Puudust süvendab

  • Happelised mullad
  • Kerged liivased mullad (leostumine)
  • Väike orgaanilise aine sisaldus
  • Ebapiisavalt õhutatud mullad (üleujutatud mullad)
  • Piirkonnad, kus esineb vähe tööstuslikke heiteid

Väävel on oluline

  • Taimed arenevad paremini
  • Parem saak

Väetised kasutamiseks, kui on puudus elemendist: Väävel

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Kartul: 5,0 l/ha nädal pärast 100-protsendilist tärkamist. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga. Veekulu: 200 l/ha.

Loe lähemalt tootest YaraVita THIOTRAC