Puudust süvendab

  • Happelised mullad
  • Kerged liivased mullad (leostumine)
  • Väike orgaanilise aine sisaldus
  • Ebapiisavalt õhutatud mullad (üleujutatud mullad)
  • Piirkonnad, kus esineb vähe tööstuslikke heiteid

Väävel on oluline

  • Taimed arenevad paremini
  • Parem saak