Kartuli saak

Kartulisaagi kaks võtmekomponenti on mugulate arv pinnaühiku kohta ning mugula suurus ja kaal. Saagi suurenemine saavutatakse optimaalse mugulate arvu, rohelise lehestiku hoidmise ning mugulate suuruse ja kaalu suurendamise toel. Väga oluline on tasakaalustatud, kõiki vajalikke makro- ja mikrotoitaineid sisaldav väetamisprogramm, mis kõiki nimetatud faktoreid toetavad.

Väetamise mõju kartuli saagile

Kõige suuremas koguses vajab kartul kaaliumi ja lämmastikku, suurema kartulisaagi saamiseks tuleb mõlemat elementi anda märkimisväärses koguses. Vajadus fosfori, kaltsiumi ja magneesiumi järele on väiksem. Kuigi toiteelementide eemaldamine mullast sõltub konkreetsest aastast ja saadavast saagist, võib kartul omastada mullast ligi 50% rohkem kaaliumi kui lämmastikku. Nagu allolevalt jooniselt näha, 35 t/ha saagi korral eemaldatakse mullast üle 200 kg/ha kaaliumi ja 115 kg/ha lämmastikku.

Põhitoitainete omastamine kartulil

Toitainete omastamine varieerub olenevalt kultuuri kasvufaasist. Varases kasvufaasis on põhitoitainete tarve suur ning et sellest ei saaks saaki piirav tegur, on äärmiselt oluline, et taimedele vajalik toitainete kogus oleks neile sel ajal koheselt kättesaadav. Nii kaalium kui lämmastik on vajalik kogu kasvuperioodi jooksul, nii vegetatiivse kasvu kui ka mugulate moodustumise ja kasvamise ajal.

Päevane makroelemetide omastamine - kogu taim


Suure saagi ja tervete mugulate saamiseks on kaalium eriti oluline. Kartulitele on tüüpiline kaaliumi nn “luksustarbimine”. Lämmastik seevastu on tähtis lehtede ja mugulate kasvuks. Sarnaselt kaaliumile liigub mugulate moodustumise ajal palju lämmastikku kartuli lehtedest mugulatesse. Küllalt suurtes kogustes vajab kartul ka fosforit, eriti kasvuperioodi alguses tugeva juurestiku arenguks ning mugulaalgmete moodustamiseks. Teine fosforivajaduse kõrghetk jääb hooaja lõppu, mugulate moodustumise perioodi.

Päevane makroelemetide omastamine - mugul


Mikrotoiteelementide omastamine kartulil

Kuigi mikrotoiteelemente vajab kartul oluliselt väiksemates kogustes, on kvaliteetse saagi saamiseks väga tähtis nende õige tasakaal.

Mikrotoiteelementide eemaldamine saagiga


Tasakaalustatud väetamisstrateegia on väga oluline ning kuigi mikrotoiteelemente vajab kartul oluliselt väiksemates kogustes, on kõrge saagi saamiseks väga tähtis nende õige tasakaal. Kartuli puhul on tähtsaimad mikroelemendid boor, vask, mangaan ja tsink.