Kartulimugulate arvu suurendamine

Ühele kartulitaimele moodustuvate mugulate arvu mõjutab rakendatav kasvatustehnoloogia ning sordi potentsiaal. Kui ühe hektari kohta on istutatud suur arv mugulaid, on tulemuseks küllaltki väikeste mugulatega saak - sellised kartulid sobivad hästi konserveerimiseks, salatiks ning seemneks. Väiksema istutustiheduse puhul on konkurents kartulitaimede vahel väiksem ning taimed saavad laiuda suuremale pinnale, rohkem ressursse ühe taime kohta aitab kasvatada suuremad mugulad, mis sobivad värske või töödeldava kartuli turule.

Väetamine ja mugulate arv

Tasakaalustatud väetamine on mugulate arvu tõstmisel väga tähtis. Mugulate arvu taime kohta mõjutavad kaalium, fosfor ja kaltsium.

Fosfor

Mugulate moodustumise algfaasis on oluline fosfori kättesaadavus, sest see aitab tagada maksimaalset mugulate arvu, eriti siis, kui kindlate sortide puhul on vajalik suuremal arvul mugulaid saada. Samuti on see tähtis näiteks seemnekartuli kasvatamisel, kus turg vajab suuremal arvul väiksemaid kartuleid.

Kartulimugulate arvu suurendamine


Katsed Walesis, Inglismaal näitavad fosfori positiivset mõju mugulate arvule ja üleüldisele saagikusele.  

Kuigi kartulid on fosforipuuduse suhtes väga tundlikud, on optimaalset vajaminevat fosforikogust raske määrata. Vajaliku fosfori kogus sõltub mullastiku tüübist ja mullaanalüüside tulemustest. Kui kasvuperioodil pole mullas piisavas koguses kättesaadavat fosforit, tagab kiiresti omastatava fosfori leheväetamine.

Kartulimugulate arvu suurendamine

Šotimaal läbi viidud katsed näitavad, et lehekaudne fosforiga väetamine suurendab mugulate arvu. Väetamine on tehtud vahetult enne mugulate moodustumise algust, tulemuseks suurem mugulate arv.

 

Fosfor on mullas suhteliselt väheliikuv, seetõttu on oluline, et fosforväetis asetataks seemnemugulale võimalikult lähedale. Väetise muldaviik annab enamasti paremaid tulemusi, kui selle põllule laotamine, seda eriti muldadel, mis kipuvad fosforit endasse lukustama.

 Kartulimugulate arvu suurendamine

 Kartulimugulate arvu suurendamine

Ülalolev joonis näitab mulla pH mõju fosfori omastatavusele. Madala pH puhul on P omastatavuse pärsitud kõrge kaltsumisisalduse (Ca) tõttu, kõrge pH puhul takistab P omastamist raud (Fe) ja alumiinimum (Al).

 

Kaalium

Ka kaalium võib mugulate arvukust mõjutada, lisaks on kaaliumi puhul on oluline vorm, millena seda kartulile antakse.

Kartulimugulate arvu suurendamine

Inglismaal läbi viidud katsed näitavad kaaliumi mõju mugulate arvukuse suurenemisele.

 Kartulimugulate arvu suurendamine

Katsed Indias näitavad, et tänu kaaliumile suureneb saagikus. Samuti tõestavad need, et kaaliumsulfaadi (SOP) puhul on mõju suurem, kui kaaliumkloriidi (MOP) kasutamisel.

 

Muud viljelusvõtted, mis mugulate arvukust tõstavad

  • Valige õige sort.
  • Viige kasvuseisakute arv miinimumini (mõjutavad nt põud, mullatihes jne).
  • Niisutussüsteem aitab luua hea kasvukeskkonna.
  • Seemnete eelidandamine aitab saavutada vajalikku idude / võrsete arvu mugula kohta.
  • Õige istutuskauguse valimisel saavutate optimaalse võrsete arv m2 kohta.
  • Vajadusel kasutada taimekaitsevahendeid – nt herbitsiide ja nematotsiide – et taimed saaksid segamatult kasvada ja areneda.