaldus (DM). Mugulad kuivainesisaldusega üle 18-20% on vastuvõtlikumad muljumisest tekkida võivatele vigastustele ja võivad keetmise ja küpsetamise ajal laguneda.

Värsket kartulit müüakse üha enam valmis pakendites. Madalama hinnaklassiga kartulit müüakse ka lahtiselt või suurematesse kottidesse pakendatuna.

Valged kartulid

Valge koorega kartulid

Punase koorega kartulid

Kartul tööstuses

Kartulid, mida töödeldakse, peavad olema kõik ühtlase suurusega ja standartile vastava kujuga.

Friikartulite ja kartulikrõpsude tootmisel on kena värvuse saavutamiseks vajalik kartuli kõrge kuivainesisaldus. Järjepidevuse tagamiseks kasutavad tootjad standartseid värvikaarte. Varasemates lepingutes kehtestati minimaalseks kuivainesisalduseks 18%. Tänapäeva tööstus püüab hankida 20-25% kuivainesisaldusega mugulaid. Teatud kindlat tüüpi suhkrute, eriti redutseeritud suhkrute, sisaldus peab olema kartulites madal, vastasel juhul muutuvad krõpsud või friikartulid küpsetamisel pruuniks. Enamasti sätestavad hankelepingud lubatava suhkrusisalduse.

Töötlejad rakendavad tihtipeale lepingutega tagatud trahvisummasid, võttes aluseks selliseid kahjustusi nagu plekid, marrastused, rohelisus, kasvulõhed jne. Standardlepingu järgi on maksimaalne trahvi suurus kuni 5% mugulate kogumassist.

 
Liigne lämmastik (N) ja kõrge suhkrusisaldus põhjustavad kartulite töötlemisel nende pruunistumistÜhtlane värv on friikartulite puhul oluline kvaliteedinäitaja

 

Tärklise tootmine

Kartul on ülemaailmselt üks tähtsamaid tärklise saamise allikaid. Sealjuures on oluline roll sordi valikul ning enam kui 13% tärklisesisaldusega kartulid on eriti nõutud näiteks Saksamaal. Mida kõrgem on tärklisesisaldus mugulas, seda vähem jääb jääke. Kartulimugulad sisaldavad hulgaliselt tärkliseterakesi (10-100μm, võrdluseks teraviljadel 5-40μm), samuti on need kõrge fosforisisaldusega. Lõplikult mõjutavad tärklise kvaliteeti kliistri omadused, eriti viskoossus.

Seemnekartuli tootmine

Kartuli saagikus ja kvaliteet sõltub suuresti selle seemne tervislikust seisundist. Tagamaks kasvatajatele kindluse, et ostetav seemnekartul on tõepoolest kvaliteetne, on mõnedes riikides seemnetootmine “Seemnekartuli klassifikatsiooninõuete” (SPCS) kontrolli all.

Seemneks kasvatatavad kartulid peaksid koosnema väikestest, hästi arenenud mugulatest, mille lbimõõt on enamasti 30-55 mm. Kasutades pooleks lõigatud mugulaid, tuleks need töödelda fungitsiidiga, et vähendada haigustesse nakatumise riski.

Millised omadused iseloomustavad kartulit?

Siit leiad üldist infot kartuli, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.