Kokkuvõte kartuli toitainete vajadusest

Õige ja tasakaalustatud makro- ja mikroelementide vahekord on oluline, et saavutada kartulikasvatuses parim võimalik tulemus.

Toitainete omastamine varieerub sõltuvalt kultuuri kasvufaasist. Kaalium on toiteelement, mida kartulid kõige enam omastavad.

Nii kaalium kui lämmastik on vajalikud vegetatiivse kasvu ning mugulate moodustumise ja kasvu ajal.

Kuigi põhitoitainete eemaldamine varieerub erinevate põldude lõikes ning sõltub saadavast saagist, suudavad kartulid omastada 50% rohkem kaaliumi kui lämmastikku.

Kuigi mikrotoiteelemente vajavad taimed palju väiksemas koguses, on kvaliteetse saagi saamiseks esmatähtis nende tasakaalustatud andmine.

Makrotoiteelemendid

Toitainete omastamine varieerub sõltuvalt kultuuri kasvufaasist. Kuigi põhitoitainete eemaldamine on põldude lõikes erinev ning sõltub saadavast saagist, suudavad kartulid omastada 50% rohkem kaaliumi kui lämmastikku. 38,5 t/ha saagi korral võidakse põllult eemaldada üle 197 kg/ha kaaliumi ning 114 kg/ha lämmastikku. Nii kaalium kui lämmastik on vajalikud vegetatiivse kasvu ning mugulate moodustumise ja kasvu ajal.

Lämmastik

Lämmastik on vajalik lehtede ja mugulate kasvuks. Sarnaselt kaaliumile liigub suur osa lehtedesse talletatud lämmastikust hiljem mugulatesse.

Fosfor

Ka fosfor on vajalik suurtes kogustes, eriti varajases kasvufaasis, et kindlustada juurestiku ja mugulate kasvu. Samuti tagab see korraliku hilisema kasvu.

Kaalium

Kaalium on eriti oluline suure saagi saamiseks, kuid ka mugulate terviklikkuse säilitamiseks. Kaalium edendab taimede kasvu ja tõstab kuivainesisaldust. Kartuli puhul on tüüpiliseks kaaliumi “luksustarbimine”.

Kaltsium

Stressivaba lehestiku kasvamise tagamisel on regulaarne kaltsiumiga väetamine kriitilise tähtsusega. Et mugulate kaltsiumisisaldus oleks vajaliku kvaliteedi tagamiseks piisav, tuleb kaltsiumiga väetada üsna suurtes kogusest.

Magneesium

Magneesium on tähtis hilisemates kasvufaasides, ertiti mugulate kasvamise perioodil (vaata slaidiesitlust), kui sel on mugulate kvaliteedi tagamisel täita põhiline roll.

Väävel

Väävel on vajalik kõikides kartuli kasvufaasides ning on eriti vajalik hariliku kärna nakkuse vähendamiseks.

 

Mikrotoiteelemendid

Kuigi mikrotoiteelemente on vaja oluliselt väiksemates kogustes, on kõrge kvaliteediga kartulisaagi saamiseks nende tasakaalustatud andmine tähtis.

Boor

Boori vajab kartul kõige suuremas koguses, et mitmed olulised kasvuprotsessid saaks tagatud. Samuti optimeerib boor kaltsiumi omastamist.

 

Vask

Kuigi kartul omastab küllalt suures koguses vaske, on vasepuudus siiski harv. Enamus mullastikke tagab taimedele piisavas koguses ja pikaajalise vase kättesaadavuse.

Mangaan ja tsink

Mangaan ja tsink on tähtsad saagi jaoks. Tsink mängib võtmerolli lämmastiku metabolismis ning tärklise moodustamises.

Molübdeen

Molübdeen võib olla oluline madala pH-ga muldade puhul.

Toiteelementide mõju kartulile ja puudushaigused

Igal taimetoiteelemendil on kartuli väetamisel oluline mõju. Vali altpoolt toiteelement ning saad rohkem teada selle mõju ning vastava puudushaiguse kohta.

Millised omadused iseloomustavad kartulit?

Siit leiad üldist infot kartuli, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.