Suuremate kartulimugulate kasvatamine

Igal turul on kartulimugulate suurus ja ühtlikkus kriitilise tähtusega, seda nii värske kartuli kui ka töötlemiseks mõeldud või seemnekartuli puhul. Parim, mida kasvataja saab siin ära teha, on kindlustada terve lehestik, mis tagab keskmisest suuremad mugulad.

Väetamine ja mugulate suurus

Tasakaalustatud väetamine on suuremate mugulate saamiseks vajalik. Lämmastik, fosfor, kaalium, kaltsium, magneesium ja mangaan – kõik need toiteelemendid avaldavad kartulimugulate suurusele mõju.


Lämmastik

Lämmastik on vajalik taimede kasvu toetajana ning tagab suure saagi. Kartul vajab lämmastikku suures koguses lehtede moodustumise ja mugulate moodustumise ning kasvu ajal, siis tagab lämmastik optimaalse fotosünteesi lehtedes. Kui anda lämmastikku kasvuperioodi alguses, suurendab see taimede lehestikku, hilisemates kasvufaasides aitab aga rohelist lehestikku säilitada, misläbi suureneb saak.


Siiski peab lämmasikväetamine olema tasakaalus. Lämmastikuga liigväetamine kasvuhooaja alguses võib viia liiga tugeva vegetatiivse kasvuni, mis toimub mugulate moodustumise arvelt. Liiga palju lämmastikku hilisemas kasvufaasis stimuleerib taime aga edasi kasvama, mistõttu võivad kartulimugulad kasvada “liiga suureks” ning suureneb risk taimede nakatumiseks lehemädanikku. Siiski, kuuma ja kuiva kliimaga piirkondades, kus sordi täielikku potentsiaali ja soovitud mugulate suurust saavutatase harva, võib lämmastikuga lisaväetamine hoida lehestikku kasvamas ning mugulate kasvuaega pikendada.

Seega on soovitud kartulisaagi, mugulate suuruse ja kvaliteedi saavutamiseks oluline lämmastikväetamine õigesti ajastada ning kasutada õigeid väetusnorme.

Korduvad katsed Inglismaal on näidanud, et suuremate lämmastikukogustega väetamisel suureneb mugulate arv ja üleüldine saagikus.

Lämmastiku vorm on samuti oluline. Väetise muldaviimisel on parimaks lahenduseks tasakaalustatud vahekorras ammoonium- ja nitraatlämmastik, liiga palju ammooniumlämmastikku vähendab juurepiirkonna pH-d ja soodustab seetõttu risoktooniasse nakatumist. Samas mugulate moodustumise algusest kuni mugulate täitumiseni on selged eelised nitraatlämmastiku kasutamisel, siis tuleks eelistada just seda lämmastikuvormi.

 

Fosfor

Vedelal kujul fosfor, mida antakse peale mugulate moodustumise algust, tagab suuremad mugulad ja tõstab seeläbi saagikust. Siiski, lehekaudne fosforiga väetamine ei asenda mullast omastatavat fosforit ning kui kartuli varases kasvustaadiumis pole mullas piisavalt omastatavat fosforit, jääb fosforiga leheväetamisest üksi väheks.

 


Need sõltumatud katsed viidi läbi Inglismaal ning näitavad järjepidevat saagi tõusu pärast igat fosforiga leheväetamist alates mugulate moodustumise algusest. Tulemuseks olid suuremad mugulad ja seeläbi suurem saak.

 

Kaalium

Kartulid omastavad kogu kasvuperioodi jooksul suures koguses kaaliumi, see toiteelement on suure saagi saamiseks kriitilise tähtsusega.

Kolme aasta jooksul, K-rikastel vulkaanilistel muldadel läbi viidud viies katses suurendada 120 kg/ha antud K2O saakt keskmiselt 10 t/ha võrra.

 

Kaltsium

Kaltsiumiga väetamine mugulate täitumisperioodi ajal võib saaki suurendada.


Magneesium

Magneesium on vajalik mugulate täitumisperioodil. Kui magneesiumi pole piisavalt, väheneb nii mugulate suurus kui saak. Suur magneesiumi defitsiit mullas võib saaki kuni 15% vähendada ning sellistel juhtudel on regulaarne iga-aastane magneesiumiga väetamine katsetes saagikust 1-10% tõstnud.


 

Muud viljelusvõtted, mis aitavad kasvatada suuremaid mugulaid

  • Kartulite istutamine nii vara kui võimalik, et kasvuperiood oleks võimalikult pikk, eriti piirkonades, kus päevavalgust on piiratud tunnid.
  • Eelidandatud mugulate istutamine kiire tärkamise tagamiseks.
  • Istutamine optimaalse temperatuuriga mulda, et taimed tärkaksid kiiresti.
  • Kastmissüsteemide, väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine, et lehestiku eluiga oleks võimalikult pikk ning mugulad kasv poleks piiratud.
  • Taimete närvutamine õigeks kasvufaasis, et saada turu nõudmistele vastav kartulisaak.