Fosfori tähtsus kartulikasvatuses

Fosfor varustab taime energiaga ioonide omastamiseks ja transpordiks. Kartuli varajases kasvufaasis on fosfor vajalik juurte ja võrsete moodustumiseks. Fosforväetamine koos kartuli mahapanekuga või enne mugulate moodustmist suurendab mugulate arvu, parandab taimede kasvu ja tõstab kuivainesisaldust. Mugulate moodustumise ajal antav fosfor aitab kasvatada suuremad mugulad, õitsemisaegne ja mugulat kasvamise ajal tehtud fosforväetamine aitab pikendada mugulate kasvamisperioodi.

Mugulate moodustumise ajal tagab piisavas koguses fosfori andmine optimaalse mugulate arvu. Kuna kartul on mullas leiduva fosfori suhtes väga tundlik, on majanduslikult optimaalset fosfori vajadust sageli raske määrata. Vajalik väetusnorm sõltub mullastiku tüübist ning mullaanalüüside tulemusest. Järgnevalt toodud näide põhineb Desiree kartulikasvatuse kogemustel (Wales).

Russet Burbank kartulikasvatuses USA-s läbi viidud uuringutes selgus, et iga lisapäev, mil fosfori tase lehestiku koes püsib üle 0,22%, tõuseb mugula saagikus 0,6 t/ha kohta.

 

Väga oluline on fosfori kättesaadavus mugulate moodustumisel ajal. Kui fosforit mugulate kasvu ajal mullast napib, tagab kiire fosforiga varustatuse lehekaudne väetamine. Tehes seda vahetult enne mugulate moodustumist, suureneb mugulate arv.

Lehekaudne fosforiga väetamine vahetult peale mugulate moodustumist avaldab lisaks positiivset mõju mugulasaagile, sest Inglismaal tehtud katsed näitavad, et mugulad on seetõttu suuremad. Siiski pole lehekaudne fosfor piisav mullast saadava fosfori asendamiseks. Kui mullas pole piisavalt fosforit, on taimede varajane kasv häiritud.

 

Fosforiga väetamine võib mõjutada kartulite tärklisesisaldust. Suurendades mugulate fosforisisaldust, tõuseb geelistatud tärklise viskoossus ning tarrendumise temperatuur langeb. Kuna tärklist kasutatakse toiduainetööstuses laialdaselt toitude paksendajana, võib fosforiga väetamine märkimisväärse eelise anda.

Üldised juhised fosforiga väetamiseks

Pärast mugulate moodustumist on fosfor oluline komponent tärklise sünteesil, transpordil ja säilitamisel.

Olukordades, kus esineb fosfori lukustumist pinnasesse (näiteks vulkaaniline pinnas, madala orgaanilise aine sisaldusega mullad, liivased mullad) on oluline, et fosforväetis pannakse mugula lähedale.

Kuna fosfor on mullas suhteliselt liikumatu, annab mullapinnale laialilaotamise asemel parema tulemuse väetise asetamine soovitud kohta.

Kuigi kartul on väga tundlik pinnases leiduvate fosfaatide suhtes, on väga raske leida majanduslikult optimaalset tase. Kulunormid sõltuvad mulla tüübist ja mullaanalüüside tulemustest.

Fosforipuudus kartulil

Vanemad lehed keerduvad ülespoole ja lehe äärtesse võivad areneda nekrootilised laigud. Mugulad võivad olla rooste-pruunide plekkidega ja taimed on lühemad ning peenikeste vartega.

Toiteelementide mõju kartulile ja puudushaigused

Igal taimetoiteelemendil on kartuli väetamisel oluline mõju. Vali altpoolt toiteelement ning saad rohkem teada selle mõju ning vastava puudushaiguse kohta.

Millised omadused iseloomustavad kartulit?

Siit leiad üldist infot kartuli, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.